Home / Tag Archives: Emeviler

Tag Archives: Emeviler

Emeviler Dönemi (661-750)

Emeviler Dönemi (661-750) a) Muaviye Dönemi (661-680) 1) Hz. Osman zamanında Şam valiliğine getirilen Muaviye, Hz. Ali’nin ölümü üzerine 661 yılında halife oldu ve Emevi Devleti’ni kurdu.        NOT: Hz. Muaviye Emevi (Ümeyye) ailesine mensup olduğu için bu devlete Emeviler denilmiştir. 2) Muaviye halifelik merkezini Şam’a taşıdı. 3) Horasan’a ve Kuzey Afrika’ya seferler düzenledi. 4) İlk defa İstanbul kuşatılmıştır. Fakat …

Read More »

Emeviler Dönemi Kısa Özeti Ders Notu

Emeviler (661-750)  Emeviler Devleti’nin kurucusu Muaviye’dir. Kendisi Ümeyyeoğulları’ndan olduğu için devlete bu isim verilmiştir. Halifelik bu dönemde babadan oğula geçtiği için Saltanat haline dönüşmüştür. Muaviye (661 – 680) İslam Devleti’nin merkezi Kufe’den Şam’a taşınmıştır. Muaviye zamanında iç düzen sağlandıktan sonra fetihlere yeniden başlanmıştır. Müslümanlar iki defa İstanbulu kuşatmalarına rağmen ele geçirememişlerdir. Doğuda Maveraünnehr’in büyük bir kısmı fethedilerek Horasan vilayeti kurulmuştur. …

Read More »