Fransız İhtilali’nin Nedenleri Ve Sonuçları


FRANSIZ İHTİLALİ'NİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

resimler

 

FRANSIZ İHTİLALİ NEDENLERİ

SİYASAL NEDENLER

resimler

16. yüzyıldan beri, katı bir mutlakiyetle yönetilen Fransa'da Kral, Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Adaletsiz ve güç kullanılarak toplanan vergiler, kralın zevk ve eğlencesine ayrılıyordu. 18. yüzyıl sonlarında halk, bu duruma isyan etmiştir.

 

SOSYAL NEDENLER

Fransa'da halk, birbirine eşit olmayan, ayrı hak ve imtiyazlara sahip soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Toplumda eşitliğin olmaması, soyluların ve rahiplerin geniş imtiyazlara sahip olması, zenginleşerek devlete vergi ödeyen burjuvaların siyasal haklar istemesi, hiçbir hakkı olmayan ve en ağır işlerde çalışan köylülerin burjuva sınıfını desteklemeleri, Fransız İhtilâli'nin çıkmasında etkili olmuştur.

 

FRANSIZ AYDINLARININ ETKİSİ

18. yüzyılda Fransa'da yetişen  Aydınlar, Fransız İhtilâli'nin fikir yapısını hazırladılar. Monteskiyö (İran Mektupları ve Kanunların Ruhu Üzerine), Volter, Dalamber, Didero ve Jan Jak Russo (Sosyal Mukavele), yazdıkları eserlerde Fransa'nın rejimini eleştirdiler, yeni çözüm yolları ileri sürdüler. Aydınların bu çalışmaları, Fransa'da halkın krallık rejimine karşı isyanını ve ihtilalin hazırlanmasını sağladı.

 

DIŞ NEDENLER

1215'ten beri İngiltere'de halkın istekleri, kral tarafından dikkate alınıyordu. 17. yüzyıldan itibaren de İngiltere'de Meşruti Krallık kesin olarak yerleşmişti. Böylece kral, anayasada belirlenen yetkilerin dışına çıkamıyor ve halkın temsilcilerinden oluşan bir meclis, ülke yönetimine katılıyordu. Ayrıca Amerika'da yayınlanan İnsan Hakları Bildirisi, Fransızları derinden etkiledi. Fransızlar, İngiltere ve Amerika'daki hakların kendilerine de tanınmasını istediler, bu da Fransız İhtilâli'nin ortaya çıkmasında etkili oldu.

 

EKONOMİK NEDENLER

Fransız İhtilâli'nin en önemli nedeni ekonomik durumun bozulmasıdır. Bunun başlıca nedeni de Fransa'nın özellikle 18. yüzyılda katıldığı savaşlar ve devletin gereksiz harcamalarıydı. Bu gelişeler sonucunda vergiler ağırlaştırılmış ve halk geçim sıkıntısı çekmeye başlamıştı. Maliyeyi düzeltmek amacıyla alınan tedbirler sonuç vermeyince Fransa Kralı 16. Lui, Fransa'nın bir çeşit milli meclisi olan Etejenero'yu toplantıya çağırarak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Bu toplantıda soylular ve rahipler ile halkın temsilcileri arasında anlaşmazlık çıkınca, halkın temsilcileri Etejenero'yu, Milli Meclis ilan ettiler. Milli Meclis, kendi onayları olmadan vergi toplanmaması kararı aldı. Kral, bu kararı kabul etmediği gibi kuvvet kullanarak Milli Meclis'i dağıtmak istedi. Bu gelişme karşısında halkın temsilcileri, anayasa hazırlamadan dağılmamaya karar verdiler.

Milli Meclis, anayasa hazırlıklarına başladıktan sonra kendisini Kurucu Meclis ilan etti. Kral, yabancı askerlerle Meclis'i dağıtmak isteyince, ayaklanan halk, Bastil Hapishanesi'ni basarak siyasi tutukluları serbest bıraktı (14 Temmuz 1789).

Böylece bütün dünyayı derinden etkileyecek sonuçları ortaya çıkaran Fransız ihtilali başlamış oldu.

 

FRANSIZ İHTİLALİ'NİN SONUÇLARI

Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı.

2) İlkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD'de görülen demokrasi, Kıta Avrupası'nda da gelişmeye başladı.

Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.

Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu.

Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.

Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar.

İnsan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.

Fransız İhtilâli'nin yaydığı fikirlere karşı İhtilâl Savaşları (1792-1815) başladı.

9) Yeniçağ bitti,Yakınçağ başladı.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Sanayi İnkılabı’nın Nedenleri Ve Ortaya Çıkan Değişimler

SANAYİ İNKILABI'NIN NEDENLERİ VE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİMLER İnsan ve hayvan gücüyle yapılan üretimden, makine gücüne …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.