Ana Sayfa / Tarih Sınıfı Araçları / Ücretsiz Tarih Kitapları / Osmanlıca Matbu Eserler Arşivi

Osmanlıca Matbu Eserler Arşivi

Âb-ı nev bahâr – Zühdi, Abdullah Dersaadet İkdam Matbaası [1903]

Abdülḥaḳ Ḥamid – Süleyman Naẓif Reşid, Kemal İstanbul Kitabhane-i Sudi 1917

Abdülḥaḳ Ḥamid ve mülaḥaẓat-i felsefiyesi – Rıza Tevfik, 1869?-1949. Dersaadet Ḳanaat Kütübhanesi [1917]

Abdullah üs-Sagir ; Nazife – Abdülḥak Ḥamid.İstanbul : Matbaʻa- i Amire, 1335 [1916 veya 1917]

Abdürraḥman Sami Paşa Ḥazretlerinin bazı asar-i müntehibelerini şamil mecmuadir Sami Paşa, Abdürraḥman, d. 1881 [İstanbul] Necib Beg [18–?]

Âfaka bir nazar – Maḥmud Celaleddin Paşa, 1839-1898 İstanbul Mihran Matbaasi [1883]

Ahkam-i mer’iye Kostantiniyye, Ârif Hikmet

Ahteri-i kebir Ahteri, Muṣṭafā ibn Şemseddin, d. 1578 Istanbul Ḥaci Ḥüseyin Maṭba’asi 1891

Ahteri-i kebir Ahteri, Muṣṭafa ibn Şemseddin, d. 1578 İstanbul Maṭba’a-i Ali Beg [1875]

Âkif Beg, İstanbul, Namık Kemal (1873), İstanbul

Almancadan Türkceye lugat kitabi. Deutsch-türkisches Wörterbuch.Faiḳ, Ömer Dersaadet Maṭbaa-i Osmaniye [1896]

Altun Armagan: Türk Yurdunun Hediyesi, Tanin Matbası 1910,

Amasya tarihi Yasar, Hüseyin Hüsameddin, Dersaadet Ḥikmet Maṭbaasi [1913-] birinci tab-1 Cilt 1

Amasya tarihi Yasar, Hüseyin Hüsameddin, Dersaadet Ḥikmet Maṭbaasi [1913-] birinci tab-1 Cilt 2

Amasya tarihi Yasar, Hüseyin Hüsameddin, Dersaadet Ḥikmet Maṭbaasi [1913-] birinci tab-1 Cilt 3-4

Ameli ve naẓari talimi kitabet Reşad Dersaadet Aṣr Kütübhanesi [1889]

Ana, baba Ahmet Mithat, 1844-1912 İstanbul [1899?]

Âsar-i bakiye – Salih Zeki, 1864-1921 Istanbul Matbaa-i Amire [1913]

Âsâr-ı Bâkiye, Âsâr-ı Bâkiye

Asar-ı işk – Dede Ömer Ruşeni, d. 1486, Dersaadet [1899?]

Aṣḥab-i kehfimiz Ömer Seyfeddin, 1884-1920.İstanbul Ḳanaat Kitabhanesi 1918

Asker ogli Ahmet Rasim, 1864?-1932.Ḳosṭanṭiniye Malumat Maṭbaasi [1899]

Aṣr-i ḥazir tarihi Reşad, Ali, 1877-1929 Der Saadet Kanaat Maṭbaa-si [1912?]

Asuri ve Keldanilere mahsus hatt-ı mihi ḥakkında maʻlumat-ı mücmele – muḥarriri Karabet A. Basmacıyan, İstanbul : Asr Kütübhanesi 1312 [1894]

Ateşden gömlek – Adıvar, Halide Edib, 1885-1964 [İstanbul] Teşebbüs Matbaası [1922]

Ateşpare – Naci, Muallim – İstanbul Mihran Matbaasi [1884]

Avrupa adab-ı muaşereti – Ahmet Mithat, 1844-1912, İstanbul [1894?]

Avrupa hatıratım: birinci kısm – muḥarriri Meḥmed Enisi.Kostantiniye: Matbaʻa-ʼi EbuzZiya, 1327 [1909 -1911]

Ay peşinde Karay, Refik Halid, 1888-İstanbul Ṣabaḥ Maṭbaasi [1922]

Azerbaycan Cumhuriyeti : keyfiyet-i teşkili ve şimdiki vaziyeti – muḥarriri Resulzade Meḥmed Emin, İstanbul : [Evkaf-ı Islamiye Matbaası, 1341, 1922 -1923]

Bahtiyârname – Müstensihi: Mustafa Rahi, Istanbul Maṭba’a-‘i ‘Āmire [1921]

Barbaros Hayreddin Paşa – Kamil, Tepedelenlizade – İstanbul Aṣadoryan Maṭbaasi [1906]

Barbarosun ḥafidi metin Ḥamidiyenin ḳahraman ḳumandanı Raʼuf Beg.-Istanbul Meziyyet-i Iḳtisadiye Kütübḫanesi 1327 [1911] (Orbay, Hüseyin Rauf, 1881-1964)

Bariʻa: dram 4 faṣl /Kemal zade Ali Ekrem Dersaʻadet: Maṭbaʻa- i A. Maṭyosyan, 1324 [1906]

Bedayi-i asar Mehmet Memduh Paşa, 1839-1925.İstanbul M.H. [1914]

Bedayi-i asar-i Osmaniye Ḥüsnü Istanbul Maṭbaa-i Baḥriye [1919]

Begimin edebiyata meraḳı : gülüncli ḳomedi 1 perde /muḥarriri Meḥmed Aṣaf.Dersaʻadet : Cemʻiyet Kütübḫanesi, 1335 [1916 or 1917]

Behçet-ül-Fetavâ – Yenişehirli Abdullah Efendi – d. 1743

Bekir Aga Bölügünde, Süleyman Sırrı, Dersaadet Ḥuḳuḳ Maṭbaasi [1919]

Bektaşi Nefesleri, Ruhullah (1921), İstanbul, Kütübhâne-i Sudi

Belagat – Cazim, Ḳosṭanṭiniye Maṭbaa-i Ebuzziya [1886] 1. tab

Belagat-i lisan-i Osmani , Ḥamdi Aḥmed, Şirvani, d. 1889 İstanbul Maṭbaa-i Amire [1876]

Belagat-i Osmaniyye, Ahmed Cevdet Paşa (1882), İstanbul, Matbaa-i Osmaniyye

Besâ yahud ahdevefa – Şemseddin Sâmî, 1850-1904İstanbul [1875]

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -1

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -2

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -3

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -4

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -5

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -6

Beyan ül-ḥaḳḳ.-Dersaadet Maṭbaa-i Tevsi-i Ṭibaat – Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Tab’ı, Cilt -7

Bin iki yüz elli alti tarihlerinde şuaradan [İstanbul] 1871

Binnaz Ortaç, Yusuf Ziya Dersaadet Ḳanaat Kütübhanesi 1918

Bir aşḳin tarih – iMeḥmed Rauf, 1874-1932Dersaadet Ḳanaat Kütübhanesi [1915]

Bir faḳir deliḳanlinin ḥikayesi – Feuillet, Octave, 1821-1890 İstanbul [1880] 1.tab

Bir ḥikaye-i sevda Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945 İstanbul Ṣabaḥ Maṭbaasi [1922]

Bir ṣafḥai şebab – Ali Kemal, 1867-1922 [Istanbul] Maṭbaai İḳdam [1913]

Bir sefilenin ḥasbiḥali – Abdülhak Hâmit, 1852-1937.Istanbul Karahbet ve Kaṣbar [1910]

Bir serencam Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, 1889-1974.Dersaadet Kitạphane-i Islam ve askeri [1913]

Buḥran Erozan, Celal Sahir İstanbul Hilal Maṭbaasi [1907]

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-1

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-2

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-3

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-4

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-5

Büyük tarih-i umumi Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Kitabhane-i Islam ve Askeri [1910?] Cilt-6

Büyük yarın: tariḫi faciʻa, 3 perde /müʼellifi Celal Esʻad Arseven – İstanbul: İḳdam Maṭbaʻası, 1339 [1912]Çanta, Mehmed Rıfat, 1851-1907 – İstanbul [1873-74]

Çekmece, [Selanikli Meḥmed Tevfik].[İstanbul? : 189-?]

Cevahir ül-muluk – Ali Emiri, 1857-1924 Istanbul Maṭbaa-i Ḳadar [1914]

Cezebat / Şeyḫ Vaṣfi – İstanbul : Mihran Maṭbaʻası, 1302 [1885]

Cezmi, Namık Kemal (1888), İstanbul

Cidal Meḥmed Rauf, 1874-1932 [İstanbul] Asya Maṭabaasi [1909]

Çıkmaz sokak: milli tiyatro 3 perde [Şehabeddin Süleyman], İstanbul : Muhtar Halid Kitabhanesi, 1329 [1913]

Cila ür-ruḥ ma şerḥa feyz is-sünuḥ (Mükafat) Vehbi, Luṭfullah – İstanbul Maṭbaa-i Ḥaḳiḳiye [1912] 2. tab

Cografya-yı umumi / Abdurrahman Şeref – İstanbul : Ḳarabet Maṭbaʻası, 1323-1325 [1907-1909] 4. Ṭab

Şerḥ ül-Muḥammediye – İsmail Hakkı, Bursalı, 1653-1724-5, Istanbul [1877] Cilt 1

Damad Halil Paşazade Damad Maḥmud Paşanın eşari – Maḥmud Celaleddin Paşa, 1853-1903 [Mısır] [1898]

Darb-ı Mesellerimiz Hakkında Tahlîlî. Tedkîkât -Tahsin Ömer, [İstanbul] Evkaf Matbaası [1922]

Def ül-mesâlib fi edeb iş-şair ve l-kâtib Izzet, Babanzâde Meḥmed – İstanbul Ticaret odası gazetesi maṭbaasi 1325 – [1907]

Defter-i aşḳ – Enderunlu Fazıl, 1759?-1810.[İslambol Dar üṭ-Ṭibaat ül-Amire] [1837]

Defter-i galaṭat – Seydi Ali, 1870-1933 Dersaadet Kütübhane-i cihan 1906

Defter-i Kütübhane-i Çorlulu – Çorlulu Ali Paşa Istanbul, – Süleymaniye Umumî Kütüphanesi. Çorlulu Ali Paşa kitaplari – İstanbul Maṭbaa-i Amire [1886]

Defter-i Kütübhâne-i Hüsrev Paşa, Istanbul, Hüsrev Paşa Kütüphanesi – İstanbul Maḥmud Beg Maṭbaasi [18–?]

Deliren esir – Nahid, Haşim [1918]

Derviş sözleri – Şekib Toḳadizade, 1871-1932 Istanbul Suhulet Kitabhanesi [192-?]

