Perşembe , 23 Ekim 2014
Son Haber

Yeni

 • Tarih Bilimi

  TARİH BİLİMİ  TANIMI: İnsan topluluklarının geçmişteki Yaşayışlarını,( klan, boy, göçebe, yerleşik, sosyal, ekonomik ve sanatsal durumları ) Uğraşılarını, (tarım, ticaret, hayvancılık, denizcilik ) Birbirleriyle olan ilişkilerini, Oluşturdukları kültür ve uygarlıkları, Yer ve zaman göstererek Neden- sonuç ilişkisi içerisinde Belgelere dayanarak Objektif bir biçimde inceleyen ve anlatan sosyal bir bilim dalıdır.   Tarih Anlatımında Yer ve Zamanın Önemi 1)      Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız. 2)     Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın ... Devamını Oku »
 • 2014-2015 Öğretim Yılı Tarih 9 Dersi Yıllık Planı

 • Tarihe Giriş

 • Tarih 9 Dersi Konuları

  Tarih 9 Dersi Konuları

 • Tarih 10 Dersi Konuları

  TARİH 10 DERSİ KONULARI I. ÜNITE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300-1453) 1. XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA 2. KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ VE YERLEŞMESI a. Kayılar Anadolu’da b. Beylikten Devlete c. İlk Osmanlı Fetihleri 3. BALKANLARDAKI FETİHLER a. Çimpe Kalesi’nin Alınması (1353) b. Edirne’nin Fethi (1363) c. Sırp sındığı Savaşı (1364) d. Çirmen Savaşı (1371) e. I. Kosova Savaşı (1389) f . İstanbul’un Kuşatılması g. Niğbolu Savaşı (1396) 4. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ 5. ANKARA SAVAŞI VE FETRET DEVRI (1402-1413) a. Ankara Savaşı (1402) b. Fetret Devri (1402-1413) 6. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN SAĞLANMASI ... Devamını Oku »
 • Ali Şükrü Bey Neden Öldürüldü?

  1923’te siyasî bir cinayete kurban giden Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinin perde arkasında ne var?   Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey 1. TBMM’de Mustafa Kemal’e yaptığı sert eleştirilerle tanınmıştı. 1923’te siyasî bir cinayete kurban giden Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinin perde arkasındaki gelişmeler bu ay Derin Tarih’te. İsmail Akbal tarafından kaleme alınan yazı cinayetin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkartıyor. KARANLIK VE GİZEMLİ BİR GECE 27 Mart 1923 Salı gecesi, İkinci Grup önderlerinden Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, birdenbire ortadan kayboldu. Bu kayboluş muhalefeti oldukça telaşlandırmıştı ve onun siyasî bir saldırıya maruz kalmış olabileceği, bir daha sağ olarak Meclis’e dönemeyeceği endişeleri hakimdi. Meclis gergin ... Devamını Oku »
 • Ermenilerin evlerini Yunanlılar yakmış

 • Tarih Dersi Genel Konu başlıkları

  1.Tarihe Giriş ve İlkçağ Uygarlıkları 1. Tarihe Giriş 2. Tarih Öncesi Devirler 3. Çin-Hint-İskit Medeniyetleri 4. Mezopotamya Medeniyetleri 5. İbrani – İran – Fenike Medeniyetleri 6. Mısır Medeniyetleri 7. Anadolu Medeniyetleri 8. Roma – Yunan – Helen Medeniyetleri 2. İslam Tarihi, İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Tarihi 1. İslamiyet’ten Önce Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri 2. İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık 3. İslam Tarihi 4. Hz. Muhammed Dönemi 5. Dört Halife Dönemi 6. Emeviler Dönemi 7. Abbasiler Dönemi 8. İslam Kültür ve Uygarlığı 9. İlk Müslüman Türk Devletleri 10. Büyük Selçuklular Devleti 11. Türkiye Tarihi 12. Orta Asya ve ... Devamını Oku »
Shared by WpCoderX