Ana Sayfa / TARİH SINIFI ARAÇLARI / Ücretsiz Tarih Kitapları / Osmanlıca Matbu Eserler Arşivi

Osmanlıca Matbu Eserler Arşivi

Âb-ı nev bahâr – Zühdi, Abdullah Dersaadet İkdam Matbaası [1903]

Abdülḥaḳ Ḥamid – Süleyman Naẓif Reşid, Kemal İstanbul Kitabhane-i Sudi 1917

Abdülḥaḳ Ḥamid ve mülaḥaẓat-i felsefiyesi – Rıza Tevfik, 1869?-1949. Dersaadet Ḳanaat Kütübhanesi [1917]

Abdullah üs-Sagir ; Nazife – Abdülḥak Ḥamid.İstanbul : Matbaʻa- i Amire, 1335 [1916 veya 1917]

Abdürraḥman Sami Paşa Ḥazretlerinin bazı asar-i müntehibelerini şamil mecmuadir Sami Paşa, Abdürraḥman, d. 1881 [İstanbul] Necib Beg [18–?]

Âfaka bir nazar – Maḥmud Celaleddin Paşa, 1839-1898 İstanbul Mihran Matbaasi [1883]

Ahkam-i mer’iye Kostantiniyye, Ârif Hikmet

Ahteri-i kebir Ahteri, Muṣṭafā ibn Şemseddin, d. 1578 Istanbul Ḥaci Ḥüseyin Maṭba’asi 1891

Ahteri-i kebir Ahteri, Muṣṭafa ibn Şemseddin, d. 1578 İstanbul Maṭba’a-i Ali Beg [1875]

Âkif Beg, İstanbul, Namık Kemal (1873), İstanbul

Almancadan Türkceye lugat kitabi. Deutsch-türkisches Wörterbuch.Faiḳ, Ömer Dersaadet Maṭbaa-i Osmaniye [1896]

Altun Armagan: Türk Yurdunun Hediyesi, Tanin Matbası 1910,

Amasya tarihi Yasar, Hüseyin Hüsameddin, Dersaadet Ḥikmet Maṭbaasi [1913-] birinci tab-1 Cilt 1

Amasya tarihi Yasar, Hüseyin Hüsameddin, Dersaadet Ḥikmet Maṭbaasi [1913-] birinci tab-1 Cilt 2

Amasya tarihi Yasar, Hüseyin Hüsameddin, Dersaadet Ḥikmet Maṭbaasi [1913-] birinci tab-1 Cilt 3-4

Ameli ve naẓari talimi kitabet Reşad Dersaadet Aṣr Kütübhanesi [1889]

Ana, baba Ahmet Mithat, 1844-1912 İstanbul [1899?]

Âsar-i bakiye – Salih Zeki, 1864-1921 Istanbul Matbaa-i Amire [1913]

Âsâr-ı Bâkiye, Âsâr-ı Bâkiye

Asar-ı işk – Dede Ömer Ruşeni, d. 1486, Dersaadet [1899?]

Aṣḥab-i kehfimiz Ömer Seyfeddin, 1884-1920.İstanbul Ḳanaat Kitabhanesi 1918

Asker ogli Ahmet Rasim, 1864?-1932.Ḳosṭanṭiniye Malumat Maṭbaasi [1899]

Aṣr-i ḥazir tarihi Reşad, Ali, 1877-1929 Der Saadet Kanaat Maṭbaa-si [1912?]

Asuri ve Keldanilere mahsus hatt-ı mihi ḥakkında maʻlumat-ı mücmele – muḥarriri Karabet A. Basmacıyan, İstanbul : Asr Kütübhanesi 1312 [1894]

Ateşden gömlek – Adıvar, Halide Edib, 1885-1964 [İstanbul] Teşebbüs Matbaası [1922]

Ateşpare – Naci, Muallim – İstanbul Mihran Matbaasi [1884]

Avrupa adab-ı muaşereti – Ahmet Mithat, 1844-1912, İstanbul [1894?]

Avrupa hatıratım: birinci kısm – muḥarriri Meḥmed Enisi.Kostantiniye: Matbaʻa-ʼi EbuzZiya, 1327 [1909 -1911]

Ay peşinde Karay, Refik Halid, 1888-İstanbul Ṣabaḥ Maṭbaasi [1922]

Azerbaycan Cumhuriyeti : keyfiyet-i teşkili ve şimdiki vaziyeti – muḥarriri Resulzade Meḥmed Emin, İstanbul : [Evkaf-ı Islamiye Matbaası, 1341, 1922 -1923]

Bahtiyârname – Müstensihi: Mustafa Rahi, Istanbul Maṭba’a-‘i ‘Āmire [1921]

Barbaros Hayreddin Paşa – Kamil, Tepedelenlizade – İstanbul Aṣadoryan Maṭbaasi [1906]

Barbarosun ḥafidi metin Ḥamidiyenin ḳahraman ḳumandanı Raʼuf Beg.-Istanbul Meziyyet-i Iḳtisadiye Kütübḫanesi 1327 [1911] (Orbay, Hüseyin Rauf, 1881-1964)

Bariʻa: dram 4 faṣl /Kemal zade Ali Ekrem Dersaʻadet: Maṭbaʻa- i A. Maṭyosyan, 1324 [1906]

Bedayi-i asar Mehmet Memduh Paşa, 1839-1925.İstanbul M.H. [1914]

Bedayi-i asar-i Osmaniye Ḥüsnü Istanbul Maṭbaa-i Baḥriye [1919]

Begimin edebiyata meraḳı : gülüncli ḳomedi 1 perde /muḥarriri Meḥmed Aṣaf.Dersaʻadet : Cemʻiyet Kütübḫanesi, 1335 [1916 or 1917]

Behçet-ül-Fetavâ – Yenişehirli Abdullah Efendi – d. 1743

Bekir Aga Bölügünde, Süleyman Sırrı, Dersaadet Ḥuḳuḳ Maṭbaasi [1919]

Bektaşi Nefesleri, Ruhullah (1921), İstanbul, Kütübhâne-i Sudi

Belagat – Cazim, Ḳosṭanṭiniye Maṭbaa-i Ebuzziya [1886] 1. tab

Belagat-i lisan-i Osmani , Ḥamdi Aḥmed, Şirvani, d. 1889 İstanbul Maṭbaa-i Amire [1876]

Belagat-i Osmaniyye, Ahmed Cevdet Paşa (1882), İstanbul, Matbaa-i Osmaniyye

Besâ yahud ahdevefa – Şemseddin Sâmî, 1850-1904İstanbul [1875]

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -1

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -2

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -3

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -4

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -5

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -6

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -7

Bin iki yüz elli alti tarihlerinde şuaradan [İstanbul] 1871

Binnaz Ortaç, Yusuf Ziya Dersaadet Ḳanaat Kütübhanesi 1918

Bir aşḳin tarih – iMeḥmed Rauf, 1874-1932Dersaadet Ḳanaat Kütübhanesi [1915]

Bir faḳir deliḳanlinin ḥikayesi – Feuillet, Octave, 1821-1890 İstanbul [1880] 1.tab

Bir ḥikaye-i sevda Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945 İstanbul Ṣabaḥ Maṭbaasi [1922]

Bir ṣafḥai şebab – Ali Kemal, 1867-1922 [Istanbul] Maṭbaai İḳdam [1913]

Bir sefilenin ḥasbiḥali – Abdülhak Hâmit, 1852-1937.Istanbul Karahbet ve Kaṣbar [1910]

Bir serencam Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, 1889-1974.Dersaadet Kitạphane-i Islam ve askeri [1913]

Buḥran Erozan, Celal Sahir İstanbul Hilal Maṭbaasi [1907]

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-1

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-2

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-3

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-4

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-5

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-6

Büyük yarın: tariḫi faciʻa, 3 perde /müʼellifi Celal Esʻad Arseven – İstanbul: İḳdam Maṭbaʻası, 1339 [1912]Çanta, Mehmed Rıfat, 1851-1907 – İstanbul [1873-74]

Çekmece, [Selanikli Meḥmed Tevfik].[İstanbul? : 189-?]

Cevahir ül-muluk – Ali Emiri, 1857-1924 Istanbul Maṭbaa-i Ḳadar [1914]

Cezebat / Şeyḫ Vaṣfi – İstanbul : Mihran Maṭbaʻası, 1302 [1885]

Cezmi, Namık Kemal (1888), İstanbul

Cidal Meḥmed Rauf, 1874-1932 [İstanbul] Asya Maṭabaasi [1909]

Çıkmaz sokak: milli tiyatro 3 perde [Şehabeddin Süleyman], İstanbul : Muhtar Halid Kitabhanesi, 1329 [1913]

Cila ür-ruḥ ma şerḥa feyz is-sünuḥ (Mükafat) Vehbi, Luṭfullah – İstanbul Maṭbaa-i Ḥaḳiḳiye [1912] 2. tab

Cografya-yı umumi / Abdurrahman Şeref – İstanbul : Ḳarabet Maṭbaʻası, 1323-1325 [1907-1909] 4. Ṭab

Şerḥ ül-Muḥammediye – İsmail Hakkı, Bursalı, 1653-1724-5, Istanbul [1877] Cilt 1

Damad Halil Paşazade Damad Maḥmud Paşanın eşari – Maḥmud Celaleddin Paşa, 1853-1903 [Mısır] [1898]

Darb-ı Mesellerimiz Hakkında Tahlîlî. Tedkîkât -Tahsin Ömer, [İstanbul] Evkaf Matbaası [1922]

Def ül-mesâlib fi edeb iş-şair ve l-kâtib Izzet, Babanzâde Meḥmed – İstanbul Ticaret odası gazetesi maṭbaasi 1325 – [1907]

Defter-i aşḳ – Enderunlu Fazıl, 1759?-1810.[İslambol Dar üṭ-Ṭibaat ül-Amire] [1837]

Defter-i galaṭat – Seydi Ali, 1870-1933 Dersaadet Kütübhane-i cihan 1906

Defter-i Kütübhane-i Çorlulu – Çorlulu Ali Paşa Istanbul, – Süleymaniye Umumî Kütüphanesi. Çorlulu Ali Paşa kitaplari – İstanbul Maṭbaa-i Amire [1886]

Defter-i Kütübhâne-i Hüsrev Paşa, Istanbul, Hüsrev Paşa Kütüphanesi – İstanbul Maḥmud Beg Maṭbaasi [18–?]

Deliren esir – Nahid, Haşim [1918]

Derviş sözleri – Şekib Toḳadizade, 1871-1932 Istanbul Suhulet Kitabhanesi [192-?]

