tarih 9 test | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni
Ana Sayfa / Tag Archives: tarih 9 test

Tag Archives: tarih 9 test

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ 1. – Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler. – İslâmiyet’ten Önceki Türk Devletleri’nde en geniş sınırlara ulaştılar. – Yerleşik hayata geçen jjk Türk devleti oldular. – Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar. Türk devletleriyle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisinin herhangi bir özelliğinden bahsedildiği söylenemez? A) Kırgızlar B) …

Devamını Okuyun »

Tarih 9 Dersi Kazanım Testleri

Tarih 9 Dersi Kazanım Testleri Tarih Bilimine Giriş Test 1 Tarih Bilimine Giriş Test 2 Tarih Yazıcılığı / Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Test 3 Tarihi Çağlara Giriş / İlk Çağ Uygarlıkları Test 4 İlk Çağ Uygarlıkları Test 5 İlk Çağ Uygarlıkları Test 6 İlk Çağ Uygarlıkları Test 7 Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı/ Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri Test 8 …

Devamını Okuyun »

Tarih Deneme Sınavı – 5

Tarih Deneme Sınavı – 5 1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması B) Yeni ticaret yollarının keşfi C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması 2) Misak-ı Milli kararları ilk defa hangisinde ortaya çıkmıştır ? A) Erzurum B) …

Devamını Okuyun »

Tarih Deneme Sınavı – 4

TARİH DENEME SINAVI – 4 1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Ankara B) Montrö C) İstanbul D) Lozan E) Sevr 2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.” Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur? A) Halk – Ordu B) Köylü – …

Devamını Okuyun »

9. Sınıf Tarih Dersi Genel Tekrar Testi

9. Sınıf Tarih Dersi Genel Tekrar Testi Ders: Tarih 9 Konu:  Ünitelerden karışık olarak oluşturulan test sorularının çözümü  Soru1.  Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A)           Göktürk B)           Uygur C)           Hun D)           Moğol E)            Akhun   Soru2.   Avrupa’da IV. yüzyılda görülen Kavimler Göçü’ne neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A)           Göktürkler B)           Hunlar …

Devamını Okuyun »

Genel Türk Tarihi – İslam Tarihi Genel Tekrar Testi

Genel Türk Tarihi – İslam Tarihi Genel Tekrar Testi Soru1:   Türk adına ve Türkler ile ilgili bilgilere çok sayıda milletin tarihi belgelerinde rastlanılması Türklerin hangi özelliğinin bir sonucudur? A)           Çinlilerle savaşmalarının B)           Geniş bir coğrafi alana yayılmalarının C)           Ortadoğu’ya gelmelerinin D)           İslamiyet’e girmeleri E)            Ticaretle uğraşmaları     Soru2. Türk’lerde toprak “yurt” olarak isimlendirilmekteydi. Türkler sadece hür yaşadıkları toprakları yurt kabul …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-4

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 4 1. Dünya Savaşının çıkış sebeplerini araştıran bir tarihçinin XVIII. yüzyılda Avrupa'da Sanayi Devrimi sonucunda meydana gelen gelişmeleri incelemesi tarih biliminin aşağıdaki hangi özelliğinin dikkate alındığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir? A) Tarihi olayların meydana gelmesinde coğrafi şartlar etkilidir. B) Tarihi olaylar takrarlanamaz. C) Tarihi olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi bulunmaktadır. D) Tarihi …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 3

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 3   1. "Sultan II. Abdülhamit'e bir bakıyorsunuz bazı tarihçiler Ulu Hakan deyip göklere çıkartıyor bazdan ise Kızıl Sultan deyip yerden yere vuruyor. Adeta tarihçiler taraf tutan bir yargıç gibi hareket ediyor" Yukarıda verilen bilgilerde tarihçilerin tarih biliminin özelliklerinden hangisiyle çelişir nitelikte davrandıkları söylenebilir? A) Yer ve zaman belirtme B) Farklı kaynaklardan yararlanma C) …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-2

1. Anadolu'nun coğrafi konumu, pek çok kavmin Ana­dolu'da yerleşmesine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, arkeolojik kazılar so­nunda Anadolu'da ortaya çıkarılan uygarlık mer­kezlerinden biri değildir? A) Abakan B) Çatalhöyük       C) Alişar D) Alacahöyük     E) Truva 2. Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana doğrulukla bağlı kalmaz ise değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır." K. Atatürk Buna göre …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Testleri – Test 1

Tarih Bilimine Giriş  Testleri – Test 1 1. Tarih, büyük bir bütündür. Bu bütünü bir defada inceleyip öğrenebilmek mümkün değildir. Bölümlere ayrılıp çok sayıda belgelerle desteklenen, doğru ya da yanlışlığı ortaya konulmuş tarih, daha kolay ve daha iyi öğrenilebilir. Buna göre; I. Kaynak taraması II. Tasnif(sınıflandırma) III. Tenkit(eleştiri) yöntemlerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır? A)yalnız I B)yalnız II C)I ve II D)II …

Devamını Okuyun »