Home / Tag Archives: inkılap test

Tag Archives: inkılap test

Tarih Deneme Sınavı – 5

Tarih Testleri

Tarih Deneme Sınavı – 5 1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması B) Yeni ticaret yollarının keşfi C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması 2) Misak-ı Milli kararları ilk defa hangisinde ortaya çıkmıştır ? A) Erzurum B) …

Read More »

Tarih Deneme Sınavı – 4

Tarih Testleri

TARİH DENEME SINAVI – 4 1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Ankara B) Montrö C) İstanbul D) Lozan E) Sevr 2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.” Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur? A) Halk – Ordu B) Köylü – …

Read More »

İnkılap Tarih Testleri | Word | 26 Adet Test | İndir |

İnkılap Tarih Testleri | Word |  26 Adet Test | İndir |       Size özel öneriler: Osmanlı Devleti Kuruluş – Beylikten Devlete Dönemi Testleri | 3 Adet | Word | İndir Tarih 10 Dersi Konu Kavrama Testleri | Körfez Yayınları | 20 Adet Test | 40 Sayfa 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi | Word | 36 soruluk Tarih Testi | …

Read More »