Destan-i Leyla ve Mecnun Fuzulı̂, 1495?-1556.[İstanbul Dar uṭ-Ṭibbat ül-Amire] 1848

Destar-ı ḫayal / eser-i Osman Nevres [İstanbul] : Maṭbaʻa-i Amire, 1289 [1872]

Devhatü’n Nukabâ, Ahmed Rıfat

Diplomasi – Ṣaliḥ Münir Paşa, 1859-1939 İstanbul, 1910-1913. 1. ṭab Cilt 1

Diplomasi – Ṣaliḥ Münir Paşa, 1859-1939 İstanbul, 1910-1913. 1. ṭab Cilt 2

Divan – Enderunlu Fazıl, 1759?-1810 El-Kahire Bulaḳ [1842]

Divan – Halid, Ziyaeddin, d. 1826 [İstanbul] [1844]

Divan – Küçükçelebizade, İsmail Aṣım – Istanbul Maṭbaa-i Ceride-i Ḥavadis [1852]

Divan – Ulvi, Ali Bedreddin – Istanbul, Mustafa Efendi maṭbaa-si [1873]

Divan, Kadı Burhaneddin (1922), Der-Saadet, Matbaa-i Âmire

Divân-ı Avni – Avni, Osman, d. 1892 Divan[ İstanbul]: Rüşdi Efendinin maʻrifetiyle ṭabʻ ve temsil ḳılınmışdır, 1303 [1886]

Divan-i belagat unvan Esrar Dede – Esrar Dede, d. 1796 – Istanbul 1841

Divan-ı belagat ünvan-ı Ḥilmi, Ḥilmi Muṣṭafa, 1840-1881 Divan [İstanbul]: Ṭabʻḫane-ʼi ʻAmire, 1274 [1857]

Divan-i belagat-ı unvan-i Baḳi – Baki, 1526-1600 [İstanbul] [1859]

Divan-ı Dertli – Dertli, İbrahim, 1772-1845 [İstanbul] [18–?]

Divan-ı eşar – Mehmet Memduh Paşa, 1839-1925.İstanbul Maṭbaa-i Hayriye [1916]

Divân-ı Fuzulî – Fuzulı̂, 1495?-1556.Divan – Mıṣır: Bulaḳ, 1254 [1838]

Divan-i Fuzuli – Fuzulı̂, 1495?-1556.Tebriz [1852]

Divân-ı Gulâmi Gulami, 1854-1886[İstanbul Maṭbaa-i Amire] [1874]

Divan-ı gülşen-ı efkar-ı Vaṣıf – Vasıf, d. 1824 Bulaḳ [1841]

Divân-ı gülşen-ı efkâr-ı Vaṣıf – Vasıf, d. 1824 Bulaḳ [1841] 1. tab

Divan-i Gülzar – Sadi, d. 1882 [İstanbul Maṭbaat ül-Amire] [1867]

Divân-ı Ḥazret-i Enis Dede Efendi ḳaddasallahu sirruh – .Enis Receb Dede, d. 1732 Divan [İstanbul : 18??]

Divan-ı Hızr Agazade – Hızır Agazade Said, d. 1836 [İstanbul] [1872]

Divân-ı İzzet Beg, – İzzet Meḥmed, Beglikci, d. 1804 Divan [İstanbul]: M. Naʼil, 1258 [1842]

Divân-ı İzzet: Ḫazan-ı asar / Keçecizade ʻİzzet Divan – Mısır: Bulaḳ, 1255 [1840]

Divân-i Lugat üt-Türk – Maḥmud ibn’ül Ḥüseyin el Kaşgari, 11. asır – Dar ül-hilafet ül-aliye – Maṭbaa-i Amire [1917-19] 1. tab

Divân-i Muḥammedi – Naẓif Aḥmed ibn Muṣṭafa, d. 1858 [İstanbul] [1850]

Divân-i Münif – Münif, d. 1743 [İstanbul] [18–]

Divan-ı Nâbî, Nâbî (1875), İstanbul

Divân-i Nefi – Nefı̂, 1572-1635 [İstanbul Ceride-i Ḥavadis Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1853]

Divân-i Nesimi – Nesimi, 1369 – 1418.[İstanbul] [1844]

Divân-ı Osman Nevres – Osman Nevres, 1820-1876.[İstanbul] Dar üt-ṭibaat ül-Amire [1873]

Divân-i Refi Kalayi – Refi Kalayi, d. 1821 [İstanbul Fatiḥ Maṭbaasi] [1867]

Divan-i Rifat Efendi – Rifat, 19. asır [Bulaḳ?] [18–?]

Divân-ı Şemî – Şemî Istanbul [18–?]

Divân-i Seniḥ – Seniḥ, Süleyman, d. 1900 Istanbul Teḳvinhane-i Âmire [1858]

Divân-i Şeref Ḥanım – Şeref, d. 1848 Istanbul [18–?]

Divân-i Şeyh el-ḥacc Aḥmed Sûzi – Sûzi, Aḥmed, d. 1830 İstanbul [1873]

Divân-i Şeyḥi – Şeyḥi, Süleyman, Mollazade, 1750-1819 [İstanbul] [1874]

Divân-i Seyyid Meḥmed Nesib – Nesib, Meḥmed, d. 1789 [İstanbul] [1845]

Divan-i Sultan Beyazid-i Sani, Bayezid II, Sultan (1890), Der-Saadet, Matbaa-i Osmaniyye

Divân-i Türâbi – Türâbi, Ali, d. 1868 Istanbul Tubhana-i Amire [1877]

Divan-ı Üftade, d. 1580 İstanbul Meḥmed Ṭahir [1912]

Divân-i Zati – Zâtı̂ Süleymân Efendi, d. 1738.[İstanbul] [1872]

Divan-i Zihni Bayburtlu Zihni, 1797-1859.[Dersaadet] [1876]

Divan-i Zihni Çermiki – Zihni, Çermikli, d. 1867[İstanbul Ṭaṭyos Divitciyan Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1874]

Divançe-i Ḥanyevi Şefiḳ – Şefiḳ, Meḥmed, d. 1871 Istanbul Ahter Maṭbaa-si [1876]

Divançe-i Haşimi – Haşimi, Emir Osman, d. 1594 [İstanbul] Maṭbaa-i Baḥriye [1913]

Divançe-i Naẓim – Naẓim, Meḥmed Dersaadet, Ahter Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur [1890]

Divançe-i Niyazi – Niyazı̂, d. 1693 or 4.[İstanbul Meḥmed Said] [1874]

Divaneliklerim yahud belde – Abdülhak Hâmid, 1852-1937.İstanbul Karabet ve Ḳaṣbar [1886]

Diyorlar ki – Ünaydın, Ruşen Eşref, 1892-1959.Dersaadet Kanaat Maṭbaasi [1918]

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 10 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 11 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 12 – 13 – 14 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 15 – 16 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 6 – 7 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 8 – 9 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316- 2 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316- 3 – 4 – 5 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin1316- 1. Cilt 1. Bölüm

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin1316- 1. Cilt 2. Bölüm

Dürr üṣ-ṣukuk – Çavuşzade, Meḥmed Aziz Istanbul [1860]

Dürr üṣ-ṣukuk – Çavuşzade, Meḥmed Aziz Istanbul [1860]

Durub-i Emsal-i Osmaniye – Hifzi, 18. asır, İstanbul Aşir Efendi Matbaasi [1858]

Durub-i emsal-i Osmaniye – Şinasi, İbrahim, 1826-1871, İstanbul Tasvir-i Efkar Matbaası [1870] 2. tab

Durub-i emsal-i Türkiye – Said, Meḥmed, Tekezade, Dersaadet Asr Kütübhanesi [1894]

Ecel-i ḳaza: faciʻa, beş faṣl, altı perde / Tevfiḳ. İstanbul : 1288, [1871]

Edebiyat-i Cedide, Tezyin Eden, Reşid Süreyya – Sancakçıyan Matbası, İstanbul 1328 [1910] Sahibi ve Nâşiri: G.F.A.K

Edebiyatdan mülḥaḳat-i ilm ül-aruz – Luṭfi, Meḥmed, Müftizade Dersaadet [1914]

Efsaneler – Ozansoy, Halit Fahri, 189 1[İstanbul] Ṭalebe defteri müessisi 1919

El-Dürer ül-müntehabat ül-mensure Ḥafid, Meḥmed İstanbul Dar üṭ-ṭibbaa [1806]

El-inayat ür-rabbaniye – Cisr, Ḥusayn ibn Muḥammed, 1845-1910 [Istanbul] Maṭbaat üs-Saadet [1909] 1. tab

El-Muḳta – Zab, Mehmed Zihni, 1845-1913 İstanbul Şirket-i Mürettibiye Maṭbaasi [1886-87] ṭaḅa-i evveli Cilt 2

El-Muḳta Zab Mehmed Zihni, 1845-1913 İstanbul Şirket-i Mürettibiye Maṭbaasi [1886-87] ṭaḅa-i evveli Cilt 1

El-Namus ül-Aḳvam – Luṭfi, Ömer, maḥkeme-i temyiz reisi, Trabzon Serasi Maṭbaasi [1905?]

El-Oḳyanus el-basiṭ fi tercümet il-Kamus ül-muḥi – Firuzâbâdi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.İstanbul Maṭbaat ül-Osmaniye [1888] Cilt 1

El-Oḳyanus el-basiṭ fi tercümet il-Kamus ül-muḥi – Firuzâbâdi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.İstanbul Maṭbaat ül-Osmaniye [1888] Cilt 2

El-Oḳyanus el-basiṭ fi tercümet il-Kamus ül-muḥi – Firuzâbâdi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.İstanbul Maṭbaat ül-Osmaniye [1888] Cilt 3

El-Oḳyanus fi tercümet ül-ḳamus – Firuzabadi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.Istanbul [1815-1818] Cilt 1

El-Oḳyanus fi tercümet ül-ḳamus – Firuzabadi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.Istanbul [1815-1818] Cilt 2

Elf ün-nehar ven nehar – Pétis de La Croix, François, 1653-1713 [İstanbul] [1873]

Emsal – Şemseddin Sâmî, 1850-1904 İstanbul Mihran Maṭbaasi [1879]

Enderun-i Hümayundan mahrec – Vaṣif Osman Beg Divanıdır – Vasıf, d. 1824. [İstanbul] [1841]

Engizisyon tarihi – Ziya Paşa, Abdülḥamid, 1825-1880 Ḳosṭanṭiniye Maṭbaa-i Ebuzziya [1882] 1. tab

Ermeni ḳatolik meselesine dair bazı evraḳ-ı mühimme – Istanbul K. Bogoṣ Maṭbaasi [1874]

Eşar – Meḥmed, Akif, Bozoklu, Paşa, 1787-1845 [Bulaḳ] [1846]

Eşar-i Nedim – Nedim, Ahmet, 1681-1730.[İstanbul] Nefaset Maṭbaasi 1920

Eşar-i Ziya – Ziya Paşa, Abdülḥamid, 1825-1880 İstanbul Mihran Maṭbaasi [1880]

Eşber – Abdülhak Hâmit, 1852-1937.İstanbul Halḳ Kütübhanesi 1922

Eser-i cedid fi asr-ı said – Ḥamdi, Meḥmed Istanbul A. Iḥsan ve şürekasi [1894]

Eser-i Şevket – Şevket, Meḥmed, d. 1867 İstanbul [1852]

Eslaf, Faik Reşad (1893), İstanbul, Alem Matbaası

Esmar-i esrar Sami, Meḥmed [İstanbul] Cemal Efendi Maṭbaasi [1898]

Et-Tevessülat ül-Fevziye – Fevzi, Meḥmed [İstanbul] [1886]

Evḳaf-i Hümayun Neẓaretinin 327 Senesi Büdcesine Merbut Esbab-ı Mucibe Mazbatasıdır – Evḳaf-i Hümayün Neẓaretiİstanbul Maṭbaa-i Amire [1911]

Evḳaf-i Hümayun Neẓaretinin tarihçe-i teşkilati – Evḳaf-i Hümayun Neẓareti, Darül-Hilafet ül-Aliye Evḳuf-i Islamiye Maṭbaasi

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 1

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 10

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 2

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 3

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 4

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 5

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 6

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 7

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 8

Evrad-i Mevleviye – Celal ed-din-i Rûmî, Mevlana, 1207-1273 İstanbul – Muḥarrem Destgahi [1865]

Evraḳ-i Eyyam – Cenap Şehabettin, 1870-1934.Dersaadet Ḳanaat Maṭbaasi [1915]

Evraḳ-i perişan – Namık Kemal, 1840-1888.Istanbul [1871]

Evrakı Perisan, Namık Kemal (1840-1888)

Evṣaf ve mucizat-ı Nebi – Ubeydi, Abdurrahman, d. 1572 Dersaadet Ikdam Matbaasi [1895?]

