Home / Tag Archives: tarihin tanımı

Tag Archives: tarihin tanımı

Tarihin Tanımı

Tarih Bilimi

TANIMI: İnsan topluluklarının geçmişteki Yaşayışlarını,( klan, boy, göçebe, yerleşik, sosyal, ekonomik ve sanatsa durumları ) Uğraşılarını, /tarım, ticaret, hayvancılık, denizcilik ) Birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik yapılarını, oluşturdukları kültür ve uygarlıkları, Yer ve zaman göstererek Neden- sonuç ilişkisi içerisinde Belgelere dayanarak Objektif bir biçimde inceleyen ve anlatan sosyal bir bilim dalıdır. Tarih Anlatımında Yer Ve Zamanın Önemi Nedir? Yer …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş ders notu

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarihin Tanımı: Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki yaşantılarını, birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman bildirerek, neden-sonuç ilişkileri içerisinde belgeler göstererek inceleyen ve anlatan sosyal bilim dalıdır. Tarih, geçmişteki olayları, sosyal, ekonomik ve politik nedenlerini inceleyerek, gelecek hakkında yorumlar yapmaya ve geleceğimizi buna göre düzenlemeye yardım eden bilim dalıdır. Daha başka bir …

Read More »