Tag Archives: Türk İnkılabı Ünitesi Özeti

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti CUMHURİYETİN İLANI İlk TBMM’de, “Meclis’in üstünde bir güç yoktur” ilkesi kabul edilerek, saltanatın varlığı fiilen yok sayılmış; fakat, ortam uygun olmadığı için padişahın varlığına dokunulmamıştı. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasıyla, padişahın varlığından kaynaklanan sorunlar çözümlendi. Fakat, devlet başkanının olmayışı ve rejimin adının konmamış olması sorunlara yol açmaktaydı. Bu sorunları aşarak yenilik sürecini hızlandırmak …

Devamını Okuyun »

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti

 TÜRK İNKILABI  Yeni Türk devletinde gerçekleştirilen inkılabın tüm aşamaları ulusal bir nitelik taşır. İnkılaplar Batı uygarlığına açık ve laik karakterdedir. İnkılaplar idari, ekonomik ve sosyal alanların tümünü kapsamaktadır. İnkılapların yapılmasında zamanlamaya dikkat edilmiş, temel yeniliklerin yapılmasına öncelik verilmiştir. İnkılapların yerleştirilmesi ve halka benimsetilmesi için Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmış, çok partili hayata geçiş bir süre ertelenmiştir.   1)            Hukuk ve Yönetim: …

Devamını Okuyun »