Tarih Sözlüğü | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni
Ana Sayfa / Tag Archives: Tarih Sözlüğü

Tag Archives: Tarih Sözlüğü

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Sözlüğü

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Sözlüğü   A Anlaşma: Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. Antlaşma: iki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı yazılı sözleşme. Asimilasyon: Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu. Azınlık  :Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca …

Devamını Okuyun »

Tarih Sözlüğü

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

YGS,LYS ve KPSS sınavları öncelikli olarak tüm sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin kavram bilgisi eksikliği nedeniyle hazırlanmıştır. – A- Adem-i Merkeziyet: Merkeze ait genel hizmetlerden ve yürütme yetkilerinden bir bölümünün yarı özerk ve bağımsız taşra birimlerine bırakılmasıdır. Aforoz : Bir Hristiyan’ın kilise tarafından dinden çıkarıl­masıdır. Ahilik : Türkler arasında eskiden beri var olan daya­nışma düzeninin; Anadolu’nun Türkleşmesi, İslâmlaş­ması sırasında yeni ve daha …

Devamını Okuyun »

Tarihi Kavramlar ve Terimler

Tarih Sözlüğü Ansiklopedisi

Tarihi Kavramlar ve Terimler Ahiret: Ölümden sonra yeniden diriliş inancı ve bu inanç ge­reği sonsuza kadar yaşanılacak ikinci bir hayat. Anal: Hitit krallarının Tanrıya hesap vermek için tuttukları yıl­lıklar. Anayasa: Bir devletin yönetim şeklini belirten, yasama – yü­rütme ve yargı güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, va­tandaşların kamu haklarını bildiren temel yasa. Antik Çağ: İlk (Eski) Çağ, Yunan, Roma uygarlıkları (Antikite) dönemi. …

Devamını Okuyun »