Ana Sayfa / Tarih Kültürü (sayfa 20)

Tarih Kültürü

Atabeylik

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Atabeylik : İslâmiyet’ten önceki Türk devletlerinde uygulanan atabeylik sistemi, İslâmiyet’ten sonra kurulan Türk devletlerinde de devam ettirilmiştir. Selçuklu şehzadelerini eğiten, iyi bir yönetici ve komutan olarak yetişmesini sağlayan bilgili, tecrübeli görevlilere “Atabey” denilmiştir. Atabeyler, bir yere yönetici tayin edilen şehzadelerin yanına gönderilerek şehzadelere danışmanlık yaparlardı. Bu sistemle şehzadelerin İyi bir devlet adamı olarak yetiştirilmesi sağlanmıştır. Şehzadelerin yanında önemli bir etkinliğe …

Devamını Okuyun »

Asimilasyon

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Asimilasyon : Güçsüz kişilerin veya toplumların güçlü toplumların kültürel yapısı içinde erimesi.

Devamını Okuyun »

Aristokratik Cumhuriyet

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Aristokratik Cumhuriyet: Siyasal hakların, (seçme ve seçilme) yalnız soylulara ait olduğu yönetim biçimidir.

Devamını Okuyun »

Aşar

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Aşar : Osmanlı Devletinde mevsim sonunda toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi.

Devamını Okuyun »

Antant

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Antant: Anlaşma.

Devamını Okuyun »

Anayasa

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Anayasa : Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel ve üstün yasaya anayasa denir.

Devamını Okuyun »

Ahilik

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Ahilik : Türkler arasında eskiden beri var olan dayanışma düzeninin; Anadolu’nun Türkleşmesi, İslâmlaşması sırasında yeni ve daha ileri düzeyde belirmesi sonucunda doğan esnaf teşkilâtına Ahilik denilmiştir. Dinî ve İktisadî bir karakter taşıyan teşkilat üyeleri arasında sağlam bir dayanışma kurulmuştur.

Devamını Okuyun »

Aforoz

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Aforoz : Yahudiler ve Hırisliyanlarda belirli suçları iş­leyen kimselere uygulanan sürekli veya geçici toplum dışına çıkarılma cezası. Yahudilerde bu ceza, Tevrat’la sayılan “bü­yük günahları İşleyenlere karşı uygulanır. Aforoza uğrayan kimseyle dindaşlarından hiçbiri ilişki kurmadığı için suçlu, topluluğu bıra­kıp gitmekten başka çıkar yol bulamaz ve böy­lece toplum kendini kimi davranış biçimleri­nin etkisinden bütünüyle korumuş olur. Hıris-tîyanlarda ise, uygulama biraz daha farklı­dır. …

Devamını Okuyun »

Adem-i Merkeziyet

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Adem-i Merkeziyet: Merkeze ait genel hizmetlerden ve yürütme yetkilerinden bir bölümünün yarı özerk ve bağımsız taşra birimlerine bırakılmasıdır.

Devamını Okuyun »

Prut Antlaşması

Prut Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan antlaşma. Prut Savaşı sırasında Kırım atlıları, Çerkez Mehmed Paşa ve Salih Paşa tarafından Rus ordusu tamamen çevrilince, tasarılarını gerçekleştiremeyen Çar, Baltacı Mehmed Paşa’ya barış çağrısında bulundu. Şiddetli çarpışmalara devam ederek bu çağrıya cevap vermeyen Baltacı Mehmed Paşa’ya Mareşal Kari ve Petro, yalvaran mektuplar yazmıştı. Mehmed Paşa bu ikinci istek üzerine ordu ileri …

Devamını Okuyun »