İbraniler Ders Notu Konu Özeti


İBRANİLER

İbrani (Yahudi) Tarihine Giriş

             Günümüz Yahudilerin atalarıdırlar. Yahudilere İbrani denilmesinin nedeni, Hz. İbrahim’in soyundan geldiklerini söylemeleridir.

ll. Bin yılda Hz. Musa tarafından Mısır’dan çıkartılarak Filistin bölgesine getirilmiştir. İbrani siyasi tarihi üçe ayrılmaktadır.

 1. Eski Krallık
 2. Yuda Devleti
 3. İsrail Devleti

            İbraniler’in en önemli hükümdarı Hz. Davut (Devit)dir. Bu dönemde Kudüs başkent oldu. Davut’dan sonra yerine oğlu Hz. Süleyman geçti. Bu dönem; İbranilerin en güçlü dönemleridir. Hz. Süleyman’ın ölümü üzerine devlet ikiye bölündü.

            İsrail devletini MÖ:722 yılında Asur kralı ll. Sargon yıktı. Yuda devletini ise MÖ: 586 yılında Babiller yıktılar.

            Pers kralı ll. Kyros Yahudilerin yurtlarına dönmelerine izin verdi. (MÖ:598) Yahudiler, MS: 70 yılında Roma devletine karşı isyan ettiler. Bunun üzerine Roma, tüm Yahudileri Kudüs’ten sürdü.

 

Özellikleri

 1. Dünyada ilk tek tanrı inancını getirdiler.
 2. Bu dinleri ırkçı ve milli bir din olduğundan, evrensel bir nitelik kazanmadı.
 3. Merkezleri Kudüs’dür
 4. Kurucusu Hz. Musa olduğundan; Yahudilere Musevi de denilmiştir.
 5. Kutsal kitapları Tevrat’tır.
 6. Mabetleri; Sinagog veya Havradır.
 7. Tanrılarına Yahova demektedirler.
 8. Fenike alfabesini kullanmışlardır.
 9. En önemli eserleri Kudüsde bulunan Süleyman mabedidir.
 10. Yahudiler, ll. Dünya savaşından sonra 1948 yılında Filistin’de İsrail devletini ikinci kez kurdular. 

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Ege Uygarlıkları

EGE UYGARLIKLARI Ege medeniyeti Ege Denizi’ne kıyısı olan Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güneybatı …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.