Roma İmparatorluğu Hakkında Bilgi (Özet)

Roma İmparatorluğu hakkında bilgi veriniz.

Roma İmparatorluğu hakkında bilgi veriniz.

CEVAP:
Avrupa

375 yılında meydana gelen Kavimler Göçü sonucunda Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu-Batı olarak ikiye ayrılmıştır.
> Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkıldı. Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans İmparatorluğu), 1453’te
İstanbul’un Fethi’yle ortadan kaldırılmıştır.
> Batı Roma imparatorluğumun 476’da yıkılması sonucu Avrupa’da oluşan siyasi boşluğu Frank, Vizigot,
Ostrogot, Sakson gibi Germen krallıkları doldurmuştur. Bu durum Avrupa’da büyük bir kargaşaya yol
açmıştır.
> Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da yıkılmasından sonra Avrupa’nın sosyo-ekonomik ve kurumsal
yapısında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Roma İmparatorluğu’nun eski gücünü kaybettiği ve özellikle de bireyleri korumakta yetersiz kaldığı bu dönemde, Avrupa’da feodal siyasi yapılar ortaya çıkmıştır

> Orta Çağ Avrupası’nda siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damgasını vuran sistem “feodalizm”
olmuştur.
> Toprak sahipleri ve köylülerin can ve mal güvenliklerini korumakta zorlanması bir tür “Koruyan (süze-ren)- Korunan (Vassal)” ilişkisine dayanan Feodalite (Derebeylik) rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Doğu Roma ( Bizans)

> Konstantinos’un 330’da Bizans’ı (İstanbul) başkent seçmesiyle Roma’nın merkezi İstanbul olmuştu.
> 395 yılında kurulmuştur. Başkenti İstanbul’dur.
> Doğu Roma İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu olarak bilinir.
> Balkan ülkelerinin yanı sıra Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır sınırları içindedir.
> Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimsemişlerdir.
> Otokratik (Baskıcı rejim) bir yönetim anlayışı oluşturmuşlardır. 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’u fethetmesi sonucu yıkılmışlardır.
NOT: Doğu Roma’ya ait Anadolu’da birçok eser bulunur. Bu eserlerin en önemlileri; Ayasofya Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı, Aya irini Kilisesi, Çemberlitaş Sütunu ‘dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.