Home / Tag Archives: Hint Uygarlığı

Tag Archives: Hint Uygarlığı

Hint Uygarlığı

1.ilk uygarlıklar

Hint Uygarlığı İlk uygarlık İndus nehri dolaylarında doğmuştur. Ö. 1200’lerde Hindistan’a gelen ari kavimler egemenliklerini kurmak için Kast Sistemi denilen bir ta­bakalaşma hareketini gerçekleştirmişlerdir. Bu tabaka­laşmada aşağıdaki sınıflar ortaya çıkmıştır. Brahmanlar: rahipler Kşatriyalar: Asiller ve askerler Vaysiyallar: Tüccarlar, sanatkarlar ve çiftçiler Südralar: Köleler Kast grupları içerisinde birinden diğerine geçiş ya­saktır. Kast sistemi ilk çağda Hindistan’da merkezi dev­letin kuruluşunu engelleyen en …

Read More »

Hint Uygarlığı

HİNT UYGARLIĞI Hindistan’da ilk şehirler İndus Vadisi’nde kurulmuştur. Coğrafi konumu, zengin topraklara sahip olması ve iklimin etkisiyle sık sık dışarıdan istilalara uğramıştır. Değişik kavimlerin gelişi ve “Kast” örgütünün bulunması nedeniyle tarih boyunca siyasi birlik oluşamamıştır. Bu da istilaların sürekli olmasına ortam hazırlamıştır. Siyasi birliğin olmamasıyla birlikte din, dil ve ırk birliği de oluşmamıştır. Bu durumun oluşmasında en önemli etken kast …

Read More »