Destan-i Leyla ve Mecnun Fuzulı̂, 1495?-1556.[İstanbul Dar uṭ-Ṭibbat ül-Amire] 1848

Destar-ı ḫayal / eser-i Osman Nevres [İstanbul] : Maṭbaʻa-i Amire, 1289 [1872]

Devhatü’n Nukabâ, Ahmed Rıfat

Diplomasi – Ṣaliḥ Münir Paşa, 1859-1939 İstanbul, 1910-1913. 1. ṭab Cilt 1

Diplomasi – Ṣaliḥ Münir Paşa, 1859-1939 İstanbul, 1910-1913. 1. ṭab Cilt 2

Divan – Enderunlu Fazıl, 1759?-1810 El-Kahire Bulaḳ [1842]

Divan – Halid, Ziyaeddin, d. 1826 [İstanbul] [1844]

Divan – Küçükçelebizade, İsmail Aṣım – Istanbul Maṭbaa-i Ceride-i Ḥavadis [1852]

Divan – Ulvi, Ali Bedreddin – Istanbul, Mustafa Efendi maṭbaa-si [1873]

Divan, Kadı Burhaneddin (1922), Der-Saadet, Matbaa-i Âmire

Divân-ı Avni – Avni, Osman, d. 1892 Divan[ İstanbul]: Rüşdi Efendinin maʻrifetiyle ṭabʻ ve temsil ḳılınmışdır, 1303 [1886]

Divan-i belagat unvan Esrar Dede – Esrar Dede, d. 1796 – Istanbul 1841

Divan-ı belagat ünvan-ı Ḥilmi, Ḥilmi Muṣṭafa, 1840-1881 Divan [İstanbul]: Ṭabʻḫane-ʼi ʻAmire, 1274 [1857]

Divan-i belagat-ı unvan-i Baḳi – Baki, 1526-1600 [İstanbul] [1859]

Divan-ı Dertli – Dertli, İbrahim, 1772-1845 [İstanbul] [18–?]

Divan-ı eşar – Mehmet Memduh Paşa, 1839-1925.İstanbul Maṭbaa-i Hayriye [1916]

Divân-ı Fuzulî – Fuzulı̂, 1495?-1556.Divan – Mıṣır: Bulaḳ, 1254 [1838]

Divan-i Fuzuli – Fuzulı̂, 1495?-1556.Tebriz [1852]

Divân-ı Gulâmi Gulami, 1854-1886[İstanbul Maṭbaa-i Amire] [1874]

Divan-ı gülşen-ı efkar-ı Vaṣıf – Vasıf, d. 1824 Bulaḳ [1841]

Divân-ı gülşen-ı efkâr-ı Vaṣıf – Vasıf, d. 1824 Bulaḳ [1841] 1. tab

Divan-i Gülzar – Sadi, d. 1882 [İstanbul Maṭbaat ül-Amire] [1867]

Divân-ı Ḥazret-i Enis Dede Efendi ḳaddasallahu sirruh – .Enis Receb Dede, d. 1732 Divan [İstanbul : 18??]

Divan-ı Hızr Agazade – Hızır Agazade Said, d. 1836 [İstanbul] [1872]

Divân-ı İzzet Beg, – İzzet Meḥmed, Beglikci, d. 1804 Divan [İstanbul]: M. Naʼil, 1258 [1842]

Divân-ı İzzet: Ḫazan-ı asar / Keçecizade ʻİzzet Divan – Mısır: Bulaḳ, 1255 [1840]

Divân-i Lugat üt-Türk – Maḥmud ibn’ül Ḥüseyin el Kaşgari, 11. asır – Dar ül-hilafet ül-aliye – Maṭbaa-i Amire [1917-19] 1. tab

Divân-i Muḥammedi – Naẓif Aḥmed ibn Muṣṭafa, d. 1858 [İstanbul] [1850]

Divân-i Münif – Münif, d. 1743 [İstanbul] [18–]

Divan-ı Nâbî, Nâbî (1875), İstanbul

Divân-i Nefi – Nefı̂, 1572-1635 [İstanbul Ceride-i Ḥavadis Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1853]

Divân-i Nesimi – Nesimi, 1369 – 1418.[İstanbul] [1844]

Divân-ı Osman Nevres – Osman Nevres, 1820-1876.[İstanbul] Dar üt-ṭibaat ül-Amire [1873]

Divân-i Refi Kalayi – Refi Kalayi, d. 1821 [İstanbul Fatiḥ Maṭbaasi] [1867]

Divan-i Rifat Efendi – Rifat, 19. asır [Bulaḳ?] [18–?]

Divân-ı Şemî – Şemî Istanbul [18–?]

Divân-i Seniḥ – Seniḥ, Süleyman, d. 1900 Istanbul Teḳvinhane-i Âmire [1858]

Divân-i Şeref Ḥanım – Şeref, d. 1848 Istanbul [18–?]

Divân-i Şeyh el-ḥacc Aḥmed Sûzi – Sûzi, Aḥmed, d. 1830 İstanbul [1873]

Divân-i Şeyḥi – Şeyḥi, Süleyman, Mollazade, 1750-1819 [İstanbul] [1874]

Divân-i Seyyid Meḥmed Nesib – Nesib, Meḥmed, d. 1789 [İstanbul] [1845]

Divan-i Sultan Beyazid-i Sani, Bayezid II, Sultan (1890), Der-Saadet, Matbaa-i Osmaniyye

Divân-i Türâbi – Türâbi, Ali, d. 1868 Istanbul Tubhana-i Amire [1877]

Divan-ı Üftade, d. 1580 İstanbul Meḥmed Ṭahir [1912]

Divân-i Zati – Zâtı̂ Süleymân Efendi, d. 1738.[İstanbul] [1872]

Divan-i Zihni Bayburtlu Zihni, 1797-1859.[Dersaadet] [1876]

Divan-i Zihni Çermiki – Zihni, Çermikli, d. 1867[İstanbul Ṭaṭyos Divitciyan Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1874]

Divançe-i Ḥanyevi Şefiḳ – Şefiḳ, Meḥmed, d. 1871 Istanbul Ahter Maṭbaa-si [1876]

Divançe-i Haşimi – Haşimi, Emir Osman, d. 1594 [İstanbul] Maṭbaa-i Baḥriye [1913]

Divançe-i Naẓim – Naẓim, Meḥmed Dersaadet, Ahter Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur [1890]

Divançe-i Niyazi – Niyazı̂, d. 1693 or 4.[İstanbul Meḥmed Said] [1874]

Divaneliklerim yahud belde – Abdülhak Hâmid, 1852-1937.İstanbul Karabet ve Ḳaṣbar [1886]

Diyorlar ki – Ünaydın, Ruşen Eşref, 1892-1959.Dersaadet Kanaat Maṭbaasi [1918]

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 10 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 11 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 12 – 13 – 14 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 15 – 16 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 6 – 7 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316 – 8 – 9 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316- 2 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin 1316- 3 – 4 – 5 Cilt

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin1316- 1. Cilt 1. Bölüm

Dürer ül-ḥükkam şerḥ-i mecellet ül-aḥkam – Ḥaydar, Ali ibn Emin1316- 1. Cilt 2. Bölüm

Dürr üṣ-ṣukuk – Çavuşzade, Meḥmed Aziz Istanbul [1860]

Dürr üṣ-ṣukuk – Çavuşzade, Meḥmed Aziz Istanbul [1860]

Durub-i Emsal-i Osmaniye – Hifzi, 18. asır, İstanbul Aşir Efendi Matbaasi [1858]

Durub-i emsal-i Osmaniye – Şinasi, İbrahim, 1826-1871, İstanbul Tasvir-i Efkar Matbaası [1870] 2. tab

Durub-i emsal-i Türkiye – Said, Meḥmed, Tekezade, Dersaadet Asr Kütübhanesi [1894]

Ecel-i ḳaza: faciʻa, beş faṣl, altı perde / Tevfiḳ. İstanbul : 1288, [1871]

Edebiyat-i Cedide, Tezyin Eden, Reşid Süreyya – Sancakçıyan Matbası, İstanbul 1328 [1910] Sahibi ve Nâşiri: G.F.A.K

Edebiyatdan mülḥaḳat-i ilm ül-aruz – Luṭfi, Meḥmed, Müftizade Dersaadet [1914]

Efsaneler – Ozansoy, Halit Fahri, 189 1[İstanbul] Ṭalebe defteri müessisi 1919

El-Dürer ül-müntehabat ül-mensure Ḥafid, Meḥmed İstanbul Dar üṭ-ṭibbaa [1806]

El-inayat ür-rabbaniye – Cisr, Ḥusayn ibn Muḥammed, 1845-1910 [Istanbul] Maṭbaat üs-Saadet [1909] 1. tab

El-Muḳta – Zab, Mehmed Zihni, 1845-1913 İstanbul Şirket-i Mürettibiye Maṭbaasi [1886-87] ṭaḅa-i evveli Cilt 2

El-Muḳta Zab Mehmed Zihni, 1845-1913 İstanbul Şirket-i Mürettibiye Maṭbaasi [1886-87] ṭaḅa-i evveli Cilt 1

El-Namus ül-Aḳvam – Luṭfi, Ömer, maḥkeme-i temyiz reisi, Trabzon Serasi Maṭbaasi [1905?]

El-Oḳyanus el-basiṭ fi tercümet il-Kamus ül-muḥi – Firuzâbâdi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.İstanbul Maṭbaat ül-Osmaniye [1888] Cilt 1

El-Oḳyanus el-basiṭ fi tercümet il-Kamus ül-muḥi – Firuzâbâdi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.İstanbul Maṭbaat ül-Osmaniye [1888] Cilt 2

El-Oḳyanus el-basiṭ fi tercümet il-Kamus ül-muḥi – Firuzâbâdi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.İstanbul Maṭbaat ül-Osmaniye [1888] Cilt 3

El-Oḳyanus fi tercümet ül-ḳamus – Firuzabadi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.Istanbul [1815-1818] Cilt 1

El-Oḳyanus fi tercümet ül-ḳamus – Firuzabadi, Muḥammad ibn Yaʻkub, 1329-1414 or 15.Istanbul [1815-1818] Cilt 2

Elf ün-nehar ven nehar – Pétis de La Croix, François, 1653-1713 [İstanbul] [1873]

Emsal – Şemseddin Sâmî, 1850-1904 İstanbul Mihran Maṭbaasi [1879]

Enderun-i Hümayundan mahrec – Vaṣif Osman Beg Divanıdır – Vasıf, d. 1824. [İstanbul] [1841]

Engizisyon tarihi – Ziya Paşa, Abdülḥamid, 1825-1880 Ḳosṭanṭiniye Maṭbaa-i Ebuzziya [1882] 1. tab

Ermeni ḳatolik meselesine dair bazı evraḳ-ı mühimme – Istanbul K. Bogoṣ Maṭbaasi [1874]

Eşar – Meḥmed, Akif, Bozoklu, Paşa, 1787-1845 [Bulaḳ] [1846]

Eşar-i Nedim – Nedim, Ahmet, 1681-1730.[İstanbul] Nefaset Maṭbaasi 1920

Eşar-i Ziya – Ziya Paşa, Abdülḥamid, 1825-1880 İstanbul Mihran Maṭbaasi [1880]

Eşber – Abdülhak Hâmit, 1852-1937.İstanbul Halḳ Kütübhanesi 1922

Eser-i cedid fi asr-ı said – Ḥamdi, Meḥmed Istanbul A. Iḥsan ve şürekasi [1894]

Eser-i Şevket – Şevket, Meḥmed, d. 1867 İstanbul [1852]

Eslaf, Faik Reşad (1893), İstanbul, Alem Matbaası

Esmar-i esrar Sami, Meḥmed [İstanbul] Cemal Efendi Maṭbaasi [1898]

Et-Tevessülat ül-Fevziye – Fevzi, Meḥmed [İstanbul] [1886]

Evḳaf-i Hümayun Neẓaretinin 327 Senesi Büdcesine Merbut Esbab-ı Mucibe Mazbatasıdır – Evḳaf-i Hümayün Neẓaretiİstanbul Maṭbaa-i Amire [1911]

Evḳaf-i Hümayun Neẓaretinin tarihçe-i teşkilati – Evḳaf-i Hümayun Neẓareti, Darül-Hilafet ül-Aliye Evḳuf-i Islamiye Maṭbaasi

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 1

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 10

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 2

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 3

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 4

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 5

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 6

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 7

Evliya Çelebi seyahatnamesi – Evliya Çelebi, 1611?-1682? [İstanbul] İḳdam Maṭbaasi [1896-1938] Cilt 8

Evrad-i Mevleviye – Celal ed-din-i Rûmî, Mevlana, 1207-1273 İstanbul – Muḥarrem Destgahi [1865]

Evraḳ-i Eyyam – Cenap Şehabettin, 1870-1934.Dersaadet Ḳanaat Maṭbaasi [1915]

Evraḳ-i perişan – Namık Kemal, 1840-1888.Istanbul [1871]

Evrakı Perisan, Namık Kemal (1840-1888)

Evṣaf ve mucizat-ı Nebi – Ubeydi, Abdurrahman, d. 1572 Dersaadet Ikdam Matbaasi [1895?]

