Home / Tag Archives: İslam Öncesi Türk Tarihi test soruları ve cevapları

Tag Archives: İslam Öncesi Türk Tarihi test soruları ve cevapları

İslam Öncesi Türk Tarihi Özeti Ders Notu

ilk_turk

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ En eski Türk kültürünün açığa çıktığı merkezler Anav, Kelteminar, Afanesyevo, Andronova ve Karasuk‘tur. Yarı göçebe bir hayat yaşayan Orta Asya Türkleri, değişik zamanlarda bazı nedenlerle başka bölgelere göçmüşlerdir. Göçler doğuda Çin’e, güneyde Hindistan’a yönelmiştir. Batıda ise Hazar’ın kuzeyinden Rusya ve Orta Avrupa’ya, Hazar’ın güneyinden İran, Mezopotamya ve Mısır’a doğru gerçekleşmiştir. Bu göçlerin başlıca sebepleri şunlardır: Toprakların …

Read More »

İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları

Tarih 9 Testler

İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları 1.            Bilhassa yabancı kavimlerle yapılan mücadeleler neticesinde mağlup olan Türklerin büyük çoğunluğu, başkasının hakimiyeti altına girmek istememiş, hürriyetlerinden mahrum kalmaktansa, yurtlarını terk edip yeni bölgelerde bağımsız yaşamayı tercih etmişlerdir, işte bütün bunların sonucunda, Türkler, zamanla Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmışlardır. Türklerin tarih boyunca bu şekilde değişik coğrafyalarda yaşamaları aşağıdakilerden hangisine sebep olmuş olabilir? A)           …

Read More »