Home / Tag Archives: Tarihte Çağlar

Tag Archives: Tarihte Çağlar

Tarihte Çağlar

Tarih Bilimi

TARİHTE ÇAĞLAR Tarih öğrenimini kolaylaştırmak için insanlığı derin¬den etkileyen olaylar esas alınarak “çağlar” oluşturul-muştur. Bütün çağlar yazının bulunuşu esas alınarak “Tarih öncesi çağlar ve Tarih Devirleri” olmak üzere iki bü-yük bölüme ayrılmıştır. TARİH ÖNCESİ DEVİRLER Yazının bilinmediği dönemdir. Bu dönem kullanılan araçlara, araçların cinsine ve özelliklerine göre ve yaşa¬yış biçimine göre aşağıdaki devirlere ayrılmıştır. 1) Kabataş çağı a) Bu dönemde …

Read More »