Breaking News
 • tarihte-lkler

  Tarihte İlkler

  İLKÇAĞ TARİHİ A) DEVİRLER 1)Tarihi ilk defa yazıya geçiren Heredot’tur. 2) Tarihi ilk defa ders alın…

 • 11-sinif-tarih

  Tarih 11 Dersi Çalışma soruları ve cevapları

  ÜNİTE:TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI   1 – Türklerde “il” veya “el” kelimeleri ne anlama gelirdi? (…

 • 11-sinif-tarih

  Tarih 11 Ders Notları Word Belgesi

  A)   İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLÂTI 1-İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilâtı İlk Türk Devl…

 • kim kimdir1

  Abdullah b. Sebe

  ABDULLAH b. SEBE عبد الله بن سبأ İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiîliğin ortaya çıkışında önemli r…

 • Abdurrahman Paşa Camii

  Abdurrahman Paşa Camii

  ABDURRAHMAN PAŞA CAMİİ Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Yenicami adıyla da bilinen cami. Maraşlı Abdurr…

 • kim kimdir

  Abdurrahman Nesîb Efendi

  ABDURRAHMAN NESÎB EFENDİ (1842-1914) Osmanlı şeyhülislâmı. Üsküp Nâibi Halil Fevzi Efendi’nin oğlu, …

 • Tarihi Şahsiyetler

  Abdurrahman b. Hişam

  ABDURRAHMAN b. HİŞÂM عبد الرحمن بن هشام Abdurrahmân b. Hişâm b. Muhammed el-Hasenî (ö. 1276/1859) Al…

 • Tarihi Şahsiyetler

  Abdurrahman Han

  ABDURRAHMAN HAN عبد الرحمن خان (1844-1901) Afgan emîri (1880-1901). Çocukluğu Kâbil’de, gençliği, ba…

 • Tarihi Şahsiyetler

  Abdurrahman el-Gafiki

  ABDURRAHMAN el-GAFİKI عبد الرحمن الغافقي Ebû Saîd Abdurrahmân b. Abdillâh b. Bişr el-Gafikı (ö. 114/…

 • Tarihi Şahsiyetler

  Abdurrahman b. Avf

  ABDURRAHMAN b. AVF عبد الرحمن بن عوف Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Avf b. Abdiavf el-Kureşî ez-Zührî (…

Powered by themekiller.com