Home / Tag Archives: Hicret Kavramı

Tag Archives: Hicret Kavramı

Hicret Kavramı

HİCRET Göç, yer değiştirme anlamındadır. Bir kişinin ya da toplumların doğup büyüdükleri, yaşamlarını devam ettirdikleri köy, kasaba, şehir ya da memleketlerinden isteyerek veya değişik nedenlerle göç etmesidir. Hicret kavramı daha çok İslam dünyasında kullanıl- maktadır. Hz. Muhammed’in Mekkeli müşriklerin baskısından uzaklaşmak, dinini yaymak ve yaşamak amacıyla Miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne hicret denmiştir Size özel öneriler: İslamiyetin Doğuşundan Hicrete …

Read More »