Ana Sayfa / Yorgun (sayfa 20)

Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Tarihe Giriş Testi | Test 26 | Cevap Anahtarı | PDF

Tarihe Giriş Testi | Test 26 | Cevap Anahtarı | PDF  

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi ünitesi testi pdf – test 24

Ders: Tarih 9 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları   24. testi aşağıdan pdf formatında indirebilirsiniz  

Devamını Okuyun »

İbraniler-Yahudiler-Museviler-İsrailoğulları

İBRANİLER-YAHUDİLER-MUSEVİLER-İSRAİLOĞULLARI İbraniler Sami asıllı bir kavimdir.  MÖ. 1200 yıllarında  Filistin bölgesine gelerek yerleşmiş bir , HZ..MUSA döneminde birlik oluşturmuşlardır. Tarihte tek tanrı inancı ilk defa İbranilerde görülür. Kutsal kitaplarının adı TEVRAT tır. Hz. Süleyman zamanında büyük bir devlet haline gelmişlerdir. Babiller zamanından başlayan sürgün hayatları birkaç bin yıl devam etmiştir. İbrani Devleti, Hz. Süleyman zamanında İsrail Devleti ve Yahudi Devleti …

Devamını Okuyun »

Fenikeliler Kısa Ders Notu

FENİKELİLER M.Ö. 1200 yıllarında bugünkü SURİYE –LÜBNAN kıyılarında kurulmuş bir medeniyettir. Samiler ile deniz kavimlerinin karışması sonucu MÖ XII. Yy.da tarih sahnesine çıkmışlardır. Fenikeliler denizci bir milletti ve deniz ticareti ile uğraşıyorlardı. Lübnan dağları ile Asi ırmağı arasında güçlenen Fenikeliler, Akdenizde  (Suriye, Rodos, Malta, Sicilya, Kuzey Afrika) koloniler kurarak ticaret yapmışlardır. İngiltere’ye kadar uzanmışlardır. En önemli kolonileri 814 yılında kurulan …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Tablosu

            İlkçağ Uygarlıkları Tablosu   İndir

Devamını Okuyun »

I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

   I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI   Avrupa’daki mevcut dengele değişti Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ulaşamamışlardır. Osmanlı ve Avusturya–Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır. Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavakya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi yeni devletler kurulmuştur. Açıklama: Yugoslavakya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya …

Devamını Okuyun »

I.DÜNYA SAVAŞI SONRASI BARIŞ ANTLAŞMALARI

BARIŞ ANTLAŞMALARI            Versailles(Versay) (28 Haziran 1919) Versay Antlaşması Almanya ile imzalanmıştır. Bazı Maddeleri: Almanya Alses bölgesi ve Saar bölgesini Fransa’ya; deniz aşırı bölgelerini İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya’ya bıraktı. Danzig serbest bölge olarak kabul edildi. Almanya Avusturya ile birleşmemeyi garanti etti. Almanya Yugoslavya ve Çekoslovakya’yı tanıdı. Askerlik mecburi olmaktan çıkarıldı Kiel Kanalı ve Alman nehirleri uluslararası hale getirildi. …

Devamını Okuyun »

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919)   İtilaf Devletleri 18 ocak 1919’da yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını tespit etmek ve bozulan dengeleri kendi lehlerine kurmak için Paris’te bir barış konferansı toplamıştır. Bu konferansa 32 Devlet katılmıştır. Konferans İngiltere ve Fransa’nın etkisi altında kalmıştır. Paris’le ilk olarak Milletler Cemiyetinin kurulması kararlaştırılmıştır. Ancak ABD diğer konularla fazla ilgilenmemiş ve infirat (yalnızlık) …

Devamını Okuyun »

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) Osmanlı’nın Mütarekeyi İmzalama Sebepleri: Osmanlı’nın savaşacak gücünün kalmaması Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi sonucunda Osmanlı ile Almanya’nın kara bağlantısının kesilmesi Wilson Prensiplerinden cesaret alınması Güney cephelerinin çökmesi Savaş taraftarı olan İttihat ve Terakki Partisinin ülkeyi terk ederek başa barış isteyen Hürriyet ve İtilaf Fırkasının gelmesi.   Mondros Mütarekesi 5 Temmuz 1918’de padişah olan Vahdettin döneminde, Ahmet …

Devamını Okuyun »

1.Dünya Savaşını Bitiren Ateşkes Antlaşmaları

1.Dünya Savaşını Bitiren Ateşkes Antlaşmaları:   Bulgaristan        :  (Selanik-29 Eylül 1918) Osmanlı              :  (Mondros-30 Ekim  1918) Avusturya           :  (Villa gusti-3 Kasım-1918) Almanya             :  (Reshondos-11Kasım-1918 )  Açıklamalar: Almanya’da 9 Kasım 1918’de cumhuriyet ilan edildi. Avusturya’nın savaştan çekilmesinde kendisine bağlı azınlıkların isyanı etkili oldu Romanya, Rusya savaştan çekilince savaştan çekildi Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı ile Almanya’nın kara bağlantısını kesti.

Devamını Okuyun »