• Zaptiye

  ZAPTİYE Osmanlı Devleti’nde toplum güvenliğini sağlamakla görevli kuruluşlara verilen ad. İslâm’ın z…

 • Zap Suyu Savaşı

  ZAP SUYU SAVAŞI Emevîler’le Abbâsîler arasında meydana gelen ve Emevîler’in yıkılışıyla sonuçlanan s…

 • Rüstemîler

  RÜSTEMÎLER Cezayir’de hüküm süren İslâm hânedanı (777-909). Adını kurucusu olan İran asıllı Abdurrah…

 • Zaloğlu Rüstem

  Zaloğlu Rüstem İran millî destanının en güçlü kahramanı. Pehlevî edebiyatında Rostahm ve Rostethem ş…

 • Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

  Zâbit

  ZÂBİT Osmanlılar’da yönetici, askerî görevli ve subay anlamında bir unvan. Sözlükte, “tutan, zaptura…

 • Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

  Zeâmet

  ZEÂMET Osmanlı timar sisteminde 20.000 akçeden fazla dirlik tasarrufuna verilen ad. Osmanlı askerî t…

 • Cezzâr Ahmet Paşa

  CEZZÂR AHMED PAŞA (ö. 1804) XVIII. yüzyıl sonlarında Suriye bölgesinin idaresinde önemli rol oynayan…

 • 2017-2018 Tarih Dersleri Yıllık Planları

  2017-2018 Öğretim Yılı Tarih Dersleri Yıllık Planları 2017-2018 Yıllık Planı Boş Şablonu 2017-2018 Y…

 • 2017-2018 Sene Başı Tarih Zümresi ve 2017-2018 Tarih Dersleri Yıllık Planı

  2017-2018 Öğretim yılı başladı. Tarih dersleri ile ilgili olarak öğretmen arkadaşlarımız 2017-2018 Ö…

 • TEZHİP

  TEZHİP Yazma kitap, levha ve murakka‘ların bezenmesinde ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kul…

Son Konular