Yıldırım Bâyezid Dönemi (1389-1402) Kısa Özet

YILDIRIM BÂYEZİD DÖNEMİ (1389-1402)

Yıldırım Beyazıd

Anadolu’nun siyasi birliğini kurmaya yönelik asıl faaliyetler bu dönemde başladı. Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamid, Teke, Karaman, Candar, Kadı Burhaneddin, Tacüddin ve Taşhan beyliklerinin toprakları alındı. Böylece:

 • Fırat’a kadar “siyasi birlik” kuruldu.
 • Ege ve Akdeniz sahillerine egemen olundu.
 • Devletin stratejik güç ve önemi arttı. Bu durum Osmanlı’yı Timur ile karşı karşıya getirdi.
 • Aydın, Menteşe ve Saruhan donanmalarının alınmasıyla Osmanlı deniz gücü arttı.
 • Donanmayı geliştirmek üzere Gelibolu Tersanesi kuruldu.
 • Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.

 

İstanbul’un Kuşatılması:

İstanbul, Osmanlı Devleti döneminde ilk kez Yıldırım tarafından kuşatıldı. Fakat batıda haçlı birliğinin kurulmasıyla kuşatma sonuçsuz kaldı.

Niğbolu Savaşı (1396):

İstanbul’u kuşatmadan kurtarmak ve Türkleri Balkanlar’dan atmak üzere kurulan haçlı ordusu yenilgiye uğratıldı. Bulgaristan bir Türk ili haline geldi. Osmanlı sınırları Tuna’ya kadar genişledi. Osmanlı’nın İslam dünyasında nüfuzu arttı. Yıldırım’a Sultanı İklimi Rum ünvanı verildi.

Niğbolu’dan sonra İstanbul yeniden kuşatıldı. Bu amaçla, Anadolu Hisarı yapıldı. Fakat, Timur tehlikesi çıkınca Bizans’la anlaşma yapıldı. Böylece, İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak, İstanbul’a kadı tayin edilecek ve Bizans vergi verecekti.

 

Ankara Savaşı (1402):

a)Nedenleri:

 • İki tarafta da cihan hakimiyeti idealinin varlığı.
 • Timur’un, Çin seferine çıkmadan önce, Batı’da güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
 • Osmanlı’dan kaçan beylerin Timur’u, Timur’dan kaçan beylerin ise Yıldırım’ı kışkırtması.
 • Hakaret ifadeleri içeren mektupların yazılması.
 • Timur’un Yıldırım’a beylik sembolleri göndermesi; kendi adına para bastırılmasını ve beyliklerin topraklarının geri verilmesini istemesi.

Eski beyliklerden kalma birliklerin Timur tarafına geçmesi, Timur ordusunun güçlü olması ve yardımcı Sırp kuvvetlerinin savaştan erken çekilmesi nedeniyle Osmanlı ağır bir yenilgi aldı.

b) Sonuçları:

 • Anadolu’nun siyasi birliği bozuldu. Aydın, Karaman, Germiyan, Saruhan, Menteşe, Hamit ve İsfendiyar beylikleri yeniden kuruldu.
 • Yıldırım ile oğulları Musa ve Mustafa esir düştü.
 • Anadolu Timur hakimiyetine girdi. Birçok şehir yağmalandı. Can ve mal güvenliği kalmadı.
 • Osmanlı’da Fetret Devri başladı.
 • İstanbul’un fethi gecikti.
 • Rumeli’de bazı yerler elden çıktı. (Fakat, Osmanlı’nın hoşgörüsü, iskan politikası, Balkan devletlerinin cesaretinin kırılmış olması ve Avrupa’da Yüzyıl Savaşları’nın sürüyor olması nedeniyle büyük bir kayıp meydana gelmedi.)

 

Not: Türklerin Batı’ya ilerlemesini geciktiren olaylar Haçlı Seferleri, Kösedağ Savaşı ve Ankara Savaşı; ilerlemeyi tamamen durduran olay ise II. Viyana Kuşatması’dır.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Ankara Savaşı (1402) ve Sonuçları Konu Anlatımı

Ankara Savaşı (1402) Yıldırım Bayezit’in Anadolu’daki fetihleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Timur Devleti sınır komşusu …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.