Evṣaf ve mucizat-i Nebi – Ubeydi, Abdurraḥman, d. 1572 Dersaadet İḳdam Maṭbaasi [1895]

Ey Türk uyan! Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul] [1914]

Fani teselliler – Ozansoy, Faiḳ Ali – Bursa Vilayet Maṭbaasi [1906]

Felaket seneleri – Ahmet Refik, 1881-1937 Istanbul Kitabhane-i Askeri [1918?]

Felsefe-i İslamiye tarihi – İzmirli İsmail Hakkı, 1869-1946.İstanbul Maṭbaa-i Amire [1922] Cilt 1

Fenn-i bedi – Miḥri, Meḥmed – [18–]

Ferdi ve şürekasi – Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945 [İstanbul] [1909?]

Ferhad ile Şirin-Dersa’adet Tefeyyüz Kitāabhanesi [1914]

Ferheng-i Şuuri – Şuuri, Ḥasan Çelebi, d. 1693 – Istanbul M. Cemal [1896]

Fetava-yi Feyziye – Feyzullah, Meḥmed, 1638-1703 İstanbul Dar üt-Ṭibaat ül-Amire [1850]

Fetava-yi İbn Nucaym – İbn Nucaym, Zeynüddin ibni Ibrahim, d. 1563 [İstanbul Ṭab’ı maṭbaat Şeyḥ Yaḥya] [1872]

Feyz-i yezdân ibn ül-vardî, Zaynüddin Ömar ibnü’l Muẓaffer d. 1349 [İstanbul] Şeyh Yaḥya Efendi Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur [1875]

Fezaʼil ül Mücahidin – Osman Senaʼi – İstanbul: Kitabḫane-i İslam ve Askeri, 1320 [1902]

Fiḳar’at-i muzḥike – Ferid, A. Dersaadet Maḥmud Beg Maṭbaasi [1900]

Fırṭına ve ḳar – Orhon, Seyfi [İstanbul] Ṭalebe Defteri müessisi 1919

Fuḥş-i atiḳ – Ahmet Rasim, 1864?-1932 – Dersaadet Iḳdam Maṭbaasi 1922

Füruḳ-i elfaẓ – İṣmet, Müstecabizade, Kostanṭiniye Kitaphane-i Merifet [1893]

Galatat-i tercüme – Said, Kemalpaşazade, 1848-1921Dersaadet Kitabi Aragül [1888-90]

Geçmiş günler / Ruşen Eşref [İstanbul] Kitabḫane-i Sûdi, 1919.

Gedikler – Sıdḳı, Meḥmed – Dersaadet Ṭanin Maṭbaasi [1909]

Gizli figanlar, Abdullah Cevdet, 1869-1932 Mısır, Maṭbaa-i İctihad 1906

Görenek: evvelisi gülünç sonu acıḳlı tiyatro / müʼellifi Meḥmed Rifʻat [İstanbul : [1873?]

Göz yaşları – İhsan Râif, İstanbul: A. İḥsan, 1330 [1914]

Guguklu saat, Karay, Refik Halid, 1888 – Istanbul Cihan Kütübhanesi [1922]

Gülbün-i hanan – Giray, Halim, d. 1823 Istanbul A. Cudi [1911]

Gülistan şerḥi – Sudi, d. ca. 1597 Istanbul Maṭbaa-i Amire [1864]

Gülnihâl – Namık Kemal, 1840-1888 Dersaadet Sulṭan Bayezidde Baḳırcılar ḳarşısında 47 numrolu Maṭbaada ṭab olunmuşdur [18–?]

Güzel yazılar – Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 1

Güzel yazılar – Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 2

Güzel yazılar – Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 3

Güzel yazılar – Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 4

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 1

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 2

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 3

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 4

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 5

Hâce-i Lisân-ı Osmâniyye 1 – 2 , Mehmed Rifat (1893), İstanbul

Hadikat ül-vüzera – Taib, Osmanzade, d. 1724Istanbul Ceride-i Ḥavadis Matbaasi – 1854

Hadikat üs-su’adâ – Fuzulı̂, 1495?-1556 [İstanbul Tasvir-i Efkar Maṭba’asi] [1870]

Hadikat üs-su’adâ – Fuzulı̂, 1495?-1556.[Bulak Matbaası] [1837]

Hakayik-i Kuraniyeden bir nebze – Rüşdi, Ahmed – Kostantiniye Matbaa-i Ebu z-Ziya [1884] 1.tab

Hakik ül-kelam – Subhi Paşa, Abdüllatif, 1818-1886 İstanbul Dar üt-Tibaat ül-Amire [1880]

Hakiki kahramanlık : muzḥike 1 perde – Hayreddin Rüşdi [İstanbul] : İʻtimad Kütübhanesi, 1334 [1915 veya 1916]

Hall ül-ukad – Ahmet Mithat, 1844-1912 Dersaadet [1889]

Hamse-i Şanizade – Şanizade Mehmet Ataullah, Istanbul [181-] Cilt 1 – 2

Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt – 1

Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt – 2

Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt – 3

Harabe – Vecihi, Meḥmed, 1869-1904 Dersaadet İḳdam Maṭbaasi [1897]

Hariṭali ve resimli mukemmil tarih-i Osmani – Reşit, Ahme,t Dersaadet Artin A. Sadoryan ve mahdumlari Maṭbasi [1909-10]

Hasan Mellah – Ahmet Mithat, 1844-1912 [İstanbul] – [1874-75] Cilt 2

Hasta baḳıcı hanımlar – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944, İstanbul A. İḥsan [1917]

Hat ve Hattat, Istanbul, Matba-i Ebuzziya

Haṭirat – Niyazi, Ahmed, İstanbul Sabaḥ Maṭbaası [1908]

Hatrat-i Niyazi yahut, Tarihçe-yi inklab-i kebir-i Osmaniden bir sahife, Resneli Niyazi Bey, Sabah Matbası 1910

Hatrat-i Niyazi, yahut, Tarihçe-yi inklab-i kebir-i Osmaniden bir sahife

Havace-i lisan-ı Osmani – Meḥmed Rifat, 1851-1907, Dersaadet, Kitabcı Ḳasbar 1893

Ḥavaʼic-i kanuniyemiz / Celal Nuri -İstanbul: Matbaʻa-ʼi İctihad, 1331 [1913]

Hayal içinde – Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Alem Maṭbaasi [1901]

Ḥayretnüma – Girgor, Cebrayil – Istanbul [1869]

Hazine-i lugat – ou, Dictionnaire abrégé turc-français – Par Artin Hindoglu.Vienne : F. Beck, 1838 (Fransızca – Osmanlica).

Hazine-i malumat: şuun-ı fenniye ve terakkiyat-ı medeniye ve emsal-i hükmiyeyi camiʻdir – Abdürrahman Behcet, Dersaadet: Matbaʻa-i Kütübhane-i Cihan, 1325 [1909]

Hazine-i mekatib – Ahmet Rasim, 1864?-1932 İstanbul Şems Kütübhanesi [1900]

Hediyet ül-halidin – Fevzi [İstanbul] [1895]

Hikaye-i manzume-i Şah u geda – Yahya Bey, d. 1582 [İstanbul Matbaa-i Tatyos] [1867]

Hikmet-i edebiye – muharriri Mehmed Ziver, İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaʻa ve Kütübhanesi, 1305 [1887 veya 1888]

Hilafetin mahiyet-i şeriyesi – Seyyid, Mehmed, d. 1924 Anḳara – Türkiye Büyük Millet Meclisi Maṭbaasi

Hilye-i Hakani – Hakani Mehmed, d. 1606 [İstanbul] [1847]

Hissiyat – İsmail Safa, 1867-1900 İstanbul, Kainat – Kütübhanesi [1912]

Hive Seyahatnamesi ve Tarihi, Müellifi: Januarius Aloysius MacGahan, 1844-1878 , Dersaadet Basiret Maṭbaasi 1875 1. tab

Hukuk Fakültesi mecmuası – Istanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi – Istanbul Cilt 1 – 2

Hukuk-ı esasiye – müʼellifi Babanzade İsmaʻil Hakkı Kostantıiniye : Mülkiye Kitabhanesi, 1329 [1913] 2. tabʻı.

Hulasat ül Şuruh, Esʻad, Halil, – Der saadet: Maḥmud Bey Maṭba’sı, 1887.

Hülasat ül-ecvibe – Çeşmizade, Meḥmed Halis, d. 1880 Istanbul [1872]

Hülasat üt-tevarih – Aṭif, Meḥmed, d. 1908 Istanbul, Muḥib maṭbaasi [1872]

Hümayunname – Baḥri, Süleyman, Dersaadet Şafaḳ Kütabhanesi [1913]

Hurafatdan ḥaḳiḳate – Günaltay, Şemseddin, 1882 [Istanbul] Tevsi-i Ṭibaat Maṭbaasi [1916]

Huşenk / İbn ül-Reşad, Dersaʻadet: Vaṭan Kütübḫanesi, 1303 [1887]

Hüseyn Fellah – Ahmet Mithat, 1844-1912, İstanbul Kirk Anbar Matbaasi [1875] 1.tab

Hüsn ü dil Ahi, Hasan Benli , d. 1517 – İstanbul [1870] 1.tab

İbn-i Musa – Abdülhak Hâmit, 1852-1937, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1917]

İbretnüma – Lami, Maḥmud ibn Osman, d. 1531 [İstanbul] [1856]

İçli ḳız – Abdülhak Hâmid, 1852-1937 – Dersaadet Basiret Maṭbaasi [1874]

İffet – Gürpinar, Hüseyin Rahmi, 1864-1943, Dersaadet İḳdam Maṭbaası [1896]

İki aḥbab çavuşlar: dram 3 perde / ez müntaḫabat-i Meḥmed Ḥilmi; Saḥibi ve naşiri kitabcı Aragül, İstanbul: Maḥmud Beğ Matḅaʻası 1301 [1883 or 1884]

İkinci seneye maḫsus mufassal yeni Sarf-ı Osmani / Şeyh Vasfi; Saḥib ve naşiri Tefeyyüz Kütübhanesi Saḥibi Parsih İstanbul: Ḳarabet Maṭbaası, 1323 [1905] 7. ṭabʻı

İksir-i devlet – Gazzali, 1058-1111 [İstanbul] Yaḥya Efendi Maṭbaasi [1871]

İlaveli hazine-i mekatib, yahud, Mükemmel münşeʻat – eser-i Aḥmed Rasim – İstanbul : Şems Kütübhanesi, 1325 [1909] 6. tabʻı. —

İlaveli Sarf-ı Osmani : nazarî ve amelî: üçüncü sene – eser-i Zeki.İstanbul : A. A. Sadoryan Şirket-i Mürettibiye, 1316 [1900]

İlm-i ḥal – Süleyman Paşa, [Istanbul]: Baḥriye Matbaʻasında tabʻ olunmuşdur, 1305 [1887 veya 1888]

İlm-i ḥal-i kebir, Istanbul, Dârüşşafaka Istanbul Maḥmud Beg Maṭbaasi [1899] 4. tab

İlm-i Kelamdan Kenz ül-aḳaid – Sirri, Süleyman, Kütüb-i Diniye Tedḳik Heyeti reisi, Dersaadet Ahter Maṭbaasi [1898] 2. tab

İltimas ül-alem, Reşad, Ḥüseyin, ibn Abdürraḥman – İstanbul Maṭbaa-i Amire [1886]

İnşa muallimi – Reşid, Musṭafa, 1861-1936, İstanbul Şems Kütübhanesi [1892]

İntibah – Namık Kemal, 1840-1888 – Istanbul [187-?]

