Breaking News
 • Kûtül Amâre1

  Unutturulan Zafer Kûtül Amâre

  Kut ül amare muharebesi birinci dünya savaşının en önemli muharebelerinden biridir.Osmanlı ordusu Ku…

 • KÛTÜL AMÂRE

  KÛTÜL AMÂRE

  KÛTÜL AMÂRE   Güneydoğu Irak’ta bulunan Vâsıt muhafazasının merkezi. Çoğunlukla Medînetül…

 • Tarih 9 Testler

  Tarih Bilimi Ünitesi Ölçme Değerlendirme

  A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını…

 • abdulmecidefendi

  SON HALİFE İKİNCİ ABDÜLMECİD

  SON HALİFE İKİNCİ ABDÜLMECİD (18 Kasım 1922 – 3 Mart 1924) Osman Gazi ile Söğüt’te başladık yo…

 • 36-Sultan VI. Mehmed Vahîdüddin Han

  Sultan VI. Mehmed Vahîdüddin Han

  SULTAN VAHİDUDDİN (Temmuz 1918 – Kasım 1922) Adı her ne kadar Sultan olarak anılsa da, ona bu …

 • 35-Sultan V. Mehmed Reşad Han

  Sultan V. Mehmed Reşad Han

  SULTAN REŞAD (27 Nisan 1909–1918) Niçin, diye sormaya lüzum yok. Varlığıyla yokluğu aynı da olsa, hâ…

 • tarih ansiklopedisi

  Açık Kapı Politikası (open door policy)

  Açık Kapı Politikası (open door policy) ABD’nin, Çin’in toprak ve yönetim bütünlüğünün s…

 • tarih ansiklopedisi

  Acheson Planı

  Acheson Planı Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde A.B.D.’nin özel temsilcisi Dean …

 • tarih ansiklopedisi

  ACEMİ OĞLANI

  ACEMİ OĞLANI Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren Acemi Ocağı neferlerine …

 • tarih ansiklopedisi

  Acem

  Acem Araplar’ın Arap olmayanlara ve özellikle İranlılara verdikleri isim. Arapça bir kelime ol…

Powered by themekiller.com