Ana Sayfa / İNKILAP TARİHİ DERSİ / İNKILAP-3- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi / Atatürk İlkeleri Atürkçülük ve Türk İnkılâbının Özellikleri Ders Notu

Atatürk İlkeleri Atürkçülük ve Türk İnkılâbının Özellikleri Ders Notu

ATATÜRK İLKELERİ ATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILÂBININ ÖZELLİKLERİ

 • Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden oluşan bir bütündür.
 • Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur.
 • Milli bir düşünce sistemidir.
 • İlerleme ve yenileşmeye açıktır.
 • Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği evrensel değerler vardır.
 • Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir.
 • Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yönetiminin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır.
 • Türk İnkılâbında Fransız ve Rus İhtilalinden farklı olarak; fikri ve ideolojik hazırlık safhası yoktur.
 • Bağımsızlık ve egemenlik birlikte yürütülmüştür.

 

Türk İnkılâbının Evrenselliğinin Kanıtları:

 • Tüm dünyada etkili olmuştur
 • Sömürülen milletlere örnek olmuştur.
 • Günümüz meseleleri için ve başka milletler için çözümler içermesi

 

Türk İnkılâbını Osmanlı Islahatlarından Ayıran Farklar:

 • Kapsamlı, değişimci ve köklüdür.
 • Sadece devleti ve kurumları değil halkı da yüceltmeyi amaçlamıştır.
 • Islahatlar tereddütlü; inkılâplar kararlıdır.
 • İnkılâplarda dış baskı yoktur.
 • Sıra izlendi: Önce çağdaşlaşmayı engelleyen kurumlar kaldırıldı; sonra yenilik yapıldı.

Açıklama: Faşizmde seçimle iş başına gelenler yönetimden ayrılmak istemez; Bolşevizm de ise millet egemenliği ret edilip sınıf egemenliği ön palanda tutulur.

 

  İLKELER

 

1-CUMHURİYETÇİLİK:

 • Devletin rejim şeklidir.
 • Halk egemenliğini esas alır
 • Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara verilir.
 • Hükümet ile millet arasında kopukluk yoktur.
 • Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddesidir.
 • Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu bir ilkedir.
 • Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik yolunda yapılmış devrimlerdir.

 

2-MİLLİYETÇİLİK:

 • Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devletinin kurulmasında temel ilke oldu.
 • Bu ilke fedakârlık ve dayanışmayı gerektirir.
 • Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin benimseyen ve “Türküm” diyen herkes Türk’tür.
 • Milli birlik ve beraberlik esastır.
 • Benimsediği eşitlik ilkesi ile Faşizm ve Nazizmden ayrılır.
 • TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması, Türk Harflerinin kabulü, TTK ve TDK’nın kurulması bu ilke ile ilgilidir.

 

3-HALKÇILIK:

 • Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur.
 • Halkın eşitliği esastır.
 • Halkın menfaatleri ön plandadır.
 • Sınıf mücadelesi değil; sosyal dayanışma esastır.
 • Sınıfçılık olmadığı için Komünizmden ayrılır.

Halkçı Devrimler:

 • TBMM’nin açılması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Türk Medeni Kanununun kabulü
 • Aşarın kaldırılması
 • Kılık-kıyafet devrimi
 • Soyadı Kanunu
 • Kadınlara siyasal hakların verilmesi
 • Türk Harflerinin kabulü

 

4-DEVLETÇİLİK:

 • Devletçilik; devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalardır.
 • Bu ilke halkçılığın tamamlayıcısıdır.
 • Ekonomide planlı kalkınma hedeflenmiştir.
 • Karma ekonomiyi esas alan Türk Devletçilik İlkesinde özel mülkiyetin olması Devletçiliği Komünizmden ayırır.
 • Müdahalecidir; katı değildir.
 • Zamanın şartlarına göre değişmiştir.

 

5-İNKILÂPÇILIK:

 • Çağın değişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi esas alır.
 • TBMM’nin açılması ile başlayan Türk İnkılâbının devam ettiğini gösterir.
 • Durağan değildir.

 

6-LAİKLİK:

 • Din-devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürriyetini esas alır.
 • Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu ve taviz vermediği bir ilkedir.
 • Devlet vatandaşların inanma ve inanmama hakkını anayasa ile güvence altına almıştır.
 • Osmanlı din devleti olmasının gereği olarak dini müesseseleşmesine yansıttığı için Laik Türk Devleti inkılaplar döneminde bütün müesseselere müdahale etme gereği duymuştur.
 • Din egemenliği değil; millet egemenliği esastır.
 • Hukuk birliği ve hukukun dinden bağımsız olması esastır.
 • Dış devletlerin azınlıkların haklarını bahane ederek Türk Devletinin iç işlerine karışmasını önlemiştir.

Açıklamalar:

 • 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesi atıldı
 • 1928’de milletvekillerinin yemin şekli bu günkü haline getirildi.
 • 1937’de 6 ilke anayasaya alındı.
 • Türk Milleti için dini dış politikada kullanma dönemi I. Dünya Savaşı ile bitti.
 • Kurtuluş Savaşı ümmet ideolojisi yerine millet ideolojisini getirdi.

 

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

Ulusal Egemenlik: Cumhuriyetçiliği bütünler

Milli Birlik ve Beraberlik: Milliyetçiliği ve Halkçılığı bütünler

Milli Bağımsızlık: Dış politika ilkesidir.

Yurtta Sulh Cihanda Sulh: İç ve dış politika ilkesidir. Sınıf mücadelesine ve dış politikada saldırganlığa karşıdır. Milliyetçilik ve Halkçılığın bir sonucudur.

Akılcılık ve Bilimsellik: Laiklik ve İnkılâpçılığı bütünler

İnsan ve İnsanlık Sevgisi: İnsanları eşit görmeyi ve sevmeyi hedefler. Milliyetçilik ve Halkçılığı bütünler.

Çağdaşlaşmak ve Batılılaşmak: İnkılâpçılığı bütünler.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.