Iraḳ mektublari – Babanzade, İsmail Ḥaḳḳi, İstanbul Ḳanaat Kitabhanesi [1911] Birinci ṭab

İrsâl-i Mesel ve Tezyîn-i Cümel İçin İrâdı Mümkün Olan Berceste Mısralar ve Güzîde Beyitler, Sadi, Ḥ. Dersaadet Maṭbaa-i A. A. Sadoryan [1907]

İşbu kitabda sekiz aded gazavat cem olunmuştur, [İstanbul] [18–?]

İstanbulun iç yüzü – Refiḳ Halid İstanbul: Kitabhane-i Ḥami, 1336 [1920]

İstanbulun muḥasarasi ve Zabtı – Schlumberger, Gustave Léon, 1844-1929 , İstanbul A. Ḥilmi [1914]

Isṭilaḥat-i Baḥriye, Nutki, Süleyman – İstanbul Maṭbaa-i Baḥriye [1903]

Istılahât-ı Edebiyye, Muallim Naci (1889), İstanbul, A. Asadoryan Matbaası

İzaḥ ül-cinayat – Azmi, Ömer ibn Meḥmed, İstanbul Uhuvvet Matbaası [1910]

İzmirden Brusaya – Dersaadet, Aḳşam Teşebbüs Maṭbaasi [1922]

Ī̇saguci risalesi – Hocazade Meḥmed Tahir ül-Kilisî [İstanbul] : Urfavi el-Ḥac Halil Efendi Matbaası, 1287 [1870].

Jön Türk: üç perdelik milli temaşa – Ruḫsan Nevvare ve Taḥsin Nahid – Dersaʻadet: Suhulet Kütübḫanesi, 1325 [1909]

Jönler – Fahri, Bekir Istanbul Maṭbaa-i Kütübhane-i Cihan [1908]

Kabus / Uşşaki zade Halid Ziya, İstanbul: A. İḥsan, 1334 [1918]

Kadınlar Saltanatı, [Altınay] Ahmet Refik, 1881-1937, İstanbul Kitabhane-i Askeri [1913-] 2. tab

Kafile-i şuara -Tevfik, Mehmed, 1843-1893 Istanbul [1873]

Kafkas yollarında – Ahmet Refik, 1881-1937 İstanbul Kitabhane-i İslam ve Askeri [1919]

Kalem Mecmuası – Eylül 1908 – Şubat 1909 1 – 24 – Istanbul

Kalem Mecmuası – Şubat 1909 – Eylül 1909 – 25 – 52 – Istanbul

Kamil ül-âsar – Abdünnafi, d. 1891 [Hanya Girid Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1874]

Kamus-i Osmani, Mehmed Salâhi Bey, d. 1910 – Istanbul I. Muzaffereddin [1897-1906] Cilt 1-2

Kamus-i Osmani, Mehmed Salâhi Bey, d. 1910 – Istanbul I. Muzaffereddin [1897-1906] Cilt 3-4

Kâmus-u Okyanus Tercümesi – Firuzabadi, (1329-1414 veya 15) – Istanbul Matbaa-i baḥriye [1886-88]

Kamusu’l – A’lam , Şemseddin Sâmî, 1850-1904, İstanbul Mihran Maṭbaasi [1889-98]

Kanije Muhasarası, Namık Kemal (1840-1888)

Kaşif ül-esrar, İsḥaḳ, Harputi, d. 1892 [İstanbul] [18–?]

Katiller, yahud, A̮hzi intikam: Milli dram 3 fasıl /müʼellifi İzzet Ịstanbul: Meḥmed Cemal Efendi Matbaası, 11304 [1886]

Kavaid-i Osmaniye – Abdullah Ramiz Paşa, 1818-1878, İstanbul [1866]

Kavaid-i Osmaniye – Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895, İstanbul Dikyan Karabetyan Matbaası [1886] Yeni tab

Kavgalarım – Yalçın, Hüseyin Cahit, İstanbul Tanin Matbaasi [1910]

Kavm-i cedid : kitab-ül-mevaiz – Ubeydullah Afgani, Dersaadet: İkbal Kütübhanesi, 1331 [1915]

Kırk vezir hikayesi – Matba-i Ebuz Ziya – [İstanbul] Emniyet Kütübhanesi [1910]

Kırmızı siyah kitab, – Ahmet Cevat – İstanbul [Matbaa-i Hayriye ve Şürekasi] [1911]

Kitab – Necib Asım, Ḳosṭanṭiniye: Maṭbaʻa-i Safa ve Enver

Kitâb-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı), Piri Reis (1525),17. yüzyılda istinsah edilmiş bir nüsha.

Kitab-i Eba Müslim – Ferdi, Dersaadet Ṭ. Çelebizade Meḥmed [1907] Yeni baski

Kitâbü’l-İdrâk li-Lisânü’l-Etrâk, Ebu Hayyan (1891), İstanbul, Matbaa-i Âmire

Koçi bey risalesi – Koçi Bey, Ḳosṭanṭiniye Maṭbaa-i Ebuzziya [1885?] 1. tab

Köprülüler; Köprülü Meḥmed Paşa – Ahmet Refik, 1881-1937, İstanbul Kitabhane-i Asri [1915] 2.tab

Kördügüm: piyes 3 perde / Yusuf Ziya. [İstanbul] : Kütübḫane-ʼi Sudi, 1335

Küçük gelin / muḥarriri Meḥmed Celal.Dersaʻadet : Mekteb-i Sanayiʻ Maṭbaʻası, 1310 [1892]

Külliyat-i Divan-i Fuzuli – Fuzulı̂, 1495?-1556 [İstanbul Tasvir-i Efkar Maṭbaasi] [1870]

Külliyat-i Divan-i Ḥazret-i Hüdai – Hüdai, Aziz Maḥmud, d. 1628 [İstanbul Elḥac Nuri] [1870]

Külliyât-ı Eş’âr, Ruhi (Osman Bağdâdî) (1870?), İstanbul

Külliyat-i Fuzuli – Fuzulı̂, 1495?-1556 Tebriz [1850]

Külliyat-i ḳavaid-i lisan-i Osmani – Raşid, Aşḳi ibn İsmail, d. 1917İstanbul [1899]

Külliyat-i ḳavaid-i Osmaniye – Meḥmed Rifat, 1851-1907, Dersaadet Kitabci Ḳarabet [1886]

Külliyat-i Kemal, Namık Kemal – İstanbul “Kemalin oğlu ve ailesi ṭavafindan tertib ve nesr olundu, Istanbul – Selanik Matbaası [1909]

Künh ül – ahbar – Âli, Mustafa bin Abdülmevla Çelebi (Gelibolulu) [İstanbul] [1860] Takvimhane-i Amire Cilt 1 – 2

Kurbağacik – Aka Gündüz, 1886-1958, İstanbul – Cemiyet Kütübhanesi [1919]

Kurun-u cedide tarihi – Reşad, Ali, 1877-1929 İstanbul Matbaa-i Amire [1913-1914] Cilt 1

Kurun-u cedide tarihi – Reşad, Ali, 1877-1929 İstanbul Matbaa-i Amire [1913-1914] Cilt 2

Kütübhane-i Damad Ibrahim Paşa – Istanbul, Süleymaniye Umumî Kütüphanesi. Damad İbrahim Paşa kitaplari, İstanbul [1862]

Kuyruklu Yıldız Altında İzivaç, Hüseyin Rahmi (1910), İstanbul, Mihran Matbaası

Lale devri – Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Muhtar Halid Kitabhanesi [1912?] ikinci tab

Laṭaif-i Halid – Halid, Meḥmed [İstanbul] Meḥmed Halid [1919]

Laṭaif-i Hoca Nasreddin – Nasreddin Hoca, [İstanbul] İḳbal Kütübhanesi [1909]

Lehce-i Osmani – Aḥmad Vefik Paşa, 1819-1890 Dersaadet Mehmed Beg Maṭbaasi [1888]

Lehcet ül-lugat – Esad Efendi, Meḥmed, 1685-1753 Kosṭantaniye Dar üt-ṭibaat ül-amire [1801]

Leṭaʼif-i rivayat / muḥarriri Aḥmed Midḥat İstanbul: Kırk Anbar Matbaʻası, 1287- [1870- ] Cilt 1-10

Leṭaʼif-i rivayat / muḥarriri Aḥmed Midḥat İstanbul: Kırk Anbar Matbaʻası, 1287- [1870- ] Cilt 11-18

Levami – Vasfi, Ali, d. 1910 İstanbul Sirket-i Mürettibiye Maṭbaasi [1889]

Leyal-i girizan – Özsever, Hüseyin Siret, 1872-1959 [İstanbul] Maṭbaa-i Ahmed İhsan [1909]

Lisan-i Osmani – Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937 Istanbul Zarafet Maṭbaasi [1914]

Lugat min zubdet illehce – Ḥasan Efendi, Istanbul Rıza Efendi maṭbaasi 1870-71

Lugat-i Ahteri-i cedid – Ahteri, Musṭafa ibn Şemseddin, d. 1578 Istanbul [18–]

Lugat-ı Ahteri-i cedid – Ahteri, Mustafa ibn Şemseddin, d. 1578Istanbul [18–]

Lugat-i Ahteri-i cedid – Ahteri, Musṭafa ibn Şemseddin, d. 1578Istanbul [18–]

Lugat-i ilmiye ve fenniye – Yazıksız, Necib Asım, 1861-1935 Dersaadet Maṭbaa-i Amire [1890] 1. tab. Cilt 1

Lugat-i Musaḥabet – Yazıksız, Necib Asım, 1861-1935 İstanbul Mekteb-i Sanayie Maṭbaası [1893]

Lugat-i Naci – Naci, Muallim İstanbul [19–?]

