Home / Tag Archives: Türk İslam Devletleri test

Tag Archives: Türk İslam Devletleri test

İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Özeti Ders Notu

Türk-İslam Devletleri

İLK  TÜRK  İSLAM DEVLETLERİ ÜNİTESİ ÖZETİ Türklerin Müslümanlarla karşılaşmasına ve İslamiyet’i benimsemelerine zemin hazırlayan ilk gelişmelerden biri Hz. Ömer döneminde İran’la yapılan ve başarıyla sonuçlanan Nihavend Savaşı’dır. Hz. Osman döneminde Horasan, Emeviler döneminde ise Maveraünnehir alınarak Türklerle temasa geçildi. Fakat, Emevilerin milliyetçi tutumu İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasını olumsuz yönde etkiledi. Abbasiler döneminde, Talas Savaşı’ndan sonra iki taraf arasında yakın ilişkiler …

Read More »

İlk Türk-İslam Devletleri Ünite Testi ve Cevapları

Tarih 9 Testler

İlk Türk-İslam Devletleri Ünite Testi ve Cevapları Ders: Tarih 9 Konu: Türk İslam Devletleri Testleri Çözümü Soru 1.  Türkler Müslüman olduktan sonra İslam dininin koruyuculuğunu üstlenmişler ve İslamiyet’in yayılmasında da önemli rol oynamışlardır. Türkler ilk kez hangi olaydan sonra kitleler halinde Müslüman olmuşlardır? A)  Talas savaşı          B)  Kavimler göçü C)  Katvan savaşı       D)  Dandanakan savaşı E)Malazgirt savaşı   Soru 2.  …

Read More »

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 9

Tarih 9 Testler

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi 1. I. Emevilerin ırkçı politika izlemeleri, II. Talas Savaşını Abbasilerin kazanması, III. Sosyal dayanışma ve ahlak kurallarının benzemesi Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri arasında yer almaz ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III  2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sonuçları arasında gösterilemez ? A) İslamiyet’in …

Read More »

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 8

Tarih 9 Testler

Türk- İslam Devletleri Konu Tarama Testi – Test 8 1. Abbasi halifesinin görevlendirdiği Türk kökenli Ebubekir Mehmet’in Mısır’da kurduğu Akşit Devleti, Şiiliği devlet politikası haline getiren Fatımilerin saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Buna dayanılarak, aşağıdakilerden hangi-sine ulaşılamaz ? A) Fatımilerin Abbasi halifelerini tanımadığına B) Halifelik kurumunun Fatımilere geçtiğine C) Abbasi merkezi otoritesinin zayıfladığına D) Fatımilerin, Akşitlerden güçlü olduğuna E) Müslümanların birbirleriyle çatıştığına 2. Bilinen ilk Türk-İslam …

Read More »

Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı – Test 7

Tarih 9 Testler

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk-İslam Tarihi Testi Cevap Anahtarlı​- Test 7 1. Türklerin Abbasilerle yakın ilişki kurmasında, I. Fatımiler Devleti’nin kurulması II. Abbasi halifelerinin Türk komutanlarını önemli görevlere getirmesi III. Emeviler’in Türkleri köle olarak görmesi IV. Talaş Savaşı’nda Türklerin Abbasilerle birlikte hareket etmesi gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? …

Read More »

Türk İslam Devletleri Testi – Test 6

Tarih 9 Testler

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk İslam Devletleri Testi – Test 6 1.    Talas Savaşı (751) Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu yargı Talas Savaşı’nın;   I.  Karlukların bağımsız olmasını sağlamıştır.  II.  Türkler ve Arapların kağıt yapımını öğrenmesinde etkili olmuştur. III.  İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya …

Read More »

İlk Türk İslam Devletleri Testi – Test 5

Tarih 9 Testler

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi – Test 5 1.    Türkler, İslamiyet'in;   I.  Orta Asya, Doğu Avrupa ve Hindistan'a yayılmasını  II.  Evrensel din haline gelmesini III.  Bizans ve Haçlı tehlikesine karşı korunmasını sağlamışlardır. Buna göre Türklerin İslamiyet'e katkısı en çok aşağıdaki alanların hangisinde olmuştur? …

Read More »

Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi – Test 4

Tarih 9 Testler

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk İslam Devletleri Ünitesi Testi- Test 4 1.      I.  Abbasilerden ayrılarak bağımsız devlet olmuştur.  II.  Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. III.  Dönemlerinde halkın refah düzeyi, yükselmiştir. Bu özelliklere sahip Türk – İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? A)  Akşitler B)  Tolunoğulları C)  Gazneliler D)  Karahanlılar E)  …

Read More »

Türk İslam Tarihi Test Soruları ve Cevapları – Test 3

Tarih 9 Testler

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk İslam Tarihi Test Soruları ve Cevapları – Test 3 1.    Karahanlılar devletini kuran Türk toplulukları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada gösterilmiştir? A)  Oğuz – Kuman – Peçenek B)  Yağma – Oğuz – Avar C)  Çiğil – Yağma – Karluk D)  Peçenek – Karluk – …

Read More »

Türk İslam Devletleri Test- Test 2

Tarih 9 Testler

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: Türk İslam Devletleri Ünitesi Test Çözümü Türk İslam Devletleri Test- Test 2 1.    Tolunoğulları ve Akşitler’de yönetim ve ordu Türklerden oluşurken, halkın tamamı Arap kökenliydi. Bu durum;   I.  Tolunoğulları ve Akşitlerin kısa sürede yıkılmasına  II.  Etnik çeşitliliğin siyasal istikrarın sağlanmasını kolaylaştırmasına III.  Halkla yönetim arasında kopuklukların yaşanmasına gelişmelerinden hangilerine neden …

Read More »