Yorgun | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni - Part 4
Ana Sayfa / Yorgun (page 4)

Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

2. Alaeddin Keykubad

KEYKUBAD II (ö. 652/1254) Anadolu Selçuklu sultanı (1249-1254). 637 (1239) yılında dünyaya geldi. II. Gıyâseddin Keyhusrev’in, Gürcü Kraliçesi Rusudan’ın Anadolu’da Gürcü Hatun diye bilinen kızı Thamara’dan doğan oğludur. Gıyâseddin Keyhusrev, Thamara’yı çok sevdiği ve bu eşi aynı zamanda soylu bir prenses olduğu için Keykubad’ı veliaht ilân etmiş ve emîrlerle devlet ricâlinin biatını almıştı. Fakat onun ölümünden (644/1246) sonra devlet adamları …

Devamını Okuyun »

IV. Kılıç Arslan

KILICARSLAN IV (ö. 664/1266) Anadolu Selçuklu sultanı (1249-1254, 1257-1266). 635 (1237) veya 638 (1240) yılında doğdu. Babası II. Gıyâseddin Keyhusrev, annesi Rum asıllı bir câriyedir. Babası ölünce geleneğe uygun olarak ağabeyi II. İzzeddin Keykâvus, Vezir Şemseddin İsfahânî ve ileri gelen beyler tarafından Selçuklu tahtına çıkarıldı; ortanca kardeşi Rükneddin Kılıcarslan ile küçük kardeşi II. Alâeddin Keykubad tahtın iki yanındaki kürsülere oturtuldu. …

Devamını Okuyun »

Başbağlar Katliamı’nın üzerinden çeyrek asır geçti

Alevi-Sünni çatışması çıkarmak için tertiplenen ve 33 kişinin hunharca katledildiği Başbağlar Katliamı’nın üzerinden 24 yıl geçti. Erzincan’ın Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar köyü, 5 Temmuz 1993 akşamı yaklaşık 100 kişilik PKK’lı bir grup terörist tarafından basıldı. Camiden çıkan cemaat köy meydanına toplandı. Evlerden de isim isim anons yapılarak insanlar dışarı çıkartıldı. 5 Temmuz Pazartesi akşamı 20.00’de başlayan katliam saat 22.00’ye kadar …

Devamını Okuyun »

II. İzzeddin Keykavus

KEYKÂVUS II (ö. 677/1278-79) Anadolu Selçuklu sultanı (1246-1249 müstakil, 1249-1262 müşterek saltanat). Muhtemelen 633’te (1235) doğdu. II. Gıyâseddin Keyhusrev’in büyük oğludur. Annesi Berdûliye Hatun bir Rum papazının kızıdır. II. Gıyâseddin Keyhusrev, üç oğlundan annesi Gürcü prensesi olan en küçüğünü Alâeddin Keykubad’ı veliaht ilân etmişti. Ancak devlet adamları siyasî geleneğe uyarak II. Gıyâseddin’in ölümü esnasında Borgulu (Uluborlu) meliki bulunan İzzeddin Keykâvus’u …

Devamını Okuyun »

II. Gıyaseddin Keyhüsrev

KEYHUSREV II (ö. 643/1246) Anadolu Selçuklu sultanı (1237-1246). Muhtemelen 618’de (1221) doğdu. I. Alâeddin Keykubad’ın oğludur. Yedi yaşında iken Mübârizüddin Ertokuş’un atabegliğinde Selçuklu topraklarına yeni katılan Mengücüklüler’in merkezi Erzincan ve havalisine melik olarak gönderdi; melikliğinin ilk yıllarında Trabzon’u kuşattı. I. Alâeddin Keykubad’ın ölümünden (634/1237) sonra önde gelen devlet adamlarından Sâdeddin Köpek Şemseddin Altunaba, Tâceddin Pervâne, Lala Cemâleddin Ferruh ve Gürcüoğlu …

Devamını Okuyun »

Birinci Alâeddin Keykubad

KEYKUBAD I (ö. 634/1237) Anadolu Selçuklu sultanı (1220-1237). Muhtemelen 586’da (1190) doğdu. Babası I. Gıyâseddin Keyhusrev, 592’de (1196) tahtı kardeşi Rükneddin Süleyman’a bırakmak mecburiyetinde kalıp gurbet hayatına çıktığında Alâeddin Keykubad ağabeyi Keykâvus’la birlikte babasının yanında bulundu. Gıyâseddin Keyhusrev 601 (1205) yılında yeniden Selçuklu tahtına geçince Keykubad’ı Tokat’a melik tayin etti. Meliklik döneminde bastırdığı paralarda “el-Melikü’l-mansûr Alâüddevle ve’d-dîn Nâsıru emîri’l-mü’minîn” unvan …

Devamını Okuyun »

I.İzzeddin Keykavus

KEYKÂVUS I (ö. 616/1220) Anadolu Selçuklu sultanı (1211-1220). I. Gıyâseddin Keyhusrev’in büyük oğludur. Babası 592 (1196) yılında tahtı kardeşi II. Rükneddin Süleyman’a bırakıp yaklaşık dokuz yıl süren gurbet hayatına çıkmak zorunda kaldığında oğulları Keykâvus ile Keykubad’ı da yanında götürdü. II. Süleyman Şah’ın ölümü üzerine taraftarlarının davet ve desteğiyle yeniden Selçuklu tahtına oturan I. Keyhusrev (Receb 601 / Mart 1205) Keykâvus’u …

Devamını Okuyun »

III.Kılıç Arslan

KILICARSLAN III (ö. 601/1205) Anadolu Selçuklu sultanı (1204-1205). II. Süleyman Şah’ın oğludur. Babası ikinci defa Gürcistan seferine giderken Konya-Malatya arasında öldüğünde henüz çocuk yaşta olan III. İzzeddin Kılıcarslan, bazı Selçuklu emîrleri ve devlet adamları tarafından Anadolu Selçuklu tahtına çıkarıldı (600/1204). Buna karşı çıkan Emîr Mübârizüddin Ertokuş ile Selçuklu hizmetine girmiş olan Dânişmendli beyleri Muzafferüddin Mahmud, Zahîrüddin İli ve Bedreddin Yûsuf, …

Devamını Okuyun »

Rükneddîn Süleyman Şah

SÜLEYMAN ŞAH II (ö. 600/1204) Anadolu Selçuklu sultanı (1196-1204). Süleyman Şah hakkında kaynaklarda yer alan ilk bilgi babası II. Kılıcarslan’ın, ülkesini oğulları arasında paylaştırdığı sırada onu merkezi Tokat olan eyalete melik tayin etmesiyle ilgilidir. Samsun ve çevresiyle Karadeniz sahilinde Bizans hâkimiyetindeki birçok şehir ve kasaba onun melikliği döneminde fethedildi. Süleyman Şah, babasının ölümünün ardından saltanatı ele geçirmek için harekete geçti …

Devamını Okuyun »

I.Gıyaseddin Keyhüsrev

KEYHUSREV I (ö. 607/1211) Anadolu Selçuklu sultanı (1192-1196, 1205-1211). Sultan II. Kılıcarslan’ın oğludur. Annesi Bizanslı bir prensestir. II. Kılıcarslan, devleti hânedan mensuplarının ortak malı sayan eski Türk geleneğine ve hâkimiyet anlayışına uyarak ülkeyi on bir oğlu arasında taksim etmiş, en küçük oğlu Keyhusrev’e de melik sıfatıyla Borgulu (Uluborlu) ve Kütahya yörelerini vermişti. Keyhusrev, meliklik döneminde idaresi altındaki uç bölgesinde oturan …

Devamını Okuyun »