Lugat-i Osmaniye – Redhouse, James W. (James William), Sir, 1811-1892.İstanbul Maṭbaa-i Amire Liṭografya Destyahi [1863]

Lugat-i Remzi – Ḥüseyin Remzi, 1839-1896 İstanbul Maṭbaa-i Ḥ. Remzi [1887] Cilt – 1

Lugat-i Remzi – Ḥüseyin Remzi, 1839-1896 İstanbul Maṭbaa-i Ḥ. Remzi [1887] Cilt – 2

Lugat-i Şemseddin – Şemseddin, Meḥmed, İstanbul Cemal Efendi Maṭbaasi [1889]

Lugat-i tarihiye ve cografiye – Rifat, Yaǧlıkçızade Aḥmed, d. 1894 İstanbul Maḥmud Maṭbaasinda [1881-] Cilt 5

Lugat-i ṭıbbiye / Eser-i Cemʻiyet-i Ṭıbbiye-ʼi Osmaniye [İstanbul]: Mekteb-i Ṭıbbiye-ʼi Şahane Maṭbaʻası, 1290 [1873]

Lugat-i Vanḳuli – Cevheri, Ismail ibn Ḥammad, d. 1003? Ḳosṭanṭiniye Dar üt-ṭibaat ül-Amire [1802-3]

