Ana Sayfa / Tag Archives: Fenikeliler

Tag Archives: Fenikeliler

Fenikeliler Kısa Ders Notu

FENİKELİLER M.Ö. 1200 yıllarında bugünkü SURİYE –LÜBNAN kıyılarında kurulmuş bir medeniyettir. Samiler ile deniz kavimlerinin karışması sonucu MÖ XII. Yy.da tarih sahnesine çıkmışlardır. Fenikeliler denizci bir milletti ve deniz ticareti ile uğraşıyorlardı. Lübnan dağları ile Asi ırmağı arasında güçlenen Fenikeliler, Akdenizde  (Suriye, Rodos, Malta, Sicilya, Kuzey Afrika) koloniler kurarak ticaret yapmışlardır. İngiltere’ye kadar uzanmışlardır. En önemli kolonileri 814 yılında kurulan …

Devamını Okuyun »

Fenikeliler

Fenikeliler  Sami kavimlerindendir. Bugünkü Lübnan’ın dağlık kıyı kesiminde yaşamışlardır. Bu bölgeden Suriye kıyıla­rına doğru yayılan Fenikeliler şehir devletleri kurdular. Yaşadıkları bölgenin tarıma ve hayvancılığa elverişli ol­maması nedeniyle balıkçılığa ve denizciliğe yönelmişler ve Akdeniz kı­yılarında koloniler kurmuşlardır. Fenikeliler ürettikleri zeytin yağı, kereste, boya ve camdan oluşan ürünleri Akdeniz’in diğer bölgelerine satmışlardır. Fenikeliler Sümer çivi yazısı ile Mısır Hiyerog­lif ya­zısını örnek alarak …

Devamını Okuyun »

Fenikeliler Özet

FENİKELİLER Suriye’nin Akdeniz kıyı kesiminde, Sayda ve Sur gibi siteler Asur saldırılarıyla bağımsızlıklarını yitirdiler. Asur, Pers ve Makedonyalı İskender’in egemenliğinde yaşadılar. Deniz ticareti alanında geliştiler. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurdular. Ön Asya medeniyetinin Akdeniz dünyasına girmesinde önemli bir rol oynadılar. Uygarlık tarihine en önemli katkıları “harf sistemine dayanan alfabe“yi bulmalarıdır. Bu alfabe daha sonra Romalılar tarafından geliştirilmiş ve Latin …

Devamını Okuyun »

Fenikeliler Kısa Ders Notu Konu Özeti

FENİKELİLER Lübnan dağlarıyla Akdeniz arasındaki bölgede şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Toprakları tarıma elverişli olmadığı için İyonlar gibi denizcilikte ilerlemişlerdir. Akdeniz ticareti için Yunan kolonileriyle mücadele eden Fenikeliler, yapmış oldukları ticaret sayesinde Doğu-Batı uygarlıklarının kaynaşmasında köprü vazifesi görmüştür.   – Bugünkü harf yazısı olan alfabeyi bulmuşlardır. Daha sonra bu alfabe Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilerek bugünkü latin alfabesi ortaya çıkmıştır. – …

Devamını Okuyun »