I. Murat Dönemi Kısa Özeti


I.MURAT DÖNEMİ   (1362-1389)

Balkanlar’daki hakimiyeti pekiştirme, Bizans’ın Balkanlarla bağlantısını kesme ve Anadolu’nun siyasi birliğini kurmaya yönelik bir politika izledi.

Rumeli’ye geçilerek Çorlu, Lüleburgaz, Malkara, İpsala, Dedeağaç ve Dimetoka alındı. Sazlıdere Savaşı kazanılarak Edirne alındı (1362). Bizans’ın Balkanlar’la bağlantısı kesildi. Balkanlar’ın fetih yolu açıldı. Gümülcine ve Filibe alındı.

Edirne’nin fethinden sonra, Balkanlar’daki Türk ilerleyişini durdurmak üzere kurulan haçlı ittifakı Sırp Sındığı Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (1364). Haçlılara karşı ilk zafer kazanıldı. Saldırılara anında karşılık vermek üzere başkent Edirne’ye taşındı. Kısa sürede Doğu Trakya’nın fethi tamamlandı.

Sırp kuvvetleri Çirmen Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (1371). Makedonya’nın fetih yolu açıldı. Drama, Kavala, Serez, Vardar ve Yenice fethedildi. Bizans’ın Trakya’daki varlığı sona erdi.

Siyasi birliği kurma faaliyeti sürdürüldü. Hamit oğullarından Isparta ve çevresi satın alındı. Germiyanoğullarından Kütahya ve çevresi çeyiz olarak alındı. Karamanoğulları üzerine sefere çıkıldı.

I.Kosova Savaşı:

Osmanlı ordusu Ploşnik’te pusuya düşerek, Rumeli’de ilk kez yenilgiye uğradı. Bundan cesaret alan Balkan devletleri, Osmanlı’yı Balkanlar’dan atmak üzere, haçlı birliği kurdular. Haçlı ordusu I. Kosova Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (1389).

Rumeli’ye geçişte, Sırp Sındığı ve Çirmen’den sonra üçüncü büyük adım atıldı. Osmanlı’nın Balkanlar’da gücü kanıtlandı; hakimiyeti pekişti. Savaştan sonra I. Murat bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.

 

Devlet Teşkilatı Alanında Yapılanma:

  • Sınırların genişlemesi üzerine Eyalet sistemine geçildi. Rumeli Beylerbeyliği kurularak, Lala Şahin Paşa ilk Rumeli Beylerbeyi olarak atandı.
  • Kapıkulu sistemine dayanan Yeniçeri Ocağı kuruldu. Bu amaçla Pençik sistemi uygulandı.
  • Tımar sistemi uygulanarak, Tımarlı Sipahi Ordusu’nun temeli atıldı.
  • Topçu Ocağı kuruldu. I. Kosova Savaşı’nda ilk kez top kullanıldı.

Hakkında Yorgun

Yorgun... Bir tarih öğretmeni... En iyisini bildiğini iddia etmiyor... Öğrenmeye ve bildiğini,bildiği kadarıyla öğretmeye çalışıyor...

İlginizi Çekebilir

Osmanlı’nın Güçlenmesine Etki Eden Faktörler

Osmanlı’nın Güçlenmesine Etki Eden Faktörler   a) İç Faktörler: Güçlü bir merkezi devlet yapısı kurularak …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.