Ana Sayfa / İNKILAP TARİHİ DERSİ / İnkılap Tarihi Dersi Genel / İnkılâp Tarihi -Türk Tarihinde İlkler

İnkılâp Tarihi -Türk Tarihinde İlkler

İnkılâp Tarihi -Türk Tarihinde İlkler

 • İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir.
 • İlk işgal → Musul (İngilizler)
 • İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara)
 • İlk cemiyet → Trakya-Paşaeli Cemiyeti
 • İlk Kuva-i Milliye örgütlenmesi → Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı (Ayvalık)
 • İlk kez Paris Barış Konferansında (18 Ocak 1919) İzmir Yunanlılara verildi
 • Manda fikri ilk kez Paris Barış Konferansında ortaya çıktı
 • İlk Türk haklılığını gösteren uluslararası belge → Amiral Bristol Raporudur
 • İlk Kuva-i Milliye Cephesi → Ayvalık
 • İlk Kurtuluş Savaşı belgesi → Amasya Genelgesi
 • İlk cumhuriyet belirtisi → Amasya Genelgesi, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
 • Mustafa. Kemal’in ilk ihtilal bildirisi → Amasya Genelgesi
 • İlk milli kararların alınması→ Erzurum Kongresi
 • İlk Temsil Heyeti → Erzurum Kongresinde kuruldu
 • İlk Manda reddi → Erzurum Kongresinde oldu
 • İlk Milli Kongre → Sivas Kongresi’dir
 • İlk kez cemiyetler, Sivas Kongresinde birleştirildi. (Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti)
 • İlk kez Temsil Heyeti Sivas Kongresinde millileştirildi
 • Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısı → Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifasıdır
 • İlk kez Amasya Görüşmelerinde Temsil Heyeti İstanbul hükümeti tarafından hukuken tanınmıştır
 • İlk Kurtuluş Savaşı resmi bildirisi → Misak-ı Milli
 • Kapitülasyonlara ilk tepki → Misak-ı Milli
 • İlk Milli Sınır kavramı → Erzurum Kongresi
 • İlk milli sınırların belirlenmesi →Misak-ı Milli
 • İlk Milli Meclis → 23 Nisan 1920 TBMM
 • İlk geçici meclis başkanı → Sinop Milletvekili Şerif Bey
 • İlk Meclis Başkanı → Mustafa Kemal
 • İlk Hükümet → Meclis Hükümetidir
 • İlk yeni Türk Devleti Anayasası → 20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye
 • İlk Kanun → Ağnam vergisi (Hayvan vergisi)24 Nisan 1920
 • Ayaklanmalara karşı ilk önlem → Hıyaneti Vataniye Yasası (29 Nisan 1920)
 • Kuva-i Milliye’ nin bir bayrak altında toplanması → 9 Ekim 1920 Pozantı Kongresi
 • İlk kez Düzenli Ordu 8 Kasım 1920’de Batı cephesinde kuruldu
 • TBMM’nin ilk siyasi başarısı → Gümrü Antlaşması (Ermenistan) – 3 Aralık 1920
 • Düzenli ordunun ilk askeri başarısı → I. İnönü Muharebesi
 • Yeni devleti ilk tanıyan batılı devlet → Rusya (Moskova Antlaşması)
 • TBMM’nin ilk müttefiki → Rusya
 • Yeni devleti ilk tanıyan İtilaf Devleti → Fransa (Ankara Antlaşması)
 • İlk Anadolu’yu terk eden → İtalya (Sakarya Savaşı)
 • İtilaf devletleri TBMM’yi hukuken Londra Konferansında tanıdılar
 • Doğu sınırımız son şeklini alması → Kars Antlaşması (Kafkas Devletleri)
 • Güney sınırımız son şeklini alması → Ankara Antlaşması (Fransa)
 • Irak sınırımız son şeklini alması → 1926 Ankara Antlaşması (İngiltere)
 • Batı sınırımız son şeklini alması → Lozan Antlaşması
 • İlk ve tek yenilgi → Eskişehir-Kütahya Muharebesi
 • İlk başkomutan yasasıyla Mustafa Kemal “Başkomutan” olarak Sakarya’da savaştı
 • İlk Genelkurmay Başkanı → Fevzi Çakmak
 • İlk Cumhurbaşkanı → Mustafa Kemal
 • İlk Başbakan → İsmet İnönü
 • İlk Meclis Başkanı →Ali Fethi Bey (Cumhuriyet dönemi)
 • T.C. ilk siyasi partisi → Cumhuriyet Halk Fırkası
 • T.C. ilk muhalefet partisi → Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • İlk güçler birliği → 1921 anayasasında
 • İlk güçler ayrılığı → 1961 anayasasında
 • Unvan alan ilk şehir → Maraş’tır. (Kahraman)
 • İlk kez çok partili hayata 1946’da geçildi
 • Osmanlı Devleti’nin resmen bitişi → 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılmasıdır
 • Kurtuluş Savaşı fiilen bitişi → Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Kurtuluş Savaşı resmen bitişi → Lozan Antlaşması
 • Laikliğin ilk aşaması → Saltanatın kaldırılması
 • 1930’da Devletçilik ilkesine geçildi
 • İlk beş yıllık kalkınma planı 1933-1938 yıllarında uygulandı
 • 1937’de Atatürk İlkeleri, anayasaya girdi

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.