Ana Sayfa / Genel / Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları

Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları

Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları

Coğrafya: Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bir bilim dalı olan coğrafya; olayların geçtiği yerin tespiti, toplumsal faaliyetlerde iklim şartlarının etkisi gibi konularda tarihe yardımcı olur.

 

 

Arkeoloji: Kazı bilimi olarak da adlandırılan arkeoloji; yerin ve suların altında kalan kalıntıların ortaya çıkarılmasını sağlar. Özellikle yazının icat edilmediği dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.

 

 

Antropoloji: İnsanlara ait kafatası ve iskeletleri inceleyerek ırklarının tespitinin yapılmasını sağlar. Sosyal antropoloji ise toplumların kültürel değişimlerini ele alır.

 

 

Etnografya: Kültür bilimi de denilen etnografya, tarihi kaynakların az olduğu durumlarda tarihe yardımcı olur. Toplumların örf, adet, gelenek ve göreneklerini inceler.

Kronoloji: Zaman bilimidir. Tarihsel olayları geçmişten günümüze sıralayarak olaylar arasında sebep-sonuç bağlantısının kurulmasını kolaylaştırır.

 

 

 

Felsefe: Akıl ve mantık ilkeleri ile düşünmeyi öğreten felsefe, tarihçiye eleştirel bakış açısı kazandırır.

 

 

 

Paleografi: Eski yazıları inceler ve bunların günümüz diline çevrilmesini sağlar.

Epigrafi: Kitabe bilimidir. Anıtlar üzerindeki yazıları, sembolleri vb. inceler.

Sosyoloji: Toplumların temel özelliklerini ve karakterini inceleyerek tarihe yardımcı olur.

Filoloji: Dil bilimidir. Diller arasındaki bağlantıları inceleyerek toplumların birbirleriyle etkileşimlerini ortaya koyar.

Diplomatik: Devletler arasındaki her türlü siyasi belgeyi inceleyerek tarihe yardımcı olur.

 

 

 

 Nümizmatik: Para bilimidir. Her türlü parayı inceleyerek devletin hükümdarı, yönetim şekli, ekonomik gücü vb. hakkında bilgi verir.

Kimya (Karbon 14 Metodu): Buluntunun yaşını tespit edilmesinde tarihe yardımcı olur.

Heraldik: Arma bilimidir. Armalarda yer alan semboller ve işaretler, devletler ve toplumlar hakkında bilgi verir.

Bilgi Notu:Yukarıda bahsi geçen bilim dalları dışında; Hukuk, Edebiyat, Sicillografi (mühür bilimi), geneoloji (soy bilimi, şecere), metroloji (ölçü, tartı bilimi), onomosmatik (yer adları bilimi) gibi bilim dalları da tarihe yardımcı olmaktadır.

Hakkında ahmettektas

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Bir yorum

  1. Yararlı bir yazı olmuş teşekkürler.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.