Evṣaf ve mucizat-i Nebi – Ubeydi, Abdurraḥman, d. 1572 Dersaadet İḳdam Maṭbaasi [1895]

Ey Türk uyan! Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul] [1914]

Fani teselliler – Ozansoy, Faiḳ Ali – Bursa Vilayet Maṭbaasi [1906]

Felaket seneleri – Ahmet Refik, 1881-1937 Istanbul Kitabhane-i Askeri [1918?]

Felsefe-i İslamiye tarihi – İzmirli İsmail Hakkı, 1869-1946.İstanbul Maṭbaa-i Amire [1922] Cilt 1

Fenn-i bedi – Miḥri, Meḥmed – [18–]

Ferdi ve şürekasi – Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945 [İstanbul] [1909?]

Ferhad ile Şirin-Dersa’adet Tefeyyüz Kitāabhanesi [1914]

Ferheng-i Şuuri – Şuuri, Ḥasan Çelebi, d. 1693 – Istanbul M. Cemal [1896]

Fetava-yi Feyziye – Feyzullah, Meḥmed, 1638-1703 İstanbul Dar üt-Ṭibaat ül-Amire [1850]

Fetava-yi İbn Nucaym – İbn Nucaym, Zeynüddin ibni Ibrahim, d. 1563 [İstanbul Ṭab’ı maṭbaat Şeyḥ Yaḥya] [1872]

Feyz-i yezdân ibn ül-vardî, Zaynüddin Ömar ibnü’l Muẓaffer d. 1349 [İstanbul] Şeyh Yaḥya Efendi Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur [1875]

Fezaʼil ül Mücahidin – Osman Senaʼi – İstanbul: Kitabḫane-i İslam ve Askeri, 1320 [1902]

Fiḳar’at-i muzḥike – Ferid, A. Dersaadet Maḥmud Beg Maṭbaasi [1900]

Fırṭına ve ḳar – Orhon, Seyfi [İstanbul] Ṭalebe Defteri müessisi 1919

Fuḥş-i atiḳ – Ahmet Rasim, 1864?-1932 – Dersaadet Iḳdam Maṭbaasi 1922

Füruḳ-i elfaẓ – İṣmet, Müstecabizade, Kostanṭiniye Kitaphane-i Merifet [1893]

Galatat-i tercüme – Said, Kemalpaşazade, 1848-1921Dersaadet Kitabi Aragül [1888-90]

Geçmiş günler / Ruşen Eşref [İstanbul] Kitabḫane-i Sûdi, 1919.

Gedikler – Sıdḳı, Meḥmed – Dersaadet Ṭanin Maṭbaasi [1909]

Gizli figanlar, Abdullah Cevdet, 1869-1932 Mısır, Maṭbaa-i İctihad 1906

Görenek: evvelisi gülünç sonu acıḳlı tiyatro / müʼellifi Meḥmed Rifʻat [İstanbul : [1873?]

Göz yaşları – İhsan Râif, İstanbul: A. İḥsan, 1330 [1914]

Guguklu saat, Karay, Refik Halid, 1888 – Istanbul Cihan Kütübhanesi [1922]

Gülbün-i hanan – Giray, Halim, d. 1823 Istanbul A. Cudi [1911]

Gülistan şerḥi – Sudi, d. ca. 1597 Istanbul Maṭbaa-i Amire [1864]

Gülnihâl – Namık Kemal, 1840-1888 Dersaadet Sulṭan Bayezidde Baḳırcılar ḳarşısında 47 numrolu Maṭbaada ṭab olunmuşdur [18–?]

Güzel yazılar – Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 1

Güzel yazılar – Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 2

Güzel yazılar – Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 3

Güzel yazılar – Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 4

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 1

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 2

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 3

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 4

Haber-i sahih – Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 5

Hâce-i Lisân-ı Osmâniyye 1 – 2 , Mehmed Rifat (1893), İstanbul

Hadikat ül-vüzera – Taib, Osmanzade, d. 1724Istanbul Ceride-i Ḥavadis Matbaasi – 1854

Hadikat üs-su’adâ – Fuzulı̂, 1495?-1556 [İstanbul Tasvir-i Efkar Maṭba’asi] [1870]

Hadikat üs-su’adâ – Fuzulı̂, 1495?-1556.[Bulak Matbaası] [1837]

Hakayik-i Kuraniyeden bir nebze – Rüşdi, Ahmed – Kostantiniye Matbaa-i Ebu z-Ziya [1884] 1.tab

Hakik ül-kelam – Subhi Paşa, Abdüllatif, 1818-1886 İstanbul Dar üt-Tibaat ül-Amire [1880]

Hakiki kahramanlık : muzḥike 1 perde – Hayreddin Rüşdi [İstanbul] : İʻtimad Kütübhanesi, 1334 [1915 veya 1916]

Hall ül-ukad – Ahmet Mithat, 1844-1912 Dersaadet [1889]

Hamse-i Şanizade – Şanizade Mehmet Ataullah, Istanbul [181-] Cilt 1 – 2

Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt – 1

Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt – 2

Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt – 3

Harabe – Vecihi, Meḥmed, 1869-1904 Dersaadet İḳdam Maṭbaasi [1897]

Hariṭali ve resimli mukemmil tarih-i Osmani – Reşit, Ahme,t Dersaadet Artin A. Sadoryan ve mahdumlari Maṭbasi [1909-10]

Hasan Mellah – Ahmet Mithat, 1844-1912 [İstanbul] – [1874-75] Cilt 2

Hasta baḳıcı hanımlar – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944, İstanbul A. İḥsan [1917]

Hat ve Hattat, Istanbul, Matba-i Ebuzziya

Haṭirat – Niyazi, Ahmed, İstanbul Sabaḥ Maṭbaası [1908]

Hatrat-i Niyazi yahut, Tarihçe-yi inklab-i kebir-i Osmaniden bir sahife, Resneli Niyazi Bey, Sabah Matbası 1910

Hatrat-i Niyazi, yahut, Tarihçe-yi inklab-i kebir-i Osmaniden bir sahife

Havace-i lisan-ı Osmani – Meḥmed Rifat, 1851-1907, Dersaadet, Kitabcı Ḳasbar 1893

Ḥavaʼic-i kanuniyemiz / Celal Nuri -İstanbul: Matbaʻa-ʼi İctihad, 1331 [1913]

Hayal içinde – Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Alem Maṭbaasi [1901]

Ḥayretnüma – Girgor, Cebrayil – Istanbul [1869]

Hazine-i lugat – ou, Dictionnaire abrégé turc-français – Par Artin Hindoglu.Vienne : F. Beck, 1838 (Fransızca – Osmanlica).

Hazine-i malumat: şuun-ı fenniye ve terakkiyat-ı medeniye ve emsal-i hükmiyeyi camiʻdir – Abdürrahman Behcet, Dersaadet: Matbaʻa-i Kütübhane-i Cihan, 1325 [1909]

Hazine-i mekatib – Ahmet Rasim, 1864?-1932 İstanbul Şems Kütübhanesi [1900]

Hediyet ül-halidin – Fevzi [İstanbul] [1895]

Hikaye-i manzume-i Şah u geda – Yahya Bey, d. 1582 [İstanbul Matbaa-i Tatyos] [1867]

Hikmet-i edebiye – muharriri Mehmed Ziver, İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaʻa ve Kütübhanesi, 1305 [1887 veya 1888]

Hilafetin mahiyet-i şeriyesi – Seyyid, Mehmed, d. 1924 Anḳara – Türkiye Büyük Millet Meclisi Maṭbaasi

Hilye-i Hakani – Hakani Mehmed, d. 1606 [İstanbul] [1847]

Hissiyat – İsmail Safa, 1867-1900 İstanbul, Kainat – Kütübhanesi [1912]

Hive Seyahatnamesi ve Tarihi, Müellifi: Januarius Aloysius MacGahan, 1844-1878 , Dersaadet Basiret Maṭbaasi 1875 1. tab

Hukuk Fakültesi mecmuası – Istanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi – Istanbul Cilt 1 – 2

Hukuk-ı esasiye – müʼellifi Babanzade İsmaʻil Hakkı Kostantıiniye : Mülkiye Kitabhanesi, 1329 [1913] 2. tabʻı.

Hulasat ül Şuruh, Esʻad, Halil, – Der saadet: Maḥmud Bey Maṭba’sı, 1887.

Hülasat ül-ecvibe – Çeşmizade, Meḥmed Halis, d. 1880 Istanbul [1872]

Hülasat üt-tevarih – Aṭif, Meḥmed, d. 1908 Istanbul, Muḥib maṭbaasi [1872]

Hümayunname – Baḥri, Süleyman, Dersaadet Şafaḳ Kütabhanesi [1913]

Hurafatdan ḥaḳiḳate – Günaltay, Şemseddin, 1882 [Istanbul] Tevsi-i Ṭibaat Maṭbaasi [1916]

Huşenk / İbn ül-Reşad, Dersaʻadet: Vaṭan Kütübḫanesi, 1303 [1887]

Hüseyn Fellah – Ahmet Mithat, 1844-1912, İstanbul Kirk Anbar Matbaasi [1875] 1.tab

Hüsn ü dil Ahi, Hasan Benli , d. 1517 – İstanbul [1870] 1.tab

İbn-i Musa – Abdülhak Hâmit, 1852-1937, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1917]

İbretnüma – Lami, Maḥmud ibn Osman, d. 1531 [İstanbul] [1856]

İçli ḳız – Abdülhak Hâmid, 1852-1937 – Dersaadet Basiret Maṭbaasi [1874]

İffet – Gürpinar, Hüseyin Rahmi, 1864-1943, Dersaadet İḳdam Maṭbaası [1896]

İki aḥbab çavuşlar: dram 3 perde / ez müntaḫabat-i Meḥmed Ḥilmi; Saḥibi ve naşiri kitabcı Aragül, İstanbul: Maḥmud Beğ Matḅaʻası 1301 [1883 or 1884]

İkinci seneye maḫsus mufassal yeni Sarf-ı Osmani / Şeyh Vasfi; Saḥib ve naşiri Tefeyyüz Kütübhanesi Saḥibi Parsih İstanbul: Ḳarabet Maṭbaası, 1323 [1905] 7. ṭabʻı

İksir-i devlet – Gazzali, 1058-1111 [İstanbul] Yaḥya Efendi Maṭbaasi [1871]

İlaveli hazine-i mekatib, yahud, Mükemmel münşeʻat – eser-i Aḥmed Rasim – İstanbul : Şems Kütübhanesi, 1325 [1909] 6. tabʻı. —

İlaveli Sarf-ı Osmani : nazarî ve amelî: üçüncü sene – eser-i Zeki.İstanbul : A. A. Sadoryan Şirket-i Mürettibiye, 1316 [1900]

İlm-i ḥal – Süleyman Paşa, [Istanbul]: Baḥriye Matbaʻasında tabʻ olunmuşdur, 1305 [1887 veya 1888]

İlm-i ḥal-i kebir, Istanbul, Dârüşşafaka Istanbul Maḥmud Beg Maṭbaasi [1899] 4. tab

İlm-i Kelamdan Kenz ül-aḳaid – Sirri, Süleyman, Kütüb-i Diniye Tedḳik Heyeti reisi, Dersaadet Ahter Maṭbaasi [1898] 2. tab

İltimas ül-alem, Reşad, Ḥüseyin, ibn Abdürraḥman – İstanbul Maṭbaa-i Amire [1886]

İnşa muallimi – Reşid, Musṭafa, 1861-1936, İstanbul Şems Kütübhanesi [1892]

İntibah – Namık Kemal, 1840-1888 – Istanbul [187-?]

