Home / Tag Archives: islam tarihi

Tag Archives: islam tarihi

Video | Ders Anlatım | İslam Tarihi

İslam Tarihi

Video | Ders Anlatım | İslam Tarihi Size özel öneriler: İslam Tarihi Ünitesi Özeti Hz. Ebu Bekir (Sıddık) Dönemi (632-634) Hz Muhammed (sav) Dönemi Siyasi Olayları Video Hz Muhammed Dönemi Siyasi Olayları 2 – Video Hz. Muhammed (sav) Dönemi

Read More »

Hz. Muhammed (sav) Dönemi

islam_tar11

İslamiyet’in Doğuşu 1–Dünyanın Durumu Arap Yarımadası’nın kuzeyinde Bizans İmparatorluğu, Doğu’da Sasani Devleti, Mısır’da Romalılar, Orta Asya’da Göktürk Devleti, Avrupa’da Kavimler Göçü sonrasında Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştı. 2-Arap Yarımadası’nın Durumu Arap yarımadası; Uzak Doğu, Afrika ve Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret yolu üzerinde köprü görevi yapmaktaydı. En yaygın din çok tanrılı putperestlikti. Bu dinin en büyük putları olan Lat, Menat, Hubel ve …

Read More »

Hz. Ebu Bekir (Sıddık) Dönemi (632-634)

İslam Tarihi

HZ. EBU BEKİR (Sıddık) DÖNEMİ (632-634) 1) Peygamberimizin ölümü üzerine Hz. Ebu Bekir 632 yılında halife seçildi. 2) Hz.Ebu Bekir, Hz. Muhammed’in ölümüyle birlikte ortaya çıkan dinden dönenler ve sahte peygamberlerle mücadele etti. (Ridde Hareketleri) Zekât vermeyenleri itaat altına alarak Arap Yarımadasında Hz. Peygamberin vefatıyla bozulan siyasi birliği yeniden sağladı. 3) (634) Yermuk Savaşı Suriye üzerine yapılan bu savaşta Halid …

Read More »

İslam Tarihi Ünitesi Özeti

İSLAM TARİHİ   İslamiyet’ten Önceki Durum ▪ İslamiyet’ten önce Ortadoğu da Bizans ve Sasani İmparatorluğu olmak üzere iki devlet vardı. ▪Arap yarımadası, Yukarı Arabistan, Hicaz  ve Yemen (Güney Arabistan ) olmak üzere üç Bölgeye ayrılırdı. Mekke,  Medine,  Hayber  ve Taif  Hicaz  bölgesinin önemli şehirlerindendi. ▪ Arapların kutsal saydığı Kabe Mekke’deydi. ▪ Halk Bedevi ve Şehirli diye ikiye ayrılırdı. ▪ Arapların …

Read More »