Mahasin ül-asar ve hakaik ül ahbar – Ahmed Vâsıf Efendi, d. 1806 [Istanbul Dar üṭ-Ṭibaat ül-Amire] [1804?]Mahasin ül-asar ve hakaik ül-ahbar – Ahmed Vâsıf Efendi, d. 1806 El-Kahire Matbaa-i Bulak [1890]Mahazar Nusret, – Ebubekir, d. 1795 İstanbul Ḥuseyn Efendi Matbaasi [1893]Mahzen ül-ulum – Ṭahir, Meḥmed, Abdülzade – İstanbul Şirket-i Mürettibiye [1890] Cilt 1Makber ve Ölü – Abdülhak Hâmit, 1852-1937.İstanbul Maṭbaa-i Amire 1922Malümat-i edebiye – Köprülü, Mehmet Fuat, 1890 Dersaadet Ḳanaat Kitabhanesi [1914-15]Mantık – müʼellifi Süleyman Sırrıı – İstanbul: Karabet Maṭbaʻası, 1310 [1892 or 1893]Mantıku’t-Tayr – Ferîdüddîn-i Attâr – 1230 [İstanbul] [1857]Mazî ve âtî : milli temaşa, 4 perde – Saʻid Ḥikmet, İstanbul: Matbaa-i Hayriye, 1325 [1909]Maẓume-i Sivastopol – Aḥmed Rıza Trabzonlu – Istanbul 1869Mecami ül-edeb – Meḥmed Rifat, 1851-1907 Dersaadet, Kitabcı Ḳasbar [1890]Mecelle-i aḥkam-i adliye, Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895 – İstanbul Maṭbaa-i Osmaniye [1883]Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 3Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 4Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 5Mecelle-i umur-u belediye.Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 1Mecelle-i umur-u belediye.Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 2Mecmua-i cedide, Nuri, Meḥmed – [İstanbul] [1882]Mecmua-i İrfan Paşa, İrfan, Meḥmed, Paşa, d. 1889 – Istanbul 1870Mecmuat üt-ṭarab ala lisan ül-edeb – Osman Nevres, 1820-1876 [İstanbul] [18–]Mecmuʻam / muḥarriri Kerkukli Aḥmed Ziyaʼeddin İstanbul: Kitabcı Arakel, 1319 [1901]Medeniyet-i İslamiye / muḥarriri Ş. Sami, İstanbul: Mihran Maṭbaʻası, 1296 [1879]Medeniyet-i İslamiye tarihi, Corci Zeydan, mütercimi: Zeki Megâmiz, 1861-1914, Dersaadet İkdam Maṭbaasi [1912-14] Cilt 1Mekteb-i Asr, Abdürraḥman, Meḥmed – Dersaadet Asr Kütübhanesi [1891]Mekteb-i edeb – Naci, Muallim, 1850-1893 İstanbul Kitabci Aragül [1896] 4. tabMektubat-ı Sırrı Paşa – Sırrı Paşa, Giritli, 1844-1895, İstanbul [Kitabçı Aragül] [1900] 5.tabMektublarim – Naci, Muallim – Kosṭanṭiniye Maṭbaa-i EbuzZiya [1885]Melce üt-ṭabbahin – Meḥmed Kamil, [İstanbul] [1873] (ilk yemek kitabımız)Melikü’l Nasır Sulṭan Salaheddin Eyyubi: beş fasıl ve dokuz perde üzerine müretteb Tiyatro, Müellifi: Necib Efendi, mütercimi: M. Said – Meşveet Matbası 1327Menakıb-i Hazret-i Yusuf, Yahya Bey, d. 1582 [İstanbul] [18–?]Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 1 – 2Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 3 – 4Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 5 – 6Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 7 – 8Merḥum Avni Beg Divanı – Avni, Yenişehirli, 1826-1883 Divan Dersaʻadet: Maḥmud Beg Maṭbaʻası, 1306 [1888]Mersiye-i cenab-i seyyid üş-şüheda – Şemsi, Osman, Üsküdari, İstanbul H. Taceddin [1910]Mesnevi-yi şerif şerhi, İsmail Ankaravî, d. 1632 – İstanbul Maṭbaa-i Amire [1872]Mevlanâ Celaleddin-i Rumî -Şerhü’l-Mesnevi, İsmail Hakkı Bursevi (1870), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt 1Mevlanâ Celaleddin-i Rumî -Şerhü’l-Mesnevi, İsmail Hakkı Bursevi (1870), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt 2Mevlid-i Şerif, Siraceddin, Osman – Dersaadet Maḥmud Beg muṭbaasi [1887]Mevzuat ül ulum, Taşköprülüzâde Usameddin Ahmed Efendi – cilt 1Mevzuat ül ulum, Taşköprülüzâde Usameddin Ahmed Efendi – cilt 2Midhat Paşa – Faʼik Ali Burusa: 1324 [1908]Miftaḥ ül-belagat ve misbah ül-fesaḥat – İsmaʻil Anḳaravi, [İstanbul] Tasvir-i Efkar Maṭbaʻası, 1284 [1867] 1. defʻaMihnet-i Keşan, ʻİzzet Molla, 1785-1829 [İstanbul Ceride-i Ḥavadis Maṭbaasi] [1853]Mikyas ül-lisan ḳısṭasü’l beyan, Fevzi, Abdürrahman, 1802-1864 – İstanbul Mahmud Beg Maṭbaasi [1883]Milli Edebiyata dogru – Haşim, Nüzhet, İstanbul Cemiyet Kütübhanesi 1918Milli ḳıraʼat, [ḥazırlayan] Köprülizade Meḥmed Fuʼad, [İstanbul] Kanaʻat Kütübḫanesi, 2. ṭabʻıMirac ün-Nebi, Osman Dede, Nayi [İstanbul] Ali Galib [1894]Mirat ül-iber – Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 1 – 3Mirat ül-iber – Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 4 – 6Mirat ül-iber – Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 7 – 9Mirat ül-lugat, Esad Efendi, Meḥmed, 1685-1753 – Istanbul Mekteb-i Sanayi [1876]Mirat-i hakikat – Mahmud Celaleddin Paşa, 1839-1898, Dersaadet, Şemseddin Ziya [1908]Mirat-i kainat – Nişancizade, Mehmed ibn Aḥmed, d. 1621 İstanbul T. Debuyidciyan [1873] Cilt 1Mirat-i kainat – Nişancizade, Mehmed ibn Aḥmed, d. 1621 İstanbul T. Debuyidciyan [1873] Cilt 2Mirat-i Mekteb-i Tibbi-ye-i Şahane – Taḥsin, Rıza – Dimaşk Revzetu’ş Şam Matbaası ̀1904?Mirat-i mekteb-i ṭibbiye, Taḥsin, Rıza Dersaadet Ḳader maṭbaasi [1912] [ikinci ṭab] Cilt 1Mirat-ı mekteb-i ṭibbiye, Taḥsin, Rıza Dersaadet Ḳader maṭbaasi [1912] [ikinci ṭab] Cilt 2Mirat-ı Muḥammediye – Esad, Ahmed, Nafizade, İstanbul [1885]Mirat-ı sicill-i Memurîn-i Osmaniye, Mirat-i Sicill-i Memurin-i Osmaniye Heyet-i Taḥririyesi – Istanbul [1909]Mizan ül-belaga – Süreyya, Abdürraḥman, İstanbul Ceride-i Askeriye Matbaasi [1885]Mizan ül-edeb – Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890, İstanbul Asr Kütübhanesi [1888]Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak – Hacı Halife, Katip Çelebi, d. 1658 [İstanbul Ali Rıza Efendi Matbaasinda tab olundu] [1869] 2. tabMoskov divarinda mukim bulunan Kastera nam Fransa Elçisinin Moskov Devleti hakkında cem ettiği tarihin tercümesi – Müellifi: Castéra, Jean Henri, 1755Muallim – Naci, Muallim – İstanbul Kitabçı Arakel [1885]Muallim Naci – Mehmed Salâhî Bey, d. 1910, İstanbul, A. Sadoryan [1892]Muallimlere Mahsus Yeni Harflerle Türkçe Okuma Yazma Dersleri (1928), Ibrahim Necmi – 1928Muasır şairlerimez – Eldem, İsmail Hakkı, d. 1943 İstanbul A. İḥsan [1893]Mücevherat-i Saib Tebrizi, Saib Tebrizi, 17. asır – İstanbul Matbaa-i Aḥmed Kamil [1913]Müellefat-i askeriye tedkikatı – Tahir, Mehmed, Bosnalı, d. 1903 İstanbul? [1891]Mugni l-küttab – Nüzhet, Meḥmed, d. 1886 [Istanbul Mekteb-i Ḥayriye-i Şahane Matbaası] [1869]Muhakemat-ı edebiye – İsmail Safa, 1867-1900 İstanbul Kainat Kütübhanesi [1913] 1. tabMuhataba – muḥarriri Nazım Paşa, Ḳosṭantiniye: ASr Matbaʻası, 1316 [1898] 2. TabMuhayyelat- ledun ilahi – Ali Aziz, Giridli, d. 1798 İstanbul [1852]Muhayyelat-i ledün ilahi – ‘Ali Azīz, Giridli, d. 1798 İstanbūl Mekteb’i Harbîye-‘i Şahane [1867]Muhazarat – Fatma Aliye, 1862-1936, Dersaadet Tefeyyüz Matbaasi [1908]Muhtasar Felsefe: ruḥiyat, mantık, mafevk el-tabiʻiyat, ahlak, tarih-i felsefe – müʼellifi Baha Tevfik – İstanbul: Tefeyyüz Kitab 1331 [1913?]Muhtıra-i belagat, Nazıma, Ali, 1861-1935 – Dersaadet Kitabçı Kasbar [1890]Mükemmel hazine-i letaif , Süleyman, Meḥmed, Dersaadet Ḳasbar Matbaasi [1897]Münazara-i Sultan Bahâr, Lâmi Çelebi (1873?), İstanbul, İzzet Efendi MatbaasıMünşe’ât-i ‘azīzīye fi asar-i Osmanîye – Nūrī, Saḥḥāf, 1870 İstanbul [1886]Münşe’at-i ‘aziziye fi âsâr-i Osmânîye – Ṣaḥḥâf Nûrî, 1870 İstanbul Vezir Hâni Matbaa’ası [1867]Münşeat – Meḥmed Akif Bozoklu Paşa, 1787-1845 [İstanbul] [1843]Muntahabat-ı asar-ı Osmaniye, Kostentinidi, Dersaadet 1290 [1873] 2. tabMüntahabat-i Durub-i emsal, Aḥmad Vefik Paşa, 1819-1890Müntahabat-i lugat-i Osmaniye – Redhouse, James W. (James William), Sir, 1811-1892.Istanbul Matbaa-i ceride-i ḥavadis 1852-53Müntahabat-i Şehname – Firdevsi [İstanbul?] [1864]Müntehabat-i cedide – Reşid, Mustafa, 1861-1936, İstanbul, Civelekyan Matbaasi [1885-86]Müntehabat-i Mír Nazíf – Nazif, Aḥmed ibn Mustafa, d. 1858 [Mısır – Bulaḳ] 1845Musavver kamus-u Sadi – Said, Kemalpaşazade, 1848-1921 Istanbul Matbaa-i Amire [1918]Musavver muharebat-ı baḥriyye-i Osmaniyye – Nutki, Süleyman, Istanbul Bahriye Matbaası [1890]Mutalaat-i edebiye – Ziver, İstanbul, Matbaa-i Reşadiye [1911]Nadide – Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Aḥmed İḥsan [1892]Nafi ül-asar nev-bave-i simar ül-esmar , Abdünnafi, d. 1891 – İstanbul, Dar’üt tibaatü’l Amire 1852Nahv-i Osmanî : mekatib-i rüşdiye üçünci senesine mahsus – Şeyh Vasfi, İstanbul: Karabet Matbaʻası, 1314 [1896 or 1897]Nakil – Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945 – İstanbul Cihan Kütübhanesi 1893 Cilt 2Nakil – Uşaklıgıl, Halid Ziya, 1869-1945 – İstanbul Cihan Kütübhanesi 1893 Cilt 3Namık Kemal, Nazif, Süleyman, 1870-1927, Dersaadet İkdam Matbaasi 1922Nasreddin Hoca – Nasreddin Hoca, İstanbul Kanaat Kütübhanesi 1918Nazariyat-ı edebiye dersleri – Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937 [İstanbul] [1917]Nazariyât-ı Edebiyye, Ahmed Reşid (1910), İstanbul, Ahmed Hüseyin ve Şürekası Cilt 1Nazariyât-ı Edebiyye, Ahmed Reşid (1910), İstanbul, Ahmed Hüseyin ve Şürekası Cilt 2Nazm u Eşkâl-i Nazm, Tahir Olgun (1913), Dersaadet, Mahmud Bege MatbaasıNe edat-ı nefyi hakkında tetebbuat – Ebüzziya Tevfik, 1849-1913, Ḳostantiniye Matbaa-i Ebuzziya 1909 tab-ı evveliNe edat-ı nefyi hakkında tetebbuat – Ebüzziya Tevfik, 1849-1913, Ḳostantiniye Matbaa-i Ebuzziya 1909 tab-ı evveliNef ül-muavvel Taftazani, Masʻud ibn Umar, 1322-1389?, Bosna Vilayet Matbaasi 1872-74 Cilt 1Nef ül-muavvel Taftazani, Masʻud ibn Umar, 1322-1389?, Bosna Vilayet Matbaasi 1872-74 Cilt 2Nefhat ül-edeb – İzzet, Meḥmed, d. 1911, İstanbul [Ḳasbar Marbaası] [1881]Nehcüs’suluk fi siyasetü’l-müluk – Şeyzari, El Raḥman ibn Nasır, 12. asır – İstanbul Rıza E. Matbaasi 1869 3. tabNetayic ül-vukuat – Mustafa Nuri, Paşa, 1824-1889, İstanbul Uhuvvet Matbaasi [1910?] 2.TabNevadir ül-asar – Recâı̂zâde Ahmed Cevdet, d. 1831 Mısır, Bulak [1840]Nevadir ül-udeba ve asar üz-zurefa – Tevfik, Meḥmed, 1843-1893 [İstanbul] [18–?]Nevhat ül-uşşak – Dai, Mehmed, d. 1659 – 1660 İstanbul [1845]Niçin aldatırlarmış – Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Akşam -Teşebbüs Matbaası 1922Nizamat-ı cedide-i askeriye – [İstanbul] [1844]Nuhbet ül tevarih ve’l ahbar, Mehmet bin Mehmet – İstanbul Taḳvimhane-i Amire [1859]Nümune-i edebiyat-ı Osmaniye – Ebüzziya Tevfik, 1849-1913.Ḳostantiniye, Matbaa-i EbuzZiya [1912] 6. tabNur-i Osmaniye Kütübhanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir – Nuruosmaniye Kütüphanesi – Istanbul [18–?]Nutuklar mecmuʻası: maḳama münasib bir hayli nutuḳları camiʻdir – eser-i Mihri Kostantı̄niye : İstepan Matbaʻası, 1308 [1891]Nuzhet ül-ervah – Ḥusayni Sadat Amir, d. 1328 – Dersaadet Maḥmud Beg Matbaasi [1902]Ömerin çocukluğu – Naci, Muallim – İstanbul, A. A Sadoryan [1889]Ordunun destanı – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul] Matbaa-i A. İḥsan [1915]Osmanlı Edebiyatı – Tahir, Meḥmed, Menemenlizade, 1863-1903 [İstanbul] Kasbar Matbaasi [1896]Osmanlı Edebiyatı nümuneleri – Mehmet Celâl, 1867-1912, Dersaadet Şems Kütübhanesi [1894]Osmanli İttiḥad ve Terakki Cemiyeti nizamnamesi – İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul [19–]Osmanlı meşahir-i üdebasi – Eldem, İsmail Ḥakkı, d. 1943 – İstanbul Nişan Berberyan Matbaasi [1893]Osmanlı Muellifleri, Bursalı Mehmed TahirOsmanli tarihi – Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 1Osmanli tarihi – Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 2Osmanli tarihi – Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 3Osmanli tarihi – Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 4Osmanli tarihi – Yaziksiz, Necib Asim, 1861-1935, İstanbul Matbaa-i Orhaniye [1916] Cilt 1Osmanlı Yunan Seferi: Dömeke Meydan Muharebesi (1898), Osman Senai, Tüccarzade İbrahim HilmiPadişah Seyfü’l Müluk Ḥikaye-i Seyf ül-Müluk – Dersaadet, Raif Efendi matbaa sinda tab olunmuşdur [1912]Pak divan-ı Eşrefü’ş şuara, Eşref Paşa, Mustafa, 1819-1894 – İstanbul Matbaa-i Amire [1861]Pay-i tahtın ḳapısında: iki perdelik manzum temaşa – Faʼik Ali, İstanbul: Aḥmed İhsan ve Şürekası, 1918Pejmurde – Recaizade, Maḥmud Ekrem, 1846-1913, Ḳostantiniye Alem Matbaasi [1893]Perihan Sultan: üç perdelik tarihi temaşa – müellifi Memduh Mazlum, Dersaʻadet: Kitabcı Arakel, 1330 [1912?]Ravz ül-verd – Aḥmed Paşa, Şakir, d. 1818 Istanbul Taḳvimhane-i Amire [1853]Ravzatü’l ebrar, Karaçelebizade Abdülaziz, 1591-1658 Al-Ḳahire Matbaa-i Bulak [1832?]Rehnümâ – Istanbul, Arkeoloji Müzeleri, Ḳostantiniye Matbaa-i EbuzZ̈iya [1914] Yeni BaskıResimli ve haritalı Osmanlı tarihi – Ahmet Rasim, 1864?-1932, İstanbul Şems Matbaasi [1910?-1911?] 1. tabResmli müntahabat-i edebiye – Baḥri, Süleyman, Dersaadet Kanaat Kitabhanesi [1913]Rişte-i cevahir, Nesib, Yusuf, d. 1714, – Istanbul, 1257 [1841]Riyaz ül-Muhtar, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1839-1918, Mısır – Bulak [1886]Rübab-i şikeste, Fikret, Mehmet Tevfik, 1870-1915 – İstanbul, H. Taḥsin [1910]Ruh-i bî-ḳayd, Taḥsin Nahid, 1887-1918 – İstanbul, Tanin Kütübhanesi [1910]Rum fetretine dair tarih – Mansur, Meḥmed, d. 1896, İstanbul – Camlı Hanında basılmışdır [1871]Rusça – Türkce lugat, Sedad, Aḥmed – Dersaadet Matbaa-i Osmaniye [1907]Sabir Efendi’nin gelini Talu, Ercüment Ekrem, [İstanbul] İkbal Kütübhanesi 1922 – 2. tabSada-yi Şevki – Şevki, bestekâr, Istanbul Kitaçı Aragül [1887]Safvet: yah̦ud Genç çiftci – muḥarriri Aḥmed Medḥi.İstanbul: A. İḥsan, 1308 [1890 yada 1891]Saḥaif ül-ahbar, Munecimbaşı, Aḥmad ibn Lutfullah, 1631-1702, İstanbul Matbaa-i Amire [1868] Cilt 1Saḥaif ül-ahbar, Munecimbaşı, Aḥmad ibn Lutfullah, 1631-1702, İstanbul Matbaa-i Amire [1868] Cilt 2Said Paşanın [Küçük – Şapur] hatıratı, Said Paşa, Mehmed, 1838-1914, Dersaadet Sabaḥ Matbaası [1910]Şair Hanımlarımız – Muhtar, Aḥmed, Ḥacıbeyzade – İstanbul, Matbaa-i Safa [1893]Şair Hanımlarımız, Ahmed Muhtâr (1893), İstanbulŞakayık-ı Numaniye fi Ulema-i Devlet-i Osmaniyye, Taşköprülüzâde Ahmed EfendiSalname – i Devlet, İstanbul – 1274Salname – i Devlet, İstanbul – 1286Salname – i Devlet, İstanbul – 1305Salname – i Devlet, İstanbul – 1327Salname – i Devlet, İstanbul – 1330Salname-i askeri, İstanbul Matbaa-i Askeriye, 1908Salname-i askeri- Ịstanbul Matbaa-i Askeriye, 1865-1866Salname-i Vilayet-i Bağdad, [Bağdad] Vilayet matbaasıSanat kamusu – Arseven, Celâl Esad, 1876 – 1972.Istanbul Matbaah Amireh-i [1921?]Sanat-ı Taḥrir ve edebiyat – Süleyman, Şahabeddin, 1885-1921, İstanbul – Tefeyyüz Kitabhanesi [1911]Şanizade tarihi – Şanizade Mehmet Ataullah, İstanbul, Süleyman Efendi [1873-74?] Cilt 1 – 2Şanizade Tarihi – Şanizade Mehmet Ataullah, İstanbul, Süleyman Efendi [1873-74?] Cilt 3 – 4Sardanapâl, Abdülhak Hâmit, 1852-1937 – Istanbul Matbaa-i Amire [1916]Şarkin sultanları – Çamlıbel, Faruk Nafiz, 1898 – Istanbul Aḥmed Halid 1918Sefaretname-i Meḥmed Efendi – Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Istanbul 1732Sefine-i belagat – Süreyya, Abdürraḥman, Ḳostantiniye Matbaa-i EbuZZiya [1887] 1. tabŞehr mektubları – Ahmet Rasim, 1864?