Iraḳ mektublari – Babanzade, İsmail Ḥaḳḳi, İstanbul Ḳanaat Kitabhanesi [1911] Birinci ṭab

İrsâl-i Mesel ve Tezyîn-i Cümel İçin İrâdı Mümkün Olan Berceste Mısralar ve Güzîde Beyitler, Sadi, Ḥ. Dersaadet Maṭbaa-i A. A. Sadoryan [1907]

İşbu kitabda sekiz aded gazavat cem olunmuştur, [İstanbul] [18–?]

İstanbulun iç yüzü – Refiḳ Halid İstanbul: Kitabhane-i Ḥami, 1336 [1920]

İstanbulun muḥasarasi ve Zabtı – Schlumberger, Gustave Léon, 1844-1929 , İstanbul A. Ḥilmi [1914]

Isṭilaḥat-i Baḥriye, Nutki, Süleyman – İstanbul Maṭbaa-i Baḥriye [1903]

Istılahât-ı Edebiyye, Muallim Naci (1889), İstanbul, A. Asadoryan Matbaası

İzaḥ ül-cinayat – Azmi, Ömer ibn Meḥmed, İstanbul Uhuvvet Matbaası [1910]

İzmirden Brusaya – Dersaadet, Aḳşam Teşebbüs Maṭbaasi [1922]

Ī̇saguci risalesi – Hocazade Meḥmed Tahir ül-Kilisî [İstanbul] : Urfavi el-Ḥac Halil Efendi Matbaası, 1287 [1870].

Jön Türk: üç perdelik milli temaşa – Ruḫsan Nevvare ve Taḥsin Nahid – Dersaʻadet: Suhulet Kütübḫanesi, 1325 [1909]

Jönler – Fahri, Bekir Istanbul Maṭbaa-i Kütübhane-i Cihan [1908]

Kabus / Uşşaki zade Halid Ziya, İstanbul: A. İḥsan, 1334 [1918]

Kadınlar Saltanatı, [Altınay] Ahmet Refik, 1881-1937, İstanbul Kitabhane-i Askeri [1913-] 2. tab

Kafile-i şuara -Tevfik, Mehmed, 1843-1893 Istanbul [1873]

Kafkas yollarında – Ahmet Refik, 1881-1937 İstanbul Kitabhane-i İslam ve Askeri [1919]

Kalem Mecmuası – Eylül 1908 – Şubat 1909 1 – 24 – Istanbul

Kalem Mecmuası – Şubat 1909 – Eylül 1909 – 25 – 52 – Istanbul

Kamil ül-âsar – Abdünnafi, d. 1891 [Hanya Girid Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1874]

Kamus-i Osmani, Mehmed Salâhi Bey, d. 1910 – Istanbul I. Muzaffereddin [1897-1906] Cilt 1-2

Kamus-i Osmani, Mehmed Salâhi Bey, d. 1910 – Istanbul I. Muzaffereddin [1897-1906] Cilt 3-4

Kâmus-u Okyanus Tercümesi – Firuzabadi, (1329-1414 veya 15) – Istanbul Matbaa-i baḥriye [1886-88]

Kamusu’l – A’lam , Şemseddin Sâmî, 1850-1904, İstanbul Mihran Maṭbaasi [1889-98]

Kanije Muhasarası, Namık Kemal (1840-1888)

Kaşif ül-esrar, İsḥaḳ, Harputi, d. 1892 [İstanbul] [18–?]

Katiller, yahud, A̮hzi intikam: Milli dram 3 fasıl /müʼellifi İzzet Ịstanbul: Meḥmed Cemal Efendi Matbaası, 11304 [1886]

Kavaid-i Osmaniye – Abdullah Ramiz Paşa, 1818-1878, İstanbul [1866]

Kavaid-i Osmaniye – Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895, İstanbul Dikyan Karabetyan Matbaası [1886] Yeni tab

Kavgalarım – Yalçın, Hüseyin Cahit, İstanbul Tanin Matbaasi [1910]

Kavm-i cedid : kitab-ül-mevaiz – Ubeydullah Afgani, Dersaadet: İkbal Kütübhanesi, 1331 [1915]

Kırk vezir hikayesi – Matba-i Ebuz Ziya – [İstanbul] Emniyet Kütübhanesi [1910]

Kırmızı siyah kitab, – Ahmet Cevat – İstanbul [Matbaa-i Hayriye ve Şürekasi] [1911]

Kitab – Necib Asım, Ḳosṭanṭiniye: Maṭbaʻa-i Safa ve Enver

Kitâb-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı), Piri Reis (1525),17. yüzyılda istinsah edilmiş bir nüsha.

Kitab-i Eba Müslim – Ferdi, Dersaadet Ṭ. Çelebizade Meḥmed [1907] Yeni baski

Kitâbü’l-İdrâk li-Lisânü’l-Etrâk, Ebu Hayyan (1891), İstanbul, Matbaa-i Âmire

Koçi bey risalesi – Koçi Bey, Ḳosṭanṭiniye Maṭbaa-i Ebuzziya [1885?] 1. tab

Köprülüler; Köprülü Meḥmed Paşa – Ahmet Refik, 1881-1937, İstanbul Kitabhane-i Asri [1915] 2.tab

Kördügüm: piyes 3 perde / Yusuf Ziya. [İstanbul] : Kütübḫane-ʼi Sudi, 1335

Küçük gelin / muḥarriri Meḥmed Celal.Dersaʻadet : Mekteb-i Sanayiʻ Maṭbaʻası, 1310 [1892]

Külliyat-i Divan-i Fuzuli – Fuzulı̂, 1495?-1556 [İstanbul Tasvir-i Efkar Maṭbaasi] [1870]

Külliyat-i Divan-i Ḥazret-i Hüdai – Hüdai, Aziz Maḥmud, d. 1628 [İstanbul Elḥac Nuri] [1870]

Külliyât-ı Eş’âr, Ruhi (Osman Bağdâdî) (1870?), İstanbul

Külliyat-i Fuzuli – Fuzulı̂, 1495?-1556 Tebriz [1850]

Külliyat-i ḳavaid-i lisan-i Osmani – Raşid, Aşḳi ibn İsmail, d. 1917İstanbul [1899]

Külliyat-i ḳavaid-i Osmaniye – Meḥmed Rifat, 1851-1907, Dersaadet Kitabci Ḳarabet [1886]

Külliyat-i Kemal, Namık Kemal – İstanbul “Kemalin oğlu ve ailesi ṭavafindan tertib ve nesr olundu, Istanbul – Selanik Matbaası [1909]

Künh ül – ahbar – Âli, Mustafa bin Abdülmevla Çelebi (Gelibolulu) [İstanbul] [1860] Takvimhane-i Amire Cilt 1 – 2

Kurbağacik – Aka Gündüz, 1886-1958, İstanbul – Cemiyet Kütübhanesi [1919]

Kurun-u cedide tarihi – Reşad, Ali, 1877-1929 İstanbul Matbaa-i Amire [1913-1914] Cilt 1

Kurun-u cedide tarihi – Reşad, Ali, 1877-1929 İstanbul Matbaa-i Amire [1913-1914] Cilt 2

Kütübhane-i Damad Ibrahim Paşa – Istanbul, Süleymaniye Umumî Kütüphanesi. Damad İbrahim Paşa kitaplari, İstanbul [1862]

Kuyruklu Yıldız Altında İzivaç, Hüseyin Rahmi (1910), İstanbul, Mihran Matbaası

Lale devri – Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Muhtar Halid Kitabhanesi [1912?] ikinci tab

Laṭaif-i Halid – Halid, Meḥmed [İstanbul] Meḥmed Halid [1919]

Laṭaif-i Hoca Nasreddin – Nasreddin Hoca, [İstanbul] İḳbal Kütübhanesi [1909]

Lehce-i Osmani – Aḥmad Vefik Paşa, 1819-1890 Dersaadet Mehmed Beg Maṭbaasi [1888]

Lehcet ül-lugat – Esad Efendi, Meḥmed, 1685-1753 Kosṭantaniye Dar üt-ṭibaat ül-amire [1801]

Leṭaʼif-i rivayat / muḥarriri Aḥmed Midḥat İstanbul: Kırk Anbar Matbaʻası, 1287- [1870- ] Cilt 1-10

Leṭaʼif-i rivayat / muḥarriri Aḥmed Midḥat İstanbul: Kırk Anbar Matbaʻası, 1287- [1870- ] Cilt 11-18

Levami – Vasfi, Ali, d. 1910 İstanbul Sirket-i Mürettibiye Maṭbaasi [1889]

Leyal-i girizan – Özsever, Hüseyin Siret, 1872-1959 [İstanbul] Maṭbaa-i Ahmed İhsan [1909]

Lisan-i Osmani – Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937 Istanbul Zarafet Maṭbaasi [1914]

Lugat min zubdet illehce – Ḥasan Efendi, Istanbul Rıza Efendi maṭbaasi 1870-71

Lugat-i Ahteri-i cedid – Ahteri, Musṭafa ibn Şemseddin, d. 1578 Istanbul [18–]

Lugat-ı Ahteri-i cedid – Ahteri, Mustafa ibn Şemseddin, d. 1578Istanbul [18–]

Lugat-i Ahteri-i cedid – Ahteri, Musṭafa ibn Şemseddin, d. 1578Istanbul [18–]

Lugat-i ilmiye ve fenniye – Yazıksız, Necib Asım, 1861-1935 Dersaadet Maṭbaa-i Amire [1890] 1. tab. Cilt 1

Lugat-i Musaḥabet – Yazıksız, Necib Asım, 1861-1935 İstanbul Mekteb-i Sanayie Maṭbaası [1893]

Lugat-i Naci – Naci, Muallim İstanbul [19–?]

