Home / Tag Archives: Devletlerin Dış Politika Amaçları

Tag Archives: Devletlerin Dış Politika Amaçları

Devletlerin Dış Politika Amaçları

Uluslararası İlişkiler Dersi

DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKA AMAÇLARI   Devletlerin amaçları ile çıkarları kavramı yan yana kullanılan kavramlardır. Zira devletlerin amaçlarını belirleyen asıl faktör, devletlerin çıkarlarıdır. Amaçların temelini oluşturan çıkarlar; kısa, orta ve uzun vadeli çıkarlar olarak üç kategoriye ayrılarak incelenebilir. Bunlardan kısa vadeli çıkarlara aynı zamanda hayati çıkarlar da denmektedir. Söz konusu hayati çıkarlar; bir devletin varlığının devamını yani hayatta kalmasını sağlayacak, güvenliğine …

Read More »