Ana Sayfa / Tag Archives: Uluslararası İlişkiler Ders Notları

Tag Archives: Uluslararası İlişkiler Ders Notları

Uluslararası İlişkiler Ders Notları (Ünitelere Göre)

Lise Seçmeli Uluslararası İlişkiler Dersi ders notları tamamlandı. Ünitelere göre Uluslararası İlişkiler Ders notlarına ulaşabilirsiniz. 1. Ünite: Uluslararası İlişkilere Giriş 2. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Aktörler ve Aktörlerin İlişki Türleri 3. Ünite: Uluslararası İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 4. Ünite: Dış Politika 5. Ünite: Uluslararası Örgütler 6. Ünite: Uluslararası Sorunlar 7. Ünite: Türkiye’nin Dış Politikası

Devamını Okuyun »

Tek Amaçlı Evrensel Örgütler

Tek Amaçlı Evrensel Örgütler ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tek amaçlı yani belirli bir amaç için kurulmuş olan evrensel örgütlerdir. Temel özellikleri bütün ülkelere açık olmalarıdır.   Uluslararası Para Fonu (IMF) 1944 yılında ABD’nin New Hampshire …

Devamını Okuyun »

Çok Amaçlı Bölgesel Örgütler

Çok Amaçlı Bölgesel Örgütler   Sadece belli bir bölgedeki ülkelerin üye olabildikleri örgütlere bölgesel örgütler denildiği daha önce ifade edilmişti. Çok amaçlı bölgesel örgütler olarak nitelenebilecek örgütler denince akla ilk gelenlerden biri Avrupa Birliğidir.   Sınıflandırma konusunda sorun olsa da Avrupa Konseyi, AGİT, Arap Birliği, Afrika Birliği Örgütü, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK),Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve ASEAN da çok amaçlı …

Devamını Okuyun »

Çok Amaçlı Evrensel Örgütler

Çok Amaçlı Evrensel Örgütler   Çok amaçlı evrensel örgütler dendiğinde ilk akla gelen BM’dir. Bir evrensel örgüt olarak 1945’te kurulan ve günümüzde bütün bağımsız devletlerin üye olduğu BM, uluslararası toplumun tümü adına onları ilgilendiren, hemen her konuda faaliyet gösteren bir örgüttür.   BM; üyeliğin bütün devletlere açık olmasıyla evrensel bir örgüt niteliği taşımasının yanında siyasal, güvenlik, sosyal, ekonomik ve kültürel …

Devamını Okuyun »

Uluslararası Örgütlerin Temel Özellikleri

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ   Devletler arasında imzalanan ikili veya çok taraflı antlaşmalarla kurulan uluslararası örgütler, uluslararası alanda artan iş birliği gereksinimlerinden dolayı ortaya çıkmışlardır. Uluslararası sivil toplum örgütlerinden farklı olarak uluslararası örgütlere sadece ulus devletler üye olabilmektedir. Hükümetler arası örgütler de denen uluslararası örgütler, uluslararası iş birliği yoluyla barış ve güvenliğin sağlanması ve korunması düşüncesinden doğmuştur. I. Dünya Savaşı …

Devamını Okuyun »

Uluslararası İlişkilerde Aktörler ve Aktörlerin İlişki Türleri

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE AKTÖRLER VE AKTÖRLERİN İLİŞKİ TÜRLERİ ULUSLARARASI AKTÖR TÜRLERİ Devlet Devlet Dışı Aktörler (Örgütler) AKTÖRLERİN İLİŞKİ TÜRLERİ Çatışma Kavramı Tırmanma, Caydırma ve Savaş İş Birliği ve Aktörlerin İş Birliği Türleri   ULUSLARARASI AKTÖR TÜRLERİ Uluslararası ilişkilerde aktör; bağımsız karar alabilme ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip, diğer aktörleri etkileyebilen siyasal birim olarak tanımlanmaktadır. Bir siyasal birim kararlarını kendi başına …

Devamını Okuyun »