Lugat-i Osmaniye – Redhouse, James W. (James William), Sir, 1811-1892.İstanbul Maṭbaa-i Amire Liṭografya Destyahi [1863]

Lugat-i Remzi – Ḥüseyin Remzi, 1839-1896 İstanbul Maṭbaa-i Ḥ. Remzi [1887] Cilt – 1

Lugat-i Remzi – Ḥüseyin Remzi, 1839-1896 İstanbul Maṭbaa-i Ḥ. Remzi [1887] Cilt – 2

Lugat-i Şemseddin – Şemseddin, Meḥmed, İstanbul Cemal Efendi Maṭbaasi [1889]

Lugat-i tarihiye ve cografiye – Rifat, Yaǧlıkçızade Aḥmed, d. 1894 İstanbul Maḥmud Maṭbaasinda [1881-] Cilt 5

Lugat-i ṭıbbiye / Eser-i Cemʻiyet-i Ṭıbbiye-ʼi Osmaniye [İstanbul]: Mekteb-i Ṭıbbiye-ʼi Şahane Maṭbaʻası, 1290 [1873]

Lugat-i Vanḳuli – Cevheri, Ismail ibn Ḥammad, d. 1003? Ḳosṭanṭiniye Dar üt-ṭibaat ül-Amire [1802-3]

