Cuma , 31 Ekim 2014
Son Haber

Yeni

 • Tarih 10 Dersi Konuları

  TARİH 10 DERSİ KONULARI I. ÜNITE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300-1453) 1. XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA 2. KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ VE YERLEŞMESI a. Kayılar Anadolu’da b. Beylikten Devlete c. İlk Osmanlı Fetihleri 3. BALKANLARDAKI FETİHLER a. Çimpe Kalesi’nin Alınması (1353) b. Edirne’nin Fethi (1363) c. Sırp sındığı Savaşı (1364) d. Çirmen Savaşı (1371) e. I. Kosova Savaşı (1389) f . İstanbul’un Kuşatılması g. Niğbolu Savaşı (1396) 4. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ 5. ANKARA SAVAŞI VE FETRET DEVRI (1402-1413) a. Ankara Savaşı (1402) b. Fetret Devri (1402-1413) 6. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN SAĞLANMASI ... Devamını Oku »
 • Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

  I. ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI   A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI    1. İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı    -Türklerde devlete İl (el) adı verilirdi. -İl aynı zamanda barış anlamında kullanılmıştır. -Devleti yöneten hükümdar yönetme yetkisini Gök tanrı dan alır ve yaptığı tüm işlerden de Gök Tanrı ya karşı sorumludur. Ancak Hükümdar devleti keyfi yönetemez, hükümdarın yetkilerini Töre ve Gök tanrı dini kısıtlardı. -Türkler Devlete baba, Vatana(ülke) ana demişlerdir.Türk Cihan Egemenliği Anlayışı: Türklerin dünyayı yönetme ve dünyaya egemen olma düşüncesidir.Türklerde Devleti Oluşturan Unsurlar: a. Bağımsızlık(Oksızlık) b.Halk(Millet) c.Ülke(Vatan-Toprak) d.Teşkilatlanma 2. Türklerde Ordu  Türklerin tarih boyunca birçok büyük devlet kurmalarının temel etkenlerinden birisi güçlü ordulara sahip olmalarıdır. Bozkır göçebe hayatının ... Devamını Oku »
 • Tarih 11 Dersi Konuları

 • 26 Ekim Tarihte Bugün

  Haçova Savaşı Son Anda Kazanıldı (1596) Bizzat padişah III. Mehmet’in iştiraki ile sefere çıkmış olan Osmanlı ordusu yaklaşık iki kat kalabalık olan Alman takviyeli Avusturya ordusu ile Haçova’da 26 Ekim 1596’da karşılaştı. Savaş çok çetin geçti. Düşman askerleri padişahın bulunduğu bölgeye kadar sokuldu. Ancak Hoca Sadettin Efendi’nin soğukkanlı tavrı ve aşçılar dahil geri hizmet birliklerinin taze kuvvet gibi ellerine geçirdikleri eşyalarla düşmana saldırması savaşın kazanılmasını sağladı. GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI Trabzon Rum İmparatorluğu Sona Erdi (1461) Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında o zamana kadar hiç Türk hakimiyetine girmemiş olan Trabzon’a doğru sefere çıktı. Donanma Trabzon limanına geldiği tarihlerde Fatih Sultan Mehmet’te ... Devamını Oku »
 • Hicret, Muharrem ve Aşure

  Hicret, Muharrem ve Aşure

 • Cengiz Temuçin

 • Suffe

Shared by WpCoderX