İbrani Uygarlığı

İBRANİ UYGARLIĞI

İbraniler

Genel Özellikleri:

1) Sami kökenli olan İbraniler, önceleri Yukarı Mezopotamya ve Suriye’de göçebe olarak yaşıyorlardı.

2) M.Ö 1200 yıllarında bugünkü Filistin’e yerleştiler.

3)MÖ 1000 yıllarında Hz. Davut tarafından kurulan İbrani Devleti’nin başkenti Kudüs idi.

4) Hz. Süleyman zamanında ticarete önem vererek zenginleşmişler ve altın çağını yaşamışlardır.

5) Onun ölümünden sonra İsrail ve Yahudi (Yuda) devletleri olmak üzere ikiye ayrıldı.

6) Merkezî Samaria olan İsrail devletine Asurlular (M. Ö. 721); başkenti Kudüs olan Yahudi devletine ise Babilliler tarafından son verilmiştir (M. Ö. 587).

7) Babil kralı Nabukadnezar Yahudileri Babil’e sürdü. Perslerin Babil’i ele geçirmesi ile yurtlarına dönen Yahudiler, iki yüz yıl kadar Pers egemenliğinde yaşadılar.

8) Kudüs’te büyük bir ayaklanma çıkardıkları için 2. kez MS.70’de Romalılar tarafından sürülecek ve dünyaya yayılacaklardır.

9) Dini esaslara dayalı krallıkla yönetilen İbraniler, tek tanrı inancını benimseyen ilk kavimdir. İbranilerin inancına göre Tanrı Yehova, Tevrat adlı kutsal kitabi Hz. Musa’ya göndermiştir. Tevrat’ın içeriğini On Emir oluşturmaktadır. Yahova sadece İbranilerin tanrısıdır.

10) Hz. Musa’nın adından dolayı Musevi olarak adlandırılmışlardır.

11) Dünyada ilk tek tanrılı din olan Yahudiliği kabul etmişlerdir. Yahudiler kendilerini diğer kavimlerden üstün gördüklerinden bu din diğer tek tanrılı dinler olan Hıristiyanlık ve Müslümanlık kadar yayılmamıştır (ırk dini olarak benimsenmesi)

12) En önemli sanat eseri Kudüs’teki Süleyman Tapınağı (Mescid-i Aksa)’dır.Kudüs ise, her üç dine ait ibadet yerlerinin bulunması nedeniyle, bu dinlerin mensupları tarafından kutsal kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.