Mahasin ül-asar ve hakaik ül ahbar – Ahmed Vâsıf Efendi, d. 1806 [Istanbul Dar üṭ-Ṭibaat ül-Amire] [1804?]Mahasin ül-asar ve hakaik ül-ahbar – Ahmed Vâsıf Efendi, d. 1806 El-Kahire Matbaa-i Bulak [1890]Mahazar Nusret, – Ebubekir, d. 1795 İstanbul Ḥuseyn Efendi Matbaasi [1893]Mahzen ül-ulum – Ṭahir, Meḥmed, Abdülzade – İstanbul Şirket-i Mürettibiye [1890] Cilt 1Makber ve Ölü – Abdülhak Hâmit, 1852-1937.İstanbul Maṭbaa-i Amire 1922Malümat-i edebiye – Köprülü, Mehmet Fuat, 1890 Dersaadet Ḳanaat Kitabhanesi [1914-15]Mantık – müʼellifi Süleyman Sırrıı – İstanbul: Karabet Maṭbaʻası, 1310 [1892 or 1893]Mantıku’t-Tayr – Ferîdüddîn-i Attâr – 1230 [İstanbul] [1857]Mazî ve âtî : milli temaşa, 4 perde – Saʻid Ḥikmet, İstanbul: Matbaa-i Hayriye, 1325 [1909]Maẓume-i Sivastopol – Aḥmed Rıza Trabzonlu – Istanbul 1869Mecami ül-edeb – Meḥmed Rifat, 1851-1907 Dersaadet, Kitabcı Ḳasbar [1890]Mecelle-i aḥkam-i adliye, Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895 – İstanbul Maṭbaa-i Osmaniye [1883]Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 3Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 4Mecelle-i umur-u belediye, Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 5Mecelle-i umur-u belediye.Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 1Mecelle-i umur-u belediye.Ergin, Osman Nuri, 1883 – Dersaadet Arşaḳ Garuyan Maṭbaasi [1912-1919] Cilt 2Mecmua-i cedide, Nuri, Meḥmed – [İstanbul] [1882]Mecmua-i İrfan Paşa, İrfan, Meḥmed, Paşa, d. 1889 – Istanbul 1870Mecmuat üt-ṭarab ala lisan ül-edeb – Osman Nevres, 1820-1876 [İstanbul] [18–]Mecmuʻam / muḥarriri Kerkukli Aḥmed Ziyaʼeddin İstanbul: Kitabcı Arakel, 1319 [1901]Medeniyet-i İslamiye / muḥarriri Ş. Sami, İstanbul: Mihran Maṭbaʻası, 1296 [1879]Medeniyet-i İslamiye tarihi, Corci Zeydan, mütercimi: Zeki Megâmiz, 1861-1914, Dersaadet İkdam Maṭbaasi [1912-14] Cilt 1Mekteb-i Asr, Abdürraḥman, Meḥmed – Dersaadet Asr Kütübhanesi [1891]Mekteb-i edeb – Naci, Muallim, 1850-1893 İstanbul Kitabci Aragül [1896] 4. tabMektubat-ı Sırrı Paşa – Sırrı Paşa, Giritli, 1844-1895, İstanbul [Kitabçı Aragül] [1900] 5.tabMektublarim – Naci, Muallim – Kosṭanṭiniye Maṭbaa-i EbuzZiya [1885]Melce üt-ṭabbahin – Meḥmed Kamil, [İstanbul] [1873] (ilk yemek kitabımız)Melikü’l Nasır Sulṭan Salaheddin Eyyubi: beş fasıl ve dokuz perde üzerine müretteb Tiyatro, Müellifi: Necib Efendi, mütercimi: M. Said – Meşveet Matbası 1327Menakıb-i Hazret-i Yusuf, Yahya Bey, d. 1582 [İstanbul] [18–?]Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 1 – 2Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 3 – 4Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 5 – 6Menakib-i seyyahin, muḥarriri Musṭafa Refik, İstaanbul: 1310 [1892] Cilt 7 – 8Merḥum Avni Beg Divanı – Avni, Yenişehirli, 1826-1883 Divan Dersaʻadet: Maḥmud Beg Maṭbaʻası, 1306 [1888]Mersiye-i cenab-i seyyid üş-şüheda – Şemsi, Osman, Üsküdari, İstanbul H. Taceddin [1910]Mesnevi-yi şerif şerhi, İsmail Ankaravî, d. 1632 – İstanbul Maṭbaa-i Amire [1872]Mevlanâ Celaleddin-i Rumî -Şerhü’l-Mesnevi, İsmail Hakkı Bursevi (1870), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt 1Mevlanâ Celaleddin-i Rumî -Şerhü’l-Mesnevi, İsmail Hakkı Bursevi (1870), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt 2Mevlid-i Şerif, Siraceddin, Osman – Dersaadet Maḥmud Beg muṭbaasi [1887]Mevzuat ül ulum, Taşköprülüzâde Usameddin Ahmed Efendi – cilt 1Mevzuat ül ulum, Taşköprülüzâde Usameddin Ahmed Efendi – cilt 2Midhat Paşa – Faʼik Ali Burusa: 1324 [1908]Miftaḥ ül-belagat ve misbah ül-fesaḥat – İsmaʻil Anḳaravi, [İstanbul] Tasvir-i Efkar Maṭbaʻası, 1284 [1867] 1. defʻaMihnet-i Keşan, ʻİzzet Molla, 1785-1829 [İstanbul Ceride-i Ḥavadis Maṭbaasi] [1853]Mikyas ül-lisan ḳısṭasü’l beyan, Fevzi, Abdürrahman, 1802-1864 – İstanbul Mahmud Beg Maṭbaasi [1883]Milli Edebiyata dogru – Haşim, Nüzhet, İstanbul Cemiyet Kütübhanesi 1918Milli ḳıraʼat, [ḥazırlayan] Köprülizade Meḥmed Fuʼad, [İstanbul] Kanaʻat Kütübḫanesi, 2. ṭabʻıMirac ün-Nebi, Osman Dede, Nayi [İstanbul] Ali Galib [1894]Mirat ül-iber – Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 1 – 3Mirat ül-iber – Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 4 – 6Mirat ül-iber – Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890 İstanbul Karabet ve Ḳasbar Maṭbaasi [1886-88] Cilt 7 – 9Mirat ül-lugat, Esad Efendi, Meḥmed, 1685-1753 – Istanbul Mekteb-i Sanayi [1876]Mirat-i hakikat – Mahmud Celaleddin Paşa, 1839-1898, Dersaadet, Şemseddin Ziya [1908]Mirat-i kainat – Nişancizade, Mehmed ibn Aḥmed, d. 1621 İstanbul T. Debuyidciyan [1873] Cilt 1Mirat-i kainat – Nişancizade, Mehmed ibn Aḥmed, d. 1621 İstanbul T. Debuyidciyan [1873] Cilt 2Mirat-i Mekteb-i Tibbi-ye-i Şahane – Taḥsin, Rıza – Dimaşk Revzetu’ş Şam Matbaası ̀1904?Mirat-i mekteb-i ṭibbiye, Taḥsin, Rıza Dersaadet Ḳader maṭbaasi [1912] [ikinci ṭab] Cilt 1Mirat-ı mekteb-i ṭibbiye, Taḥsin, Rıza Dersaadet Ḳader maṭbaasi [1912] [ikinci ṭab] Cilt 2Mirat-ı Muḥammediye – Esad, Ahmed, Nafizade, İstanbul [1885]Mirat-ı sicill-i Memurîn-i Osmaniye, Mirat-i Sicill-i Memurin-i Osmaniye Heyet-i Taḥririyesi – Istanbul [1909]Mizan ül-belaga – Süreyya, Abdürraḥman, İstanbul Ceride-i Askeriye Matbaasi [1885]Mizan ül-edeb – Said Paşa, Diyarbekirli, 1832-1890, İstanbul Asr Kütübhanesi [1888]Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak – Hacı Halife, Katip Çelebi, d. 1658 [İstanbul Ali Rıza Efendi Matbaasinda tab olundu] [1869] 2. tabMoskov divarinda mukim bulunan Kastera nam Fransa Elçisinin Moskov Devleti hakkında cem ettiği tarihin tercümesi – Müellifi: Castéra, Jean Henri, 1755Muallim – Naci, Muallim – İstanbul Kitabçı Arakel [1885]Muallim Naci – Mehmed Salâhî Bey, d. 1910, İstanbul, A. Sadoryan [1892]Muallimlere Mahsus Yeni Harflerle Türkçe Okuma Yazma Dersleri (1928), Ibrahim Necmi – 1928Muasır şairlerimez – Eldem, İsmail Hakkı, d. 1943 İstanbul A. İḥsan [1893]Mücevherat-i Saib Tebrizi, Saib Tebrizi, 17. asır – İstanbul Matbaa-i Aḥmed Kamil [1913]Müellefat-i askeriye tedkikatı – Tahir, Mehmed, Bosnalı, d. 1903 İstanbul? [1891]Mugni l-küttab – Nüzhet, Meḥmed, d. 1886 [Istanbul Mekteb-i Ḥayriye-i Şahane Matbaası] [1869]Muhakemat-ı edebiye – İsmail Safa, 1867-1900 İstanbul Kainat Kütübhanesi [1913] 1. tabMuhataba – muḥarriri Nazım Paşa, Ḳosṭantiniye: ASr Matbaʻası, 1316 [1898] 2. TabMuhayyelat- ledun ilahi – Ali Aziz, Giridli, d. 1798 İstanbul [1852]Muhayyelat-i ledün ilahi – ‘Ali Azīz, Giridli, d. 1798 İstanbūl Mekteb’i Harbîye-‘i Şahane [1867]Muhazarat – Fatma Aliye, 1862-1936, Dersaadet Tefeyyüz Matbaasi [1908]Muhtasar Felsefe: ruḥiyat, mantık, mafevk el-tabiʻiyat, ahlak, tarih-i felsefe – müʼellifi Baha Tevfik – İstanbul: Tefeyyüz Kitab 1331 [1913?]Muhtıra-i belagat, Nazıma, Ali, 1861-1935 – Dersaadet Kitabçı Kasbar [1890]Mükemmel hazine-i letaif , Süleyman, Meḥmed, Dersaadet Ḳasbar Matbaasi [1897]Münazara-i Sultan Bahâr, Lâmi Çelebi (1873?), İstanbul, İzzet Efendi MatbaasıMünşe’ât-i ‘azīzīye fi asar-i Osmanîye – Nūrī, Saḥḥāf, 1870 İstanbul [1886]Münşe’at-i ‘aziziye fi âsâr-i Osmânîye – Ṣaḥḥâf Nûrî, 1870 İstanbul Vezir Hâni Matbaa’ası [1867]Münşeat – Meḥmed Akif Bozoklu Paşa, 1787-1845 [İstanbul] [1843]Muntahabat-ı asar-ı Osmaniye, Kostentinidi, Dersaadet 1290 [1873] 2. tabMüntahabat-i Durub-i emsal, Aḥmad Vefik Paşa, 1819-1890Müntahabat-i lugat-i Osmaniye – Redhouse, James W. (James William), Sir, 1811-1892.Istanbul Matbaa-i ceride-i ḥavadis 1852-53Müntahabat-i Şehname – Firdevsi [İstanbul?] [1864]Müntehabat-i cedide – Reşid, Mustafa, 1861-1936, İstanbul, Civelekyan Matbaasi [1885-86]Müntehabat-i Mír Nazíf – Nazif, Aḥmed ibn Mustafa, d. 1858 [Mısır – Bulaḳ] 1845Musavver kamus-u Sadi – Said, Kemalpaşazade, 1848-1921 Istanbul Matbaa-i Amire [1918]Musavver muharebat-ı baḥriyye-i Osmaniyye – Nutki, Süleyman, Istanbul Bahriye Matbaası [1890]Mutalaat-i edebiye – Ziver, İstanbul, Matbaa-i Reşadiye [1911]Nadide – Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Aḥmed İḥsan [1892]Nafi ül-asar nev-bave-i simar ül-esmar , Abdünnafi, d. 1891 – İstanbul, Dar’üt tibaatü’l Amire 1852Nahv-i Osmanî : mekatib-i rüşdiye üçünci senesine mahsus – Şeyh Vasfi, İstanbul: Karabet Matbaʻası, 1314 [1896 or 1897]Nakil – Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945 – İstanbul Cihan Kütübhanesi 1893 Cilt 2Nakil – Uşaklıgıl, Halid Ziya, 1869-1945 – İstanbul Cihan Kütübhanesi 1893 Cilt 3Namık Kemal, Nazif, Süleyman, 1870-1927, Dersaadet İkdam Matbaasi 1922Nasreddin Hoca – Nasreddin Hoca, İstanbul Kanaat Kütübhanesi 1918Nazariyat-ı edebiye dersleri – Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937 [İstanbul] [1917]Nazariyât-ı Edebiyye, Ahmed Reşid (1910), İstanbul, Ahmed Hüseyin ve Şürekası Cilt 1Nazariyât-ı Edebiyye, Ahmed Reşid (1910), İstanbul, Ahmed Hüseyin ve Şürekası Cilt 2Nazm u Eşkâl-i Nazm, Tahir Olgun (1913), Dersaadet, Mahmud Bege MatbaasıNe edat-ı nefyi hakkında tetebbuat – Ebüzziya Tevfik, 1849-1913, Ḳostantiniye Matbaa-i Ebuzziya 1909 tab-ı evveliNe edat-ı nefyi hakkında tetebbuat – Ebüzziya Tevfik, 1849-1913, Ḳostantiniye Matbaa-i Ebuzziya 1909 tab-ı evveliNef ül-muavvel Taftazani, Masʻud ibn Umar, 1322-1389?, Bosna Vilayet Matbaasi 1872-74 Cilt 1Nef ül-muavvel Taftazani, Masʻud ibn Umar, 1322-1389?, Bosna Vilayet Matbaasi 1872-74 Cilt 2Nefhat ül-edeb – İzzet, Meḥmed, d. 1911, İstanbul [Ḳasbar Marbaası] [1881]Nehcüs’suluk fi siyasetü’l-müluk – Şeyzari, El Raḥman ibn Nasır, 12. asır – İstanbul Rıza E. Matbaasi 1869 3. tabNetayic ül-vukuat – Mustafa Nuri, Paşa, 1824-1889, İstanbul Uhuvvet Matbaasi [1910?] 2.TabNevadir ül-asar – Recâı̂zâde Ahmed Cevdet, d. 1831 Mısır, Bulak [1840]Nevadir ül-udeba ve asar üz-zurefa – Tevfik, Meḥmed, 1843-1893 [İstanbul] [18–?]Nevhat ül-uşşak – Dai, Mehmed, d. 1659 – 1660 İstanbul [1845]Niçin aldatırlarmış – Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Akşam -Teşebbüs Matbaası 1922Nizamat-ı cedide-i askeriye – [İstanbul] [1844]Nuhbet ül tevarih ve’l ahbar, Mehmet bin Mehmet – İstanbul Taḳvimhane-i Amire [1859]Nümune-i edebiyat-ı Osmaniye – Ebüzziya Tevfik, 1849-1913.Ḳostantiniye, Matbaa-i EbuzZiya [1912] 6. tabNur-i Osmaniye Kütübhanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir – Nuruosmaniye Kütüphanesi – Istanbul [18–?]Nutuklar mecmuʻası: maḳama münasib bir hayli nutuḳları camiʻdir – eser-i Mihri Kostantı̄niye : İstepan Matbaʻası, 1308 [1891]Nuzhet ül-ervah – Ḥusayni Sadat Amir, d. 1328 – Dersaadet Maḥmud Beg Matbaasi [1902]Ömerin çocukluğu – Naci, Muallim – İstanbul, A. A Sadoryan [1889]Ordunun destanı – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul] Matbaa-i A. İḥsan [1915]Osmanlı Edebiyatı – Tahir, Meḥmed, Menemenlizade, 1863-1903 [İstanbul] Kasbar Matbaasi [1896]Osmanlı Edebiyatı nümuneleri – Mehmet Celâl, 1867-1912, Dersaadet Şems Kütübhanesi [1894]Osmanli İttiḥad ve Terakki Cemiyeti nizamnamesi – İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul [19–]Osmanlı meşahir-i üdebasi – Eldem, İsmail Ḥakkı, d. 1943 – İstanbul Nişan Berberyan Matbaasi [1893]Osmanlı Muellifleri, Bursalı Mehmed TahirOsmanli tarihi – Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 1Osmanli tarihi – Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 2Osmanli tarihi – Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 3Osmanli tarihi – Namık Kemal, 1840-1888, İstanbul Maḥmud Edib Matbaasi [1908-09] Cilt 4Osmanli tarihi – Yaziksiz, Necib Asim, 1861-1935, İstanbul Matbaa-i Orhaniye [1916] Cilt 1Osmanlı Yunan Seferi: Dömeke Meydan Muharebesi (1898), Osman Senai, Tüccarzade İbrahim HilmiPadişah Seyfü’l Müluk Ḥikaye-i Seyf ül-Müluk – Dersaadet, Raif Efendi matbaa sinda tab olunmuşdur [1912]Pak divan-ı Eşrefü’ş şuara, Eşref Paşa, Mustafa, 1819-1894 – İstanbul Matbaa-i Amire [1861]Pay-i tahtın ḳapısında: iki perdelik manzum temaşa – Faʼik Ali, İstanbul: Aḥmed İhsan ve Şürekası, 1918Pejmurde – Recaizade, Maḥmud Ekrem, 1846-1913, Ḳostantiniye Alem Matbaasi [1893]Perihan Sultan: üç perdelik tarihi temaşa – müellifi Memduh Mazlum, Dersaʻadet: Kitabcı Arakel, 1330 [1912?]Ravz ül-verd – Aḥmed Paşa, Şakir, d. 1818 Istanbul Taḳvimhane-i Amire [1853]Ravzatü’l ebrar, Karaçelebizade Abdülaziz, 1591-1658 Al-Ḳahire Matbaa-i Bulak [1832?]Rehnümâ – Istanbul, Arkeoloji Müzeleri, Ḳostantiniye Matbaa-i EbuzZ̈iya [1914] Yeni BaskıResimli ve haritalı Osmanlı tarihi – Ahmet Rasim, 1864?-1932, İstanbul Şems Matbaasi [1910?-1911?] 1. tabResmli müntahabat-i edebiye – Baḥri, Süleyman, Dersaadet Kanaat Kitabhanesi [1913]Rişte-i cevahir, Nesib, Yusuf, d. 1714, – Istanbul, 1257 [1841]Riyaz ül-Muhtar, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1839-1918, Mısır – Bulak [1886]Rübab-i şikeste, Fikret, Mehmet Tevfik, 1870-1915 – İstanbul, H. Taḥsin [1910]Ruh-i bî-ḳayd, Taḥsin Nahid, 1887-1918 – İstanbul, Tanin Kütübhanesi [1910]Rum fetretine dair tarih – Mansur, Meḥmed, d. 1896, İstanbul – Camlı Hanında basılmışdır [1871]Rusça – Türkce lugat, Sedad, Aḥmed – Dersaadet Matbaa-i Osmaniye [1907]Sabir Efendi’nin gelini Talu, Ercüment Ekrem, [İstanbul] İkbal Kütübhanesi 1922 – 2. tabSada-yi Şevki – Şevki, bestekâr, Istanbul Kitaçı Aragül [1887]Safvet: yah̦ud Genç çiftci – muḥarriri Aḥmed Medḥi.İstanbul: A. İḥsan, 1308 [1890 yada 1891]Saḥaif ül-ahbar, Munecimbaşı, Aḥmad ibn Lutfullah, 1631-1702, İstanbul Matbaa-i Amire [1868] Cilt 1Saḥaif ül-ahbar, Munecimbaşı, Aḥmad ibn Lutfullah, 1631-1702, İstanbul Matbaa-i Amire [1868] Cilt 2Said Paşanın [Küçük – Şapur] hatıratı, Said Paşa, Mehmed, 1838-1914, Dersaadet Sabaḥ Matbaası [1910]Şair Hanımlarımız – Muhtar, Aḥmed, Ḥacıbeyzade – İstanbul, Matbaa-i Safa [1893]Şair Hanımlarımız, Ahmed Muhtâr (1893), İstanbulŞakayık-ı Numaniye fi Ulema-i Devlet-i Osmaniyye, Taşköprülüzâde Ahmed EfendiSalname – i Devlet, İstanbul – 1274Salname – i Devlet, İstanbul – 1286Salname – i Devlet, İstanbul – 1305Salname – i Devlet, İstanbul – 1327Salname – i Devlet, İstanbul – 1330Salname-i askeri, İstanbul Matbaa-i Askeriye, 1908Salname-i askeri- Ịstanbul Matbaa-i Askeriye, 1865-1866Salname-i Vilayet-i Bağdad, [Bağdad] Vilayet matbaasıSanat kamusu – Arseven, Celâl Esad, 1876 – 1972.Istanbul Matbaah Amireh-i [1921?]Sanat-ı Taḥrir ve edebiyat – Süleyman, Şahabeddin, 1885-1921, İstanbul – Tefeyyüz Kitabhanesi [1911]Şanizade tarihi – Şanizade Mehmet Ataullah, İstanbul, Süleyman Efendi [1873-74?] Cilt 1 – 2Şanizade Tarihi – Şanizade Mehmet Ataullah, İstanbul, Süleyman Efendi [1873-74?] Cilt 3 – 4Sardanapâl, Abdülhak Hâmit, 1852-1937 – Istanbul Matbaa-i Amire [1916]Şarkin sultanları – Çamlıbel, Faruk Nafiz, 1898 – Istanbul Aḥmed Halid 1918Sefaretname-i Meḥmed Efendi – Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Istanbul 1732Sefine-i belagat – Süreyya, Abdürraḥman, Ḳostantiniye Matbaa-i EbuZZiya [1887] 1. tabŞehr mektubları – Ahmet Rasim, 1864?