Home / Tag Archives: Türkiye Tarihi Testi ve Cevapları

Tag Archives: Türkiye Tarihi Testi ve Cevapları

Türkiye Tarihi Ünitesi Testi – 2

turkiye_tarihi_test

1. I.             Moğolların batıya yürüyüşü II.            Malazgirt Savaşı III.          Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi IV.          Safevi Devleti’nin kurulması V.           Anadolu’da Türk Beyliklerinin kurulması Yukarıdakilerden hangilerinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya olan Türk göçlerinin yoğunlaşmasında olumlu etki yaptığı savunulabilir ? A)   I ve II              B)  II ve V           C)  III ve IV D)  I, II ve IV E)  II, III ve V …

Read More »

Türkiye Tarihi Testi ve Cevapları

Tarih 9 Testler

Türkiye Tarihi Testi ve Cevapları 1- Türkiye Selçuklularında ikta sistemi askeri teş-kilatın temel dayanağıydı; fakat, taşradaki yöne-ticilerin yetkileri oldukça sınırlı tutulmuş ve bü-yük iktalara yer verilmemişti. Aşağıdakilerden hangisi, bu uygulamanın amaçlarından biri değildir? A) Taşrayı merkezin kontrolünde tutmak B) Merkezi devlet teşkilatını güçlendirmek C) Esnaf loncalarının kurulmasını teşvik etmek D) İkta sahiplerinin güçlenmesini önlemek E) Ülke bütünlüğünü güvenceye almak 2- …

Read More »