Son Dakika
 • Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

  Zemzem

  Kâbe yakınındaki kuyudan çıkan, müslümanların büyük değer verdiği su. Mescid-i Harâm’da Hacerülesved…

 • Zülfikar

  Resûl-i Ekrem’in Hz. Ali’ye verdiği meşhur kılıç. Sözlükte “sahip” anlamındaki zû ile “omurga, boğum…

 • Züleyha

  ZÜLEYHA Yûsuf kıssasının kadın kahramanı. Kur’an’da Yûsuf sûresinde Mısır azizinin eşi ve Yûsuf’a âş…

 • Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

  Zemindar

  Eskiden Hindistan’da toprak ve emlâk sahipleri için kullanılan bir terim. Farsça zemîn (toprak) keli…

 • Zellâka Savaşı

  Endülüs’te müslümanların hıristiyanlara karşı elde ettiği büyük zafer (479/1086). İslâm kaynaklarınd…

 • Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi

  (ö. 1001/1593) Osmanlı şeyhülislâmı. 920’de (1514) Ankara’da doğdu. Ankaralı Bayram Efendi’nin oğlud…

 • Zaptiye

  ZAPTİYE Osmanlı Devleti’nde toplum güvenliğini sağlamakla görevli kuruluşlara verilen ad. İslâm’ın z…

 • Zap Suyu Savaşı

  ZAP SUYU SAVAŞI Emevîler’le Abbâsîler arasında meydana gelen ve Emevîler’in yıkılışıyla sonuçlanan s…

 • Rüstemîler

  RÜSTEMÎLER Cezayir’de hüküm süren İslâm hânedanı (777-909). Adını kurucusu olan İran asıllı Abdurrah…

 • Zaloğlu Rüstem

  Zaloğlu Rüstem İran millî destanının en güçlü kahramanı. Pehlevî edebiyatında Rostahm ve Rostethem ş…

Son Konular