Home / Tag Archives: LYS İlk Müslüman Türk Devletleri Soruları ve Cevapları

Tag Archives: LYS İlk Müslüman Türk Devletleri Soruları ve Cevapları

LYS Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

LYS ÇAĞDAŞ TÜRK VE  DÜNYA TARİHİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağmen bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır. Yalnız bu bilgiyle, I. Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuştur. II. Osmanlı padişahının Araplar üzerindeki nüfuzu azalmıştır. III. Almanya Orta Doğu’ya egemen olmak istemiştir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) …

Read More »

LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları 1. Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kulla­nıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabu­lünden sonraki ilk edebî eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Göktürk          B) Sogd C) Uygur              D) Kiril   E) Arap (2012-LYS)   2. 1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağı- dakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır? A) …

Read More »