Home / Tag Archives: Tarih Bilimine Giriş Testleri

Tag Archives: Tarih Bilimine Giriş Testleri

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-4

Tarih 9 Testler

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 4 1. Dünya Savaşının çıkış sebeplerini araştıran bir tarihçinin XVIII. yüzyılda Avrupa'da Sanayi Devrimi sonucunda meydana gelen gelişmeleri incelemesi tarih biliminin aşağıdaki hangi özelliğinin dikkate alındığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir? A) Tarihi olayların meydana gelmesinde coğrafi şartlar etkilidir. B) Tarihi olaylar takrarlanamaz. C) Tarihi olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi bulunmaktadır. D) Tarihi …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 3

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 3   1. "Sultan II. Abdülhamit'e bir bakıyorsunuz bazı tarihçiler Ulu Hakan deyip göklere çıkartıyor bazdan ise Kızıl Sultan deyip yerden yere vuruyor. Adeta tarihçiler taraf tutan bir yargıç gibi hareket ediyor" Yukarıda verilen bilgilerde tarihçilerin tarih biliminin özelliklerinden hangisiyle çelişir nitelikte davrandıkları söylenebilir? A) Yer ve zaman belirtme B) Farklı kaynaklardan yararlanma C) …

Read More »