-1932, Dersaadet Dersaadet Kitabhanesi [1912-13]Semahane-i edeb – Enver, Ali, 20. asir – İstanbul Rifat [1891]Sene-i maliye hakkın da mütalaat – Şakir Paşa, Aḥmed, 1838-1899, Kostantiniye Matbaa-i EbuzZiya [1890]Sened üş-şuara – Ḥaşmet bin Abbas, d. 1768 [İstanbul] Tevfiḳ [1870] 1. tabSepetde bulunmuş – Uşaklıgil, Halid Ziya, 1869-1945 [İstanbul] Şule Neşriyat evi 1920Şerḥ ül-evrad – Calaledin Rumi, Mevlana, 1207-1273 – Istanbul Muḥarrem Destgah [1866]Şerh ül-Fazıl üs-Sudi – Sudi, d. 1597 – Istanbul 1874Şerh ül-Mevkufati – Mevkufati, Meḥmed, d. 1655, İstanbul Muharrem Efendi Matbaası [1885] Cilt 1Şerh ül-Mevkufati – Mevkufati, Meḥmed, d. 1655, İstanbul Muharrem Efendi Matbaası [1885] Cilt 2Şerḥ ül-Muḥammediye – İsmail Hakkı, Bursalı, 1653-1724-5, Istanbul [1877] Cilt 2Şerḥ-i Beharistan – Meḥmed, Şakir, d. 1836, [İstanbul] [1836]Şerh-i Belagat – El-Ḥacc İbrahim, İstanbul Matbaa-i Osmaniye [1884]Şerḥ-i Bustan – Sudi, d. 1597, [İstanbul Matbaat’ül amireh] [1871]Şerh-i Divan-ı Ali el-Murtaza – Müstakim zade Saʻdeddin Süleyman [Mısır]: Bulak, 1255 [1839]Şerḥ-ı Divan-ı Ḥafiz Konevi, Meḥmed Vehbi, d. 1828 – Bulak [1856] Cilt 2Şerḥ-i Divan-i ḤafizKonevi, Meḥmed Vehbi, d. 1828Bulak [1856] Cilt 1Şerh-i Hayati – Hayati, Ahmed, d. 1814 Mısır -Matbaa-i Amire-i Mısriyye [1855]Şerh-i kasaid-i Mevlana Şevket Nakşbendi, Meḥmed Murad [Istanbul] [18–?]Şerh-i Mesnevi Abdullah, Sarı, d. 1661, İstanbul Tasvir-i Efkar Matbaasi [Matbaa-i Amire] [1870-71]Şerh-i Nuhbe-i Vehbi – Reşid, Ahmed, Yayakaryeli, İstanbul [1843]Sermed Divanı – Sermed, Mehmed, 1794-1848 [İstanbul] [18–?]Şermin Fikret, Mehmet Tevfik, 1870-1915 – İstanbul Ḥ. Taḥsin [1914]Servet-i şahane ve hakk-ı millet – Rıza Nur, 1879-1942 Dersaadet Kanaat Kitabhanesi [1906]Seviye-i talib – Halide Salih (Edib – Adıvar), 1885-1964, Hudavendigar Vilayeti Matbaasında tab olunmuşdur [1909]Seyf ül-müluk hikayesi – Hikaye-i Seyf ül-Mülük [İstanbul] [1889]Sicilli Osmani – Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 1 – 2Sicilli Osmani – Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 3Sicilli Osmani – Süreyya Bey, Mehmet, 1845-1909 [İstanbul?] Matbaa-i Amire [1890-93] Cilt 4Silsilename – İstanbul 187-?Simar ül-esmar – Bidpa’i, Hümayünname, [İstanbul] [1840]Şıpsevdi, Hüseyin Rahmi (1909), İstanbul, Mihran MatbaasıSiyah inciler – Mehmed Rauf, 1874-1932, İstanbul, A. İḥsan [1901]Siyah kitab – Erozan, Celal Sahir, Istanbul, Muhtar Halid Kitabhanesi [1910]Siyer-i Veysi, Veysi (1869), İstanbul Vezirhanı Matbaası. (Veysi’nin Siyer, Hâb-nâme (Vakı’a-nâme), Münşeât ve Şehâdet-nâme adlı eserleri bu kitapta toplanmıştir)Siyer-i Veysi, Veysi (1929),Solâkzade tarihi – Solakzade, Mehmet Hemdemi Çelebi, İstanbul – Maḥmud Beg Matbaasi [1880]Solgun demet – Uşakligil, Halid Ziya, 1869-1945, Dersaadet Aḥmed İḥsan [1901]Son emel, Meḥmed Rauf, 1874-1932 [İstanbul Kanaat Kitabhanesi] [1913]Sorbon Dar ül-Fünununda edebiyat-ı hakikiaye dersleri – Ali Kemal.İstanbul: Muhtar Halid Kitabhanesi, 1330 [1912]Şuaat, Feyzi, Emin, Süleymaniyeli – Dersaadet Nişan-Babikyan Matbaasi [1911]Sudan Seyahatnamesi, Mehmed Mihri, Istanbul, Ahmed ve Şürekası?Şükufe çin – İsmet, Müstecabizade, İzmir Ahenk Matbaası [1909]Süleymanname – Ḳaraçelebizade Abdülaziz, 1591-1658, Kahire Bulak [1867]Süllem-i Rifat – Meḥmed Rifat, 1851-1907, İstanbul Ceride-i askeriye matbaasi [1881]Suriye ve Filistin ve garbi ʻArabistan ʻabidat-ı ʻatiḳası : izaḥnamesiyle beraber 100 levḥa (Alte Denkmaler aus Syrien, Palastina und Westarabien: 100 Tafeln mit beschreibendem Text), Berlin : G. Reimer, 1918, Cemal Paşa’nın emriyle neşr edilmiştir.Osmanlı Teşkilat ve Kıyâfet-i Askeriyesi, Mahmud Şevket Paşa, İstanbul, Matbaa-i Harbiye Matbası (1907)Taaddüd-i zevcat / Osman Şefik – İstanbul: Şant Matbaʻası, 1327 [1911]Tababet-i Ruhiye, Mazhar Osman, Matbaa-yi Hayriye ve Şürekâsı1910)Tac üt-tevarih, Sadettin Hoca – İstanbul, Tabhane-i Amire [1862] Cilt 1Tac üt-tevarih, Sadettin Hoca – İstanbul, Tabhane-i Amire [1862] Cilt 2Tahric-i harabat – Tevfik, Mehmed, 1843-1893, Kostantiniye [Kitabçı Arakel] [1883]Tahtit-i arazi-i askeri – eser-i İsmaʻil Hakkı – İstanbul: Mühendisḫane-i Berri-i Hümayun Matbaʻası, 1889 – Cilt 1 – 2Takvim-i nücumi – Şakir Paşa, Aḥmed, 1838-1899, Kostantiniye Matbaa-i Ebuziya [1891]Tâlim-i ḳıraat – Naci, Muallim, İstanbul Kitabçı Arakel [1886-] 6. tabTam müstebid, yahud, İşkilli Memo: orta oynunı, bir fasl, eser-i Teodor Kasab Dersaʻadet, 1324 [1908]Tan sesleri, Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul Matbaa-i Ahmed İḥsan] [1915]Tanıdıklarım – Karay, Refik Halid, 1888 İstanbul Cihan Kütübhanesi [1922]Tarifeli Sak-i kavanin – Talat, Abdürrahman, İstanbul – Kitabçı Aragül [1892] 3. tabTarih ve fezail-i Kuds-i Şerif Hıfzi, 17. asır – Istanbul, Dar üt-Tibaat ül-Amire [1849]Tarih-i alem, Süleyman Paşa, Hüsnü, d. 1892 – İstanbul Sahhaf-i Askeri [1876] 1. tabTarih-i Asım – Ayntabi, Ahmed Asım, d. 1819, Ceride-i Havadis Matbaasi Cilt 1Tarih-i Asım – Ayntabi, Ahmed Asım, d. 1819, Ceride-i Havadis Matbaasi Cilt 2Tarih-i Brusa – İsmail Belig, 1668-1729, Brusa Hudavendigar Matbaasi [1884?]Tarih-i Cevdet – Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895.Istanbul Dar üṭ-ṭiba’at ül-‘amire [1858-83]Tarih-i devlet-i osmaniye, Abdurraḥman Şeref, 1853-1925 – İstanbul Ḳarabet Matbaası [1894-97] tab-ı saniTarih-i din-i İslam – Mahmud Esʻad, 1857-1917, Dersaadet Cemal Efendi Matbaasi [1897-]Tarih-i edebiyat-ı Osmaniye, Abdülḥalim Memduḥ, [İstanbul]: O. Ferid, [1303 – 1887]Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye (cilt 1), Faik Reşad, İstanbulTarih-i Edebiyât-ı Osmaniyye, Şehabeddin Süleyman (1909), İstanbul, Sancakciyan Matbaası.Tarih-i İslam Mahmud Esʻad, 1857-1917 İstanbul, Cemal Efendi Matbaasi [1897]Tarih-i islamiyet – Dozy, Reinhart Pieter Anne, 1820-188, 3Mısır Matbaa-i ictihad 1908Tarih-i Kadim-i Mısriyin ve Asar-ı Bedayi-i Akademin, Ebu Said – Bursa Maarif Müdürü’nün ruhsatıyla tab olunmuştur – Bursa, Feraizcizade Matbaası 1307 (1890)Tarih-i Kuran Kerim – Yaltkaya, Şerefeddin, İstanbul Maarif Kütübhanesi [1913]Tarih-i Lutfi – Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 1 – 2Tarih-i Lutfi – Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 3 – 7Tarih-i Lutfi – Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 8Tarih-i Lûtfi – Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 1Tarih-i Lûtfi – Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 2 – 3Tarih-i Lûtfi – Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 4 – 7Tarih-i Lûtfi – Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 8Tarih-i mali – Vefik, Abdurraḥman, [Istanbul] Kanaat Kütübhanesi [1912] 1. tabTarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 1Tarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 2Tarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 3Tarih-i Osmani, Meḥmed Tevfik, Paşa, 1855-1915 Kostantiniye Matbaa-i Ebuz-Ziya [1887] 1.tabTarih-i Peçevi – Peçevî, İbrahim, 1574-1649?, İstanbul Matbaa-i Amire [1866] Cilt 1Tarih-i Peçevi – Peçevî, İbrahim, 1574-1649?, İstanbul Matbaa-i Amire [1866] Cilt 2Tarih-i Râşid – Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba’a-i Amire [1865] Cilt 1Tarih-i Râşid – Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba’a-i Amire [1865] Cilt 2Tarih-i Râşid – Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba’a-i Amire [1865] Cilt 5Tarih-i Sanayi – Mahmud Esʻad, [İzmir], 1307 [1890]Tarih-i Selâniki – Selânikı̂ Mustafa Efendi, d. 1600? [İstanbul Matbaa-i Amire] [1864]Tarih-i siyasi : 1814’den 1896’ya kadar Asr-ı ḥazırda Avrupa, Dersaʻadet : Tabı ve naşiri Kanaʻat Kütübhanesi Saḥibi İlyas, 1324-1326 [1904-1906] Cilt 1Tarih-i siyasi : 1814’den 1896’ya kadar Asr-ı ḥazırda Avrupa, Dersaʻadet : Tabı ve naşiri Kanaʻat Kütübhanesi Saḥibi İlyas, 1324-1326 [1904-1906] Cilt 2 – 3Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye – Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 1Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye – Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 2Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye – Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 3Tarih-i Sultan Meḥmed Han-i Sani, Kritoboulos, 15. asır.İstanbul – Aḥmed İḥsan ve Surekasi [1910]Tarih-i umumi – Mizancı Murad, 1853-1914?, İstanbul Kitabei Karabet [1880-1884] Cilt 3 – 4Tarih-i umumi – Mizancı Murad, 1853-1914?, İstanbul Kitabei Karabet [1880-1884] Cilt 5 – 6Tarih-i vaka-i hayretnüma – Raşid, Belgrad, Istanbul T. Divitc̣iyan Matbaasi [1874]Tarîh-i ‘Atâ, Tayyârzâde Ahmed ‘Atâ, 1875), İstanbul, Yahya Efendi MatbaasıTarihi Cevdet – Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895 – Dersaadet, Matbaa-i Osmaniye [1891] tertib-i cedidTarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 1Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 2Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 3Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 4Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 5Tarihi Naima – Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 6Tarihi Nişancı – Mehmed Paşa, Nişanci, d. 1571 [İstanbul Tabhane-i Amire [1862]Tarihi Osmani Encümeni MecmuasıTarihlerin tashihi (Takvim) – Yazarı, basım yeri ve yılı içerikte yer almıyor. (Osmanlıca Tarih Çevirme Klavuzu)Ta’lîm-i Edebiyât, Recâizâde Mahmut Ekrem (1881), İstanbul, Mihran MatbaasıTedrisat-i edebiye – Fehmi, Abdürraḥman, İstanbul – Karabet ve Kasbar [1885]Tedrisat-i edebiyeden nazm – Olgun, Tahir, 1877-1951Dersaadet Maḥmud Beg Matbaası [1913]Tefsil-i Hasbi, Süleyman, d. 1909, [İstanbul] Matbaa-i Osmaniye [1881] tab 1Tekalif kavaidi – Vefik, Abdürraḥman, Dersaadet Kanaat Kütübhanesi [1906-12] 1. tabTelhis ün-nesayiḥ – Taib, Osmanzade, d. 1724, İstanbul Ceride-i Ḥavadis matbaasi [1866]Telhis-i kitab-i Sudi – Sudi, d. ca. 1597 [İstanbul] [18–?]Temyiz-i Talikat – El-Hac Íbrahim, İstanbul Matbaa-i Osmaniye [1882]Terceme ve şerh-i kaside-i bürde – Abidin Paşa, 1843-1906, İstanbul Kütübhane-i İrfan [1906]Tercüman-ı Hakikat ve Musavver-i Servet-i Fünūn Gazeteleri [Almanak] – Istanbul Kirk anbar, Alem Maṭba’aları [1895] – 1Tercüman-ı Hakikat ve Musavver-i Servet-i Fünūn Gazeteleri [Almanak] – Istanbul Kirk anbar, Alem Maṭba’aları [1895] – 2Tercüme ve şerh-i Mesnevi-i şerif, Abidin Paşa, 1843-1906 – İstanbul Kütübhane-i İrfan [1906-8]Tercüme-‘i elf leylet ve leylet, Ahmed Nazifi İstanbul – Matbaa-i Mektebi- Sanayi [1800?] Cilt 1 – 2Tercüme-‘i elf leylet ve leylet, Ahmed Nazifi İstanbul – Matbaa-i Mektebi- Sanayi [1800?] Cilt 3 – 4Tercüme-i Bürhan-i Kati – Bürhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tabrizi, fl. 1651Mısır Dar üt-Tibaa-i Misriye [1835]Tercüme-i Şakaik-i numaniye – Taşköprülüzade, Ahmed ibn Mustafa, 1495–1561, İstanbul Tabhane-i Amire [1852]Tercüme-i şerh-i dō beyt-i Monla Câmî – Cami, 1414-1492 – [İstanbul Dar üt-tibaatü’l amire [1847]Tercümet ül-gurer ve l-dürer – Molla Hüsrev, Muhammad ibn Feramurz, d. 1480 – 81, İstanbul Dar ut-Tibaat al-Amire [1879] 2. tabTercümet ür-risalet ül-Hamidiye – Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 1Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye – Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 2Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye – Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 3Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye – Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 4Terkib-i bend – İbrahim, Hayderizade, İstanbul Hilal Matbaası [1914]Teselli: bir perdelik manzum piyes /muharriri Selami İzzet, [İstanbul]: İstiklal Matbaʻası, 1919Tevârih-i Âl-i Osmân , Lütfi Paşa (1922), İstanbul, Matbaa-i ÂmireTevarih-i âl-i Osman, Lutfi Paşa – İstanbul Matbaa-i Amire [1922] 1. tabTevfik Fikret – Ruşen Eşref Ünaydın, 1892-1959.[İstanbul] Kitabhaneci Sudi 1919Tevfik Fikret ve ahlakı – Köprülü, Mehmet Fuat, 1890 – İstanbul Kanaat Kitabhanesi 1918Tezad : Hikaye – İzzet Melih, İstanbul: Sabah Matbaʻası, 1919. 2. tabTezer – Abdülhak Hâmit, 1852-1937 – İstanbul, Mihran Matbaası [1879]Tezkere-i Latifi, Latifi, Abdüllatif, d. 1582, Dersaadet – İkdam Matbaasi [1896]Tezkire-i Latîfî, Latîfî (1896?), Der-Saâdet, İkdâm MatbaasıTezkire-i Salim – Mehmed Emin Salim, Dersaadet – Ahmed Cevdet [1897]Tezkire-i Sehî – Edirneli Sehı̂, d. 1548, [İstanbul] Mehmed Şükri [1907]Tezkire-i şuara-i Amid, Ali Emiri, 1857-1924 Dersaadet Matbaa-i Amedi [1910]Tezkiret ül-bünyan – Sai, Mustafa, d. 1595 – Dersaadet Ahmed Cevdet [1897]Tezkiret ül-Hikem fi tabakat il-umem – Abdürrahman Eşref, d. 1748 – Kahire Bulak [1836]Tibyan-i nafi der tercüme-i Burhan-i Kati – Burhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tebrizi, fi. 1651 [İstanbul] Matbaa-i Amirede tab olundu Cilt 2Tibyan-i nafi der tercüme-i Burhan-i Kati – Burhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tebrizi, fi. 1651 [İstanbul] Matbaa-i Amirede tab olundu. Cilt 1Timurnaş Tarihi – Shuvalov, [Ivan Ivanovich], 1727 – 1797 , [İstanbul] [1863]Topkapı Sarayi, Raif, Mehmed, d. 1917 – İstanbul Matbaa-i Hayriye ve Şürekasi [1913]Trabzon; Lazistan mutasarrif-i sabıkı – Rüşdi Paşa, Ḥuseyn Defendant [1881]Tuhfe Şerhi – Hayati, [Istanbul : M. Esad, 1835] 1Tuhfe Şerhi – Hayati, [Istanbul : M. Esad, 1835] 2Tuhfet ül-irşad – Rıza, Mustafa, Neccarzade, 1680-1746, [İstanbul] [1846]Tuhfet ül-Mesnevi ala Hubbi’l-Hayderi – Şemsi, Süleyman, Karaabdal, d. 1886 Istanbul [1887]Tuhfet üs-Sami li-tahsil il-mübtedi – Sami, Mustafa, d. 1854, İstanbul [1882]Tuhfet üs-Sukuk – Numan, Debbagzade [İstanbul Dar üt-Tibaatü’l aliye] [1843]Turana Togru – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [Istanbul] 1918Türk Dilinde Darb-ı Meseller, Esat İleri, Ahenk Matbası – Izmir 1928Türk Edebiyati Tarihi – Köprülü, Mehmet Fuat, 1890, İstanbul Matbaa-i Amire 1920 1. tabTürkce Kaside-i bürde şerhi – MeHmed ibn Halil, İstanbul – Uhuvvet Matbaası [1911]Türkce muhtasar usul-i fikh – Hamdi, AHmed, Şirvani, d. 1889, İstanbul Mihran Matbaasi [1885]Türkçe şiirler – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944, Kostantiniye Matbaa-i EbuzZiya [1899]Türkçemiz – İleri, Celâl Nuri, 1877-1939, Kostantiniye, Cemiyet Matbaasi 1917Türkiye için necat ve itila yolları – Nahid, Haşim, İstanbul İkbal KütübhanesiṬûṭiname – Dersaadet Dağıstanlı Çelebizāde Meḥmed [180?]Ṭûṭiname – Dersaadet Dağıstanlı Çelebizāde Meḥmed [1910]Umumî Nüfus Tahriri 28 Tesrinievel 1927: muvakkat rakamlar, Merkezi Istatistik Müdüriyet-i UmumiyesiUsul-i kitabet, Siret, Mehmed [İstanbul] Maḥmud Beg Matbaasi [1881]

