Home / Tag Archives: Tarihin Konusu Ders Notu konu Özeti

Tag Archives: Tarihin Konusu Ders Notu konu Özeti

Tarihin Konusu Ders Notu Konu Özeti

Tarihin Konusu: Tarihin konusu, toplumsal nitelikli olaylardır. Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının gerçekleştirdikleri önemli olaylardır. Tarih, toplumda meydana gelen olay ve olguları açıklar. Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının meydana getirdikleri gelişmelerin maddi ve manevi birçok nedeni olabilir. Tarihsel olayların oluşumunda insanların kendi istekleri dışında etkili olan bazı tabiat olaylarının da rolü vardır. Tarih, toplumda meydana gelen olay ve olguları açıklar. …

Read More »