-1932, Dersaadet Dersaadet Kitabhanesi [1912-13]Semahane-i edeb – Enver, Ali, 20. asir – İstanbul Rifat [1891]Sene-i maliye hakkın da mütalaat – Şakir Paşa, Aḥmed, 1838-1899, Kostantiniye Matbaa-i EbuzZiya [1890]Sened üş-şuara – Ḥaşmet bin Abbas, d. 1768 [İstanbul] Tevfiḳ [1870] 1. tabSepetde bulunmuş – Uşaklıgil, Halid Ziya, 1869-1945 [İstanbul] Şule Neşriyat evi 1920Şerḥ ül-evrad – Calaledin Rumi, Mevlana, 1207-1273 – Istanbul Muḥarrem Destgah [1866]Şerh ül-Fazıl üs-Sudi – Sudi, d. 1597 – Istanbul 1874Şerh ül-Mevkufati – Mevkufati, Meḥmed, d. 1655, İstanbul Muharrem Efendi Matbaası [1885] Cilt 1Şerh ül-Mevkufati – Mevkufati, Meḥmed, d. 1655, İstanbul Muharrem Efendi Matbaası [1885] Cilt 2Şerḥ ül-Muḥammediye – İsmail Hakkı, Bursalı, 1653-1724-5, Istanbul [1877] Cilt 2Şerḥ-i Beharistan – Meḥmed, Şakir, d. 1836, [İstanbul] [1836]Şerh-i Belagat – El-Ḥacc İbrahim, İstanbul Matbaa-i Osmaniye [1884]Şerḥ-i Bustan – Sudi, d. 1597, [İstanbul Matbaat’ül amireh] [1871]Şerh-i Divan-ı Ali el-Murtaza – Müstakim zade Saʻdeddin Süleyman [Mısır]: Bulak, 1255 [1839]Şerḥ-ı Divan-ı Ḥafiz Konevi, Meḥmed Vehbi, d. 1828 – Bulak [1856] Cilt 2Şerḥ-i Divan-i ḤafizKonevi, Meḥmed Vehbi, d. 1828Bulak [1856] Cilt 1Şerh-i Hayati – Hayati, Ahmed, d. 1814 Mısır -Matbaa-i Amire-i Mısriyye [1855]Şerh-i kasaid-i Mevlana Şevket Nakşbendi, Meḥmed Murad [Istanbul] [18–?]Şerh-i Mesnevi Abdullah, Sarı, d. 1661, İstanbul Tasvir-i Efkar Matbaasi [Matbaa-i Amire] [1870-71]Şerh-i Nuhbe-i Vehbi – Reşid, Ahmed, Yayakaryeli, İstanbul [1843]Sermed Divanı – Sermed, Mehmed, 1794-1848 [İstanbul] [18–?]Şermin Fikret, Mehmet Tevfik, 1870-1915 – İstanbul Ḥ. Taḥsin [1914]Servet-i şahane ve hakk-ı millet – Rıza Nur, 1879-1942 Dersaadet Kanaat Kitabhanesi [1906]Seviye-i talib – Halide Salih (Edib – Adıvar), 1885-1964, Hudavendigar Vilayeti Matbaasında tab olunmuşdur [1909]Seyf ül-müluk hikayesi – Hikaye-i Seyf ül-Mülük [İstanbul] [1889]Sicilli Osmani – Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 1 – 2Sicilli Osmani – Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 3Sicilli Osmani – Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 4Silsilename – İstanbul 187-?Simar ül-esmar – Bidpa’i, Hümayünname, [İstanbul] [1840]Şıpsevdi, Hüseyin Rahmi (1909), İstanbul, Mihran MatbaasıSiyah inciler – Mehmed Rauf, 1874-1932, İstanbul, A. İḥsan [1901]Siyah kitab – Erozan, Celal Sahir, Istanbul, Muhtar Halid Kitabhanesi [1910]Siyer-i Veysi, Veysi (1869), İstanbul Vezirhanı Matbaası. (Veysi’nin Siyer, Hâb-nâme (Vakı’a-nâme), Münşeât ve Şehâdet-nâme adlı eserleri bu kitapta toplanmıştir)Siyer-i Veysi, Veysi (1929),Solâkzade tarihi – Solakzade, Mehmet Hemdemi Çelebi, İstanbul – Maḥmud Beg Matbaasi [1880]Solgun demet – Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945, Dersaadet Aḥmed İḥsan [1901]Son emel, Meḥmed Rauf, 1874-1932 [İstanbul Kanaat Kitabhanesi] [1913]Sorbon Dar ül-Fünununda edebiyat-ı hakikiaye dersleri – Ali Kemal.İstanbul: Muhtar Halid Kitabhanesi, 1330 [1912]Şuaat, Feyzi, Emin, Süleymaniyeli – Dersaadet Nişan-Babikyan Matbaasi [1911]Sudan Seyahatnamesi, Mehmed Mihri, Istanbul, Ahmed ve Şürekası?Şükufe çin – İsmet, Müstecabizade, İzmir Ahenk Matbaası [1909]Süleymanname – Ḳaraçelebizade Abdülaziz, 1591-1658, Kahire Bulak [1867]Süllem-i Rifat – Meḥmed Rifat, 1851-1907, İstanbul Ceride-i askeriye matbaasi [1881]Suriye ve Filistin ve garbi ʻArabistan ʻabidat-ı ʻatiḳası : izaḥnamesiyle beraber 100 levḥa (Alte Denkmaler aus Syrien, Palastina und Westarabien: 100 Tafeln mit beschreibendem Text), Berlin : G. Reimer, 1918, Cemal Paşa’nın emriyle neşr edilmiştir.Osmanlı Teşkilat ve Kıyâfet-i Askeriyesi, Mahmud Şevket Paşa, İstanbul, Matbaa-i Harbiye Matbası (1907)Taaddüd-i zevcat / Osman Şefik – İstanbul: Şant Matbaʻası, 1327 [1911]Tababet-i Ruhiye, Mazhar Osman, Matbaa-yi Hayriye ve Şürekâsı1910)Tac üt-tevarih, Sadettin Hoca – İstanbul, Tabhane-i Amire [1862] Cilt 1Tac üt-tevarih, Sadettin Hoca – İstanbul, Tabhane-i Amire [1862] Cilt 2Tahric-i harabat – Tevfik, Mehmed, 1843-1893, Kostantiniye [Kitabçı Arakel] [1883]Tahtit-i arazi-i askeri – eser-i İsmaʻil Hakkı – İstanbul: Mühendisḫane-i Berri-i Hümayun Matbaʻası, 1889 – Cilt 1 – 2Takvim-i nücumi – Şakir Paşa, Aḥmed, 1838-1899, Kostantiniye Matbaa-i Ebuziya [1891]Tâlim-i ḳıraat – Naci, Muallim, İstanbul Kitabçı Arakel [1886-] 6. tabTam müstebid, yahud, İşkilli Memo: orta oynunı, bir fasl, eser-i Teodor Kasab Dersaʻadet, 1324 [1908]Tan sesleri, Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul Matbaa-i Ahmed İḥsan] [1915]Tanıdıklarım – Karay, Refik Halid, 1888 İstanbul Cihan Kütübhanesi [1922]Tarifeli Sak-i kavanin – Talat, Abdürrahman, İstanbul – Kitabçı Aragül [1892] 3. tabTarih ve fezail-i Kuds-i Şerif Hıfzi, 17. asır – Istanbul, Dar üt-Tibaat ül-Amire [1849]Tarih-i alem, Süleyman Paşa, Hüsnü, d. 1892 – İstanbul Sahhaf-i Askeri [1876] 1. tabTarih-i Asım – Ayntabi, Ahmed Asım, d. 1819, Ceride-i Havadis Matbaasi Cilt 1Tarih-i Asım – Ayntabi, Ahmed Asım, d. 1819, Ceride-i Havadis Matbaasi Cilt 2Tarih-i Brusa – İsmail Belig, 1668-1729, Brusa Hudavendigar Matbaasi [1884?]Tarih-i Cevdet – Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895.Istanbul Dar üṭ-ṭiba’at ül-‘amire [1858-83]Tarih-i devlet-i osmaniye, Abdurraḥman Şeref, 1853-1925 – İstanbul Ḳarabet Matbaası [1894-97] tab-ı saniTarih-i din-i İslam – Mahmud Esʻad, 1857-1917, Dersaadet Cemal Efendi Matbaasi [1897-]Tarih-i edebiyat-ı Osmaniye, Abdülḥalim Memduḥ, [İstanbul]: O. Ferid, [1303 – 1887]Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye (cilt 1), Faik Reşad, İstanbulTarih-i Edebiyât-ı Osmaniyye, Şehabeddin Süleyman (1909), İstanbul, Sancakciyan Matbaası.Tarih-i İslam Mahmud Esʻad, 1857-1917 İstanbul, Cemal Efendi Matbaasi [1897]Tarih-i islamiyet – Dozy, Reinhart Pieter Anne, 1820-188, 3Mısır Matbaa-i ictihad 1908Tarih-i Kadim-i Mısriyin ve Asar-ı Bedayi-i Akademin, Ebu Said – Bursa Maarif Müdürü’nün ruhsatıyla tab olunmuştur – Bursa, Feraizcizade Matbaası 1307 (1890)Tarih-i Kuran Kerim – Yaltkaya, Şerefeddin, İstanbul Maarif Kütübhanesi [1913]Tarih-i Lutfi – Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 1 – 2Tarih-i Lutfi – Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 3 – 7Tarih-i Lutfi – Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 8Tarih-i Lûtfi – Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 1Tarih-i Lûtfi – Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 2 – 3Tarih-i Lûtfi – Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 4 – 7Tarih-i Lûtfi – Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 8Tarih-i mali – Vefik, Abdurraḥman, [Istanbul] Kanaat Kütübhanesi [1912] 1. tabTarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 1Tarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 2Tarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 3Tarih-i Osmani, Meḥmed Tevfik, Paşa, 1855-1915 Kostantiniye Matbaa-i Ebuz-Ziya [1887] 1.tabTarih-i Peçevi – Peçevî, İbrahim, 1574-1649?, İstanbul Matbaa-i Amire [1866] Cilt 1Tarih-i Peçevi – Peçevî, İbrahim, 1574-1649?, İstanbul Matbaa-i Amire [1866] Cilt 2Tarih-i Râşid – Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba’a-i Amire [1865] Cilt 1Tarih-i Râşid – Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba’a-i Amire [1865] Cilt 2Tarih-i Râşid – Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba’a-i Amire [1865] Cilt 5Tarih-i Sanayi – Mahmud Esʻad, [İzmir], 1307 [1890]Tarih-i Selâniki – Selânikı̂ Mustafa Efendi, d. 1600? [İstanbul Matbaa-i Amire] [1864]Tarih-i siyasi : 1814’den 1896’ya kadar Asr-ı ḥazırda Avrupa, Dersaʻadet : Tabı ve naşiri Kanaʻat Kütübhanesi Saḥibi İlyas, 1324-1326 [1904-1906] Cilt 1Tarih-i siyasi : 1814’den 1896’ya kadar Asr-ı ḥazırda Avrupa, Dersaʻadet : Tabı ve naşiri Kanaʻat Kütübhanesi Saḥibi İlyas, 1324-1326 [1904-1906] Cilt 2 – 3Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye – Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 1Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye – Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 2Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye – Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 3Tarih-i Sultan Meḥmed Han-i Sani, Kritoboulos, 15. asır.İstanbul – Aḥmed İḥsan ve Surekasi [1910]Tarih-i umumi – Mizancı Murad, 1853-1914?, İstanbul Kitabei Karabet [1880-1884] Cilt 3 – 4Tarih-i umumi – Mizancı Murad, 1853-1914?, İstanbul Kitabei Karabet [1880-1884] Cilt 5 – 6Tarih-i vaka-i hayretnüma – Raşid, Belgrad, Istanbul T. Divitc̣iyan Matbaasi [1874]Tarîh-i ‘Atâ, Tayyârzâde Ahmed ‘Atâ, 1875), İstanbul, Yahya Efendi MatbaasıTarihi Cevdet – Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895 – Dersaadet, Matbaa-i Osmaniye [1891] tertib-i cedidTarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 1Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 2Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 3Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 4Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 5Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 6Tarihi Nişancı – Mehmed Paşa, Nişanci, d. 1571 [İstanbul Tabhane-i Amire [1862]Tarihi Osmani Encümeni MecmuasıTarihlerin tashihi (Takvim) – Yazarı, basım yeri ve yılı içerikte yer almıyor. (Osmanlıca Tarih Çevirme Klavuzu)Ta’lîm-i Edebiyât, Recâizâde Mahmut Ekrem (1881), İstanbul, Mihran MatbaasıTedrisat-i edebiye – Fehmi, Abdürraḥman, İstanbul – Karabet ve Kasbar [1885]Tedrisat-i edebiyeden nazm – Olgun, Tahir, 1877-1951Dersaadet Maḥmud Beg Matbaası [1913]Tefsil-i Hasbi, Süleyman, d. 1909, [İstanbul] Matbaa-i Osmaniye [1881] tab 1Tekalif kavaidi – Vefik, Abdürraḥman, Dersaadet Kanaat Kütübhanesi [1906-12] 1. tabTelhis ün-nesayiḥ – Taib, Osmanzade, d. 1724, İstanbul Ceride-i Ḥavadis matbaasi [1866]Telhis-i kitab-i Sudi – Sudi, d. ca. 1597 [İstanbul] [18–?]Temyiz-i Talikat – El-Hac Íbrahim, İstanbul Matbaa-i Osmaniye [1882]Terceme ve şerh-i kaside-i bürde – Abidin Paşa, 1843-1906, İstanbul Kütübhane-i İrfan [1906]Tercüman-ı Hakikat ve Musavver-i Servet-i Fünūn Gazeteleri [Almanak] – Istanbul Kirk anbar, Alem Maṭba’aları [1895] – 1Tercüman-ı Hakikat ve Musavver-i Servet-i Fünūn Gazeteleri [Almanak] – Istanbul Kirk anbar, Alem Maṭba’aları [1895] – 2Tercüme ve şerh-i Mesnevi-i şerif, Abidin Paşa, 1843-1906 – İstanbul Kütübhane-i İrfan [1906-8]Tercüme-‘i elf leylet ve leylet, Ahmed Nazifi İstanbul – Matbaa-i Mektebi- Sanayi [1800?] Cilt 1 – 2Tercüme-‘i elf leylet ve leylet, Ahmed Nazifi İstanbul – Matbaa-i Mektebi- Sanayi [1800?] Cilt 3 – 4Tercüme-i Bürhan-i Kati – Bürhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tabrizi, fl. 1651Mısır Dar üt-Tibaa-i Misriye [1835]Tercüme-i Şakaik-i numaniye – Taşköprülüzade, Ahmed ibn Mustafa, 1495–1561, İstanbul Tabhane-i Amire [1852]Tercüme-i şerh-i dō beyt-i Monla Câmî – Cami, 1414-1492 – [İstanbul Dar üt-tibaatü’l amire [1847]Tercümet ül-gurer ve l-dürer – Molla Hüsrev, Muhammad ibn Feramurz, d. 1480 – 81, İstanbul Dar ut-Tibaat al-Amire [1879] 2. tabTercümet ür-risalet ül-Hamidiye – Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 1Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye – Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 2Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye – Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 3Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye – Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 4Terkib-i bend – İbrahim, Hayderizade, İstanbul Hilal Matbaası [1914]Teselli: bir perdelik manzum piyes /muharriri Selami İzzet, [İstanbul]: İstiklal Matbaʻası, 1919Tevârih-i Âl-i Osmân , Lütfi Paşa (1922), İstanbul, Matbaa-i ÂmireTevarih-i âl-i Osman, Lutfi Paşa – İstanbul Matbaa-i Amire [1922] 1. tabTevfik Fikret – Ruşen Eşref Ünaydın, 1892-1959.[İstanbul] Kitabhaneci Sudi 1919Tevfik Fikret ve ahlakı – Köprülü, Mehmet Fuat, 1890 – İstanbul Kanaat Kitabhanesi 1918Tezad : Hikaye – İzzet Melih, İstanbul: Sabah Matbaʻası, 1919. 2. tabTezer – Abdülhak Hâmit, 1852-1937 – İstanbul, Mihran Matbaası [1879]Tezkere-i Latifi, Latifi, Abdüllatif, d. 1582, Dersaadet – İkdam Matbaasi [1896]Tezkire-i Latîfî, Latîfî (1896?), Der-Saâdet, İkdâm MatbaasıTezkire-i Salim – Mehmed Emin Salim, Dersaadet – Ahmed Cevdet [1897]Tezkire-i Sehî – Edirneli Sehı̂, d. 1548, [İstanbul] Mehmed Şükri [1907]Tezkire-i şuara-i Amid, Ali Emiri, 1857-1924 Dersaadet Matbaa-i Amedi [1910]Tezkiret ül-bünyan – Sai, Mustafa, d. 1595 – Dersaadet Ahmed Cevdet [1897]Tezkiret ül-Hikem fi tabakat il-umem – Abdürrahman Eşref, d. 1748 – Kahire Bulak [1836]Tibyan-i nafi der tercüme-i Burhan-i Kati – Burhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tebrizi, fi. 1651 [İstanbul] Matbaa-i Amirede tab olundu Cilt 2Tibyan-i nafi der tercüme-i Burhan-i Kati – Burhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tebrizi, fi. 1651 [İstanbul] Matbaa-i Amirede tab olundu. Cilt 1Timurnaş Tarihi – Shuvalov, [Ivan Ivanovich], 1727 – 1797 , [İstanbul] [1863]Topkapı Sarayi, Raif, Mehmed, d. 1917 – İstanbul Matbaa-i Hayriye ve Şürekasi [1913]Trabzon; Lazistan mutasarrif-i sabıkı – Rüşdi Paşa, Ḥuseyn Defendant [1881]Tuhfe Şerhi – Hayati, [Istanbul : M. Esad, 1835] 1Tuhfe Şerhi – Hayati, [Istanbul : M. Esad, 1835] 2Tuhfet ül-irşad – Rıza, Mustafa, Neccarzade, 1680-1746, [İstanbul] [1846]Tuhfet ül-Mesnevi ala Hubbi’l-Hayderi – Şemsi, Süleyman, Karaabdal, d. 1886 Istanbul [1887]Tuhfet üs-Sami li-tahsil il-mübtedi – Sami, Mustafa, d. 1854, İstanbul [1882]Tuhfet üs-Sukuk – Numan, Debbagzade [İstanbul Dar üt-Tibaatü’l aliye] [1843]Turana Togru – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [Istanbul] 1918Türk Dilinde Darb-ı Meseller, Esat İleri, Ahenk Matbası – Izmir 1928Türk Edebiyati Tarihi – Köprülü, Mehmet Fuat, 1890, İstanbul Matbaa-i Amire 1920 1. tabTürkce Kaside-i bürde şerhi – MeHmed ibn Halil, İstanbul – Uhuvvet Matbaası [1911]Türkce muhtasar usul-i fikh – Hamdi, AHmed, Şirvani, d. 1889, İstanbul Mihran Matbaasi [1885]Türkçe şiirler – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944, Kostantiniye Matbaa-i EbuzZiya [1899]Türkçemiz – İleri, Celâl Nuri, 1877-1939, Kostantiniye, Cemiyet Matbaasi 1917Türkiye için necat ve itila yolları – Nahid, Haşim, İstanbul İkbal KütübhanesiṬûṭiname – Dersaadet Dağıstanlı Çelebizāde Meḥmed [180?]Ṭûṭiname – Dersaadet Dağıstanlı Çelebizāde Meḥmed [1910]Umumî Nüfus Tahriri 28 Tesrinievel 1927: muvakkat rakamlar, Merkezi Istatistik Müdüriyet-i UmumiyesiUsul-i kitabet, Siret, Mehmed [İstanbul] Maḥmud Beg Matbaasi [1881]