Vâridat Tercumesi, Şeyh BedreddinVatan Yahud Silistre, Namık KemalVenedik ve Cenevizli gemicilerinin keşf ettikleri cezâyir ve Kristof Kolomb’un Amerikayı bulması beyanındadır – İstanbul [1856]Venüs – Mehmet Celâl, 1867-1912, İstanbul Kirkor [1886]Verd ül-hadaik, Ahmet Rifat, d. 1876, Istanbul? [1866?]Vesilet ün-necat – Vassaf, Ḥüseyin, 1872-1929, Dersaadet, Necm-i İstikbal Matbaası [1913]Yadigar-ı ḥarb – manazır-ı muhtelifeyi ḥavi tiyatro tarzında yazılmış mensur ve manzum bir eserdir – Abdülhak Hamid, İstanbul: Matbaʻa-ʼi ʻAmire, 1335 [1917?]Yadigar-i şebab – Recaizade, Maḥmud Ekrem, 1846-1913, İstanbul Matbaa-i Tasvir-i efkar [1873] 1. tabYadigar-i seyaḥat – Tevfik, Selanikli, 1860-1910Kostantiniye Matba-a-i Ebu Z-Ziya [1898] 1. tabYârim Türkler – Aka Gündüz, 1886-1958, Dersaadet, Kanaat Kütübhanesi -1919Yaver Paşanın esareti – Lesiçkov, Ivan – Filibe, Balkan Matbaasi 1913Yeni Cami Kütübhanesinde mahfuz bulunan kitab-ı mevcudenin defteridir. Dar ül-Hilafet ül-aliye, Matbaa-i Osmaniye [1883]Yeni edebiyat – Muḥyiddin, İstanbul Kütübhane-i İslam ve Askeri [1919] 2. tabYeni eserlerim – Izzet, Meḥmed, d. 1911, Dersaadet Alem Matbaası [1886]Yeni Muhitül Maarif, Emrullah Efendi, Hürriyet Matbaası, 1910)Yeni Osmanlı tarih-i edebiyatı – Köprülü, Mehmet Fuat, 1890, İstanbul – Tefeyyüz Kitabhanesi [1916]Yeni resmli Türkçe kamus, İstanbul -Yeni Sark Kütübhanesi [19–?] 2.tabYeni Türkce lugat – Bahaeddin, M. Istanbul Evkaf-i Islamiye Matbaasi [192-?]Yeni usul muʻallim-i Sarf – müʼellifi Aḥmed Rasim, İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi, 1327 [1909]Yeni usul sarf-ı Farisi – müʼellifi Ahmed Rasim, İstanbul: Kitabcı Arakel, 1307 [1889 or 1890] Tab 2. tabYeni Usul Talim-i Kıraat, Osman SevkiYenikapu mevlevihanesi – Mehmed Ziya, 1865-1927, [İstanbul] [1911?]Yıldız facialari – Kadri, Vassaf, Moralizade – Dersaadet, Suhulet Kütübhanesi [1911]Zade-i şair, Mehmet Celâl, 1867-1912, İstanbul Şems Kitabhanesi [1895]Zafer yolunda – Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul] Matbaa-i A. İḥsan [1918]Zafername – Sabit, Alaeddin, d. 1712, Kostantiniye Matbaa-i Ebu z-Ziya [1882] 1. tabZafername – Ziya Paşa, Abdülḥamid, 1825-1880 – İstanbul? [18–]Zafername şerhi – Ziya Paşa, Adülhamid, 1825-1880 [İstanbul] [19–?]Zamane Şıkları : ũç fasl muzik tiyatro oyunu – musavveri Nuri [İstanbul] 1291 [1874] 1. tabZat ün-Nitakayn – Naci, Muallim, İstanbul Şirket-i Mürettibiye Matbaası [1889]Zavallı Jilber : yahud, Bir maḥkumun zevcesi : dram 4 perde /müʼellifi Meḥmed Şakir.İstanbul : Ahter Matbaʻası, 1307 [1891]Zeyl-i Kainat – Ahmet Mithat, 1844-1912, Istanbul Kırk anbar Matbaası [1875-76] 1.tabZeyl-i Şakayik, Atayi, Ataullah Nevizade, 1583-1634, İstanbul Tabhane-i Amire [1851]Zilal-i ilham – Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937, [İstanbal] Sabaḥ Matbaasi [1911]Zübdet ül-beyan, Musafa ibn Mustafa, Mihalicli, d. 1883 – İstanbul Mihran Matbaasi [1880] 2.tabZübdet ül-kavaid – Arif, Meḥmed, Muallim, 20. asır [İstanbul] [1892] 2. tab

Hakkında Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Yenilikçi Tarih Öğretimi

Yenilikçi Tarih Öğretimi Kategorisi:Eğitim Araştırma Kitapları Sınıf:GENEL Kitap Türü:Ders Kitabı Okul Türü:Lise Yayıncı:Harf

Bir Cevap Yazın