Abbas

ABBAS

(ö. 541/1147)

Büyük Selçuklu Devleti’nin Rey valilerinden. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in ne­dimlerinden Emîr Cevher’in kulesidir.

Bâtınîler tarafından öldürülen Emîr Cevher’in yerine Rey valisi oldu. Efendi­sinin İntikamını almak üzere Bâtınîler’e karşı harekete geçti ve büyük bir katli­am yaptı. Bu hadise ona şan ve şöhret kazandırdığı gibi, Selçukluların nüfuz sahibi kuvvetli emirleri arasına girmesi­ni de sağladı. Selçuklu Sultanı Sencer’in Rey şehrini yeğeni Sultan Mes’üd’a bı­rakması üzerine, bu haberi tebliğ için kalabalık bir maiyetle Bağdat’a gitti

(1142) Daha sonra şehri teslim almak üzere yola çıkan Sultan Mes’ûd ile birlikte Rey’e döndü ve bu arada valiliğini de muhafaza etti. Ancak bir müddet sonra Sultan Mes’ûd’a muhalif gruba katıldı ve 1145’te yanında Emîr Bozaba ve bazı Selçuklu şehzadeleri olduğu halde, görünüşte sultana bağlılıklarını bildirmek, gerçekte ise saltanatı onun elinden almak üzere İsfahan’a hareket etti. Onların asıl maksadını anlayan Sul­tan Mes’ûd. Bağdat’a çekilmek mecbu­riyetinde kaldı. Bu arada Abbas ile Boz-aba Hemedan’a kadar gelmişler, bura­da kendilerine Emîr Kutluaba da katıl­mıştı. Fakat Emîr Çavlı ile buluşan Sul­tan Mes’ûd isyancıları geri çevirmeyi başardı. Bundan sonra Emîr Abbas ile Sultan Mes’ûd’un arası düzelir gibi ol­du; hatta Emîr Abbas, sultan ile birlikte 1146’da Bağdat’a kadar gitti. Ancak, kuvvetli emirlerin nüfuzunu kırmak is­teyen ve bu maksatla Emîr Abdurrahman b. Togayürük’ü ortadan kaldıran Sultan Mes’ûd, bir müddet sonra onu da Bağdat’ta öldürttü. Cesedi kızı tarafından Rey’e götürülerek orada defnedildi.

About

Check Also

kim kimdir1

Abdullah b. Sebe

ABDULLAH b. SEBE عبد الله بن سبأ İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiîliğin ortaya çıkışında …

Bir Cevap Yazın