Ana Sayfa / Tag Archives: Abbasiler

Tag Archives: Abbasiler

Abbasiler

ABBASÎLER Emevîlerin yıkılmasından sonra, İslâm devletinin başma geçen hanedandır (750-1258). Abbasîler, 1261’den 1517’ye kadar da Mısır’da halifelik yapmışlardır. Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan oldukları için kendilerine Abbasîler denilmiştir. Emevîler zamanında birçok ülke fethedilmiş, İslâm devleti çok genişlemişti. Fakat fetihler durunca, Emevîlere karşı olan hoşnutsuzluk arttı. Her yanda ayaklanmalar başgösterdi. Emevîler, Arap olmayan Müslümanlara “mevalî” diyorlar ve onları hor görüyorlardı. Devlet …

Devamını Okuyun »

Abbasiler

ABBASİLER (750–1228)   Abbasi Devleti Ebu’l Abbas Abdullah tarafından kuruldu. Son Emevi hükümdarı II.Mervan kaçtığı Mısır’da yakalanarak öldürüldü. Dönemi iç karışıklıkları bastırmakla geçmiştir. Halife Mansur zamanında (754–775): Bağdat şehri kuruldu ve burası hilafet merkezi Haşimiye’den Bağdat’a taşındı. Abbasi orduları Kafkasya ve Maveraünnehir’de Türklerle savaşılmış, Hindistan’a kadar uzanan seferler yapılmıştır. Bizans ile mücadele devam etmiş, Anadolu içlerine kadar akınlar yapılmıştır. Kültür …

Devamını Okuyun »

Abbasiler Dönemi (750-1258)

1) Abbasi Devleti, Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın torunlarından Ebu'l Abbas Abdullah tarafından 750 tarihinde kuruldu. 2)Peygamberimizin amcası olan Ebu’l Abbas’ın soyundan gelenler tarafından kurulduğu için bu devlete Abbasiler adı verilmiştir. 3) 751 yılında Çinlilerle Talas savaşı yapıldı.     Önemli: Bu savaş sırasında Abbasilerin yanında yer alan Türkler arasında  İslamiyet yayılmaya başladı. 4) İkinci Abbasi halifesi olan El-Mansur zamanında Bağdat şehri …

Devamını Okuyun »

Abbasiler Dönemi Kısa Ders Notu Konu Özeti

ABBASİLER (750 -1258) Emevi Devleti yıkıldıktan sonra Hz. Abbas’ın soyundan gelen Ebu’l-Abbas, Kufe’de halife oldu (750). Böylece Abbasi Devleti kurulmuş oluyordu. Halife Mansur zamanında Bağdat şehri kurularak hilafetin yeni merkezi olmuştur. Harun Reşid (786 – 809) O’nun zamanı Abbasiler’in en parlak devridir. Bu dönemde Anadolu’ya seferler düzenlenmiş, Bizans devleti bozguna uğratılmış, bilim, kültür ve sanatta büyük gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Harun Reşid …

Devamını Okuyun »