Vâridat Tercumesi, Şeyh BedreddinVatan Yahud Silistre, Namık KemalVenedik ve Cenevizli gemicilerinin keşf ettikleri cezâyir ve Kristof Kolomb’un Amerikayı bulması beyanındadır – İstanbul [1856]Venüs – Mehmet Celâl, 1867-1912, İstanbul Kirkor [1886]Verd ül-hadaik, Ahmet Rifat, d. 1876, Istanbul? [1866?]Vesilet ün-necat – Vassaf, Ḥüseyin, 1872-1929, Dersaadet, Necm-i İstikbal Matbaası [1913]Yadigar-ı ḥarb – manazır-ı muhtelifeyi ḥavi tiyatro tarzında yazılmış mensur ve manzum bir eserdir – Abdülhak Hamid, İstanbul: Matbaʻa-ʼi ʻAmire, 1335 [1917?]Yadigar-i şebab – Recaizade, Maḥmud Ekrem, 1846-1913, İstanbul Matbaa-i Tasvir-i efkar [1873] 1. tabYadigar-i seyaḥat – Tevfik, Selanikli, 1860-1910Kostantiniye Matba-a-i Ebu Z-Ziya [1898] 1. tabYârim Türkler – Aka Gündüz, 1886-1958, Dersaadet, Kanaat Kütübhanesi -1919Yaver Paşanın esareti – Lesiçkov, Ivan – Filibe, Balkan Matbaasi 1913Yeni Cami Kütübhanesinde mahfuz bulunan kitab-ı mevcudenin defteridir. Dar ül-Hilafet ül-aliye, Matbaa-i Osmaniye [1883]Yeni edebiyat – Muḥyiddin, İstanbul Kütübhane-i İslam ve Askeri [1919] 2. tabYeni eserlerim – Izzet, Meḥmed, d. 1911, Dersaadet Alem Matbaası [1886]Yeni Muhitül Maarif, Emrullah Efendi, Hürriyet Matbaası, 1910)Yeni Osmanlı tarih-i edebiyatı – Köprülü, Mehmet Fuat, 1890, İstanbul – Tefeyyüz Kitabhanesi [1916]Yeni resmli Türkçe kamus, İstanbul -Yeni Sark Kütübhanesi [19–?] 2.tabYeni Türkce lugat – Bahaeddin, M. Istanbul Evkaf-i Islamiye Matbaasi [192-?]Yeni usul muʻallim-i Sarf – müʼellifi Aḥmed Rasim, İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi, 1327 [1909]Yeni usul sarf-ı Farisi – müʼellifi Ahmed Rasim, İstanbul: Kitabcı Arakel, 1307 [1889 or 1890] Tab 2. tabYeni Usul Talim-i Kıraat, Osman SevkiYenikapu mevlevihanesi – Mehmed Ziya, 1865-1927, [İstanbul] [1911?]Yıldız facialari – Kadri, Vassaf, Moralizade – Dersaadet, Suhulet Kütübhanesi [1911]Zade-i şair, Mehmet Celâl, 1867-1912, İstanbul Şems Kitabhanesi [1895]Zafer yolunda – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul] Matbaa-i A. İḥsan [1918]Zafername – Sabit, Alaeddin, d. 1712, Kostantiniye Matbaa-i Ebu z-Ziya [1882] 1. tabZafername – Ziya Paşa, Abdülḥamid, 1825-1880 – İstanbul? [18–]Zafername şerhi – Ziya Paşa, Adülhamid, 1825-1880 [İstanbul] [19–?]Zamane Şıkları : ũç fasl muzik tiyatro oyunu – musavveri Nuri [İstanbul] 1291 [1874] 1. tabZat ün-Nitakayn – Naci, Muallim, İstanbul Şirket-i Mürettibiye Matbaası [1889]Zavallı Jilber : yahud, Bir maḥkumun zevcesi : dram 4 perde /müʼellifi Meḥmed Şakir.İstanbul : Ahter Matbaʻası, 1307 [1891]Zeyl-i Kainat – Ahmet Mithat, 1844-1912, Istanbul Kırk anbar Matbaası [1875-76] 1.tabZeyl-i Şakayik, Atayi, Ataullah Nevizade, 1583-1634, İstanbul Tabhane-i Amire [1851]Zilal-i ilham – Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937, [İstanbal] Sabaḥ Matbaasi [1911]Zübdet ül-beyan, Musafa ibn Mustafa, Mihalicli, d. 1883 – İstanbul Mihran Matbaasi [1880] 2.tabZübdet ül-kavaid – Arif, Meḥmed, Muallim, 20. asır [İstanbul] [1892] 2. tab

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.