9. Sınıflar Tarih Dersi I.Dönem I.Yazılı Sınav Soruları

9. SINIFLAR TARİH DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARI

A GRUBU

Soru1: Anadolu tarih çağına hangi toplumun faaliyetleri sonucunda girmiştir? Anadolu da yapılan kazılarda ilk yazılı tabletlere nerede rastlanmıştır?
Soru2: Günümüzde kullandığımız Takvim en son hangi uygarlığın mirasıdır?
Soru3: Mezopotamya uygarlığını oluşturan toplumları yazınız.
Soru4: İlkçağ Mısır uygarlığını oluşturan toplumların ölümden sonraki hayata inanmaları hangi bilimin gelişmesinde etkili olmuştur?
Soru5: İskender’in başlatmış olduğu Asya seferi ile doğu kültürünün batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uygarlığa ne ad verilir?
Soru6: Yontma taş devrinin insanlık tarihi için en önemli buluşunun adını yazınız.
Soru7: Bir yerde yapılan kazı sonucunda toprağın en altında tarımsal aletlere ve yanmış tahıl ürünlerine rastlanmıştır. Bu bulgulara bakılarak burada ilk olarak hangi devrin yaşandığını söyleyebiliriz?
Soru8: 456 Batı roma ile ilgili vesikalar hangi çağa aittir?
Soru9: Sümerlerin konuştuğu Ural-Altay dil gurubuna girdiğini belirten bir tarihçi öncelikli olarak tarihin hangi yardımcı bilim dalından yararlanmıştır?
Soru10: Aşağıda verilen kavramları açıklayınız.
Tavananna:

Ziggurat:

Hattuşaş:

Hiyeroglif:

Kibele:

 

Not: Aslı hocamıza teşekkür ederiz.

About Yorgun

Yorgun
Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

Check Also

tarih9_sinavlari1

tarih 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı sınavı

tarih 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı sınavı   İlgili Size özel öneriler: 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı sınavı

Bir Cevap Yazın