Ana Sayfa / ÇAĞDAŞ DÜNYA VE TÜRKİYE TARİHİ / CTDT-2. İkinci Dünya Savaşı Ünitesi / II.Dünya Savaşı’nda İnsan Hakları İhlalleri

II.Dünya Savaşı’nda İnsan Hakları İhlalleri

d.İnsan Hakları İhlalleri

II.Dünya Savaşı’nda insan hakları ve uluslararası anlaşmalar ihlal edildi. Özellikle Almanya, SSCB ve Japonya savaş esirlerine ve sivillere yönelik kötü muamele, yargısız infaz, talan, askerî neden olmaksızın yakıp yıkma vb. faaliyetlere yönelerek savaş kurallarını ihlal etti ve savaş suçu işlediler. Aynı zamanda siyasi görüş, ırk ve din ayrımına dayalı cinayet, toplu öldürme, sürgün ya da diğer insanlık dışı eylemlerle insanlık suçu işlediler. Nazi Almanya’sı, Avrupa’nın Yahudi ve Roman azınlıklarının ve muhaliflerin önemli bir kısmını toplayarak ölüm kamplarında yok etti. 1945’te Müttefik Devletler, Potsdam Konferansı’nda II. Dünya Savaşı’ndaki hukuki olmayan ve insanlık dışı uygulamaların sorumlularının yargılanmasına karar verdi ve yedi maddelik bir uluslararası sözleşme hazırlayarak bu yargılamada takip edilecek usul ve esasları tespit etti.

Kasım 1945’ten Ekim 1946’ya kadar Nürnberg’de, uluslararası bir mahkeme tarafından suçlu görülen Nazi Alman yöneticileri, Nazi Partisi siyasi liderleri ve diğer suçlular da mahkeme karşısına çıkarılarak yargılandı. 1946’da Tokyo’da kurulan bir mahkemede de Japon yöneticiler yargılandı. Yargılama sonucunda hapis, müebbet hapis ve idam cezaları verildi.

II.Dünya Savaşı’nda yaşananlardan dolayı “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşme” 9 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi. Savaş sırasında işlenen insanlık suçları “soykırım” olarak adlandırıldı. Bu kapsama giren suçlar ve suçluların cezalandırılması ile ilgili kararlar alındı. 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Teşkilatı, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni kabul etti.

 

“SOYKIRIMI SUÇUNUN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME”

Madde 2

Soykırımı oluşturan eylemler:

Bu sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinî bir gurubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur.

  1. Gruba mensup olanları öldürmek,
  2. Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar vermek,
  3. Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek,
  4. Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak,
  5. Gruba mensup çocukları zorla bir başka guruba nakletmek,

Madde 3

Cezalandırılacak eylemler:

  1. Soykırımda bulunmak,
  2. Soykırımda bulunulması için iş birliği yapmak,
  3. Soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak,
  4. Soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek,
  5. Soykırıma iştirak etmek,

Madde 4

Kişilerin cezalandırılması:

Soykırım suçunu veya üçüncü maddede gösterilen fiillerden birini işleyenler, anayasaya göre yetkili yöneticiler veya kamu görevlileri veya özel kişiler de olsa cezalandırılır.

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Sayı 38, s. 166

Metindeki maddeleri inceleyiniz. II. Dünya Savaşı’nda yaşananlar ile soykırım tanımı arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.