türk islam devletleri ile ilgili test | Tarih Dersi Tarih Öğretmeni
Ana Sayfa / Tag Archives: türk islam devletleri ile ilgili test

Tag Archives: türk islam devletleri ile ilgili test

Türk İslam Devletleri Testi ve Cevapları

Türk İslam Devletleri Testi ve Cevapları 1- Karahanlılar döneminde: • Önceleri dağınık ve özel bir biçimde yapılan eğitim, belli bir programa bağlanmıştır. • Eğitim hizmetleri vakıf gelirleri ile yürütül-müştür. • Dünya tarihinde ilk defa “burslu öğrencilik” sistemi uygulanmıştır. • Eğitim kurumlarının yönetimine devlet mü-dahale etmemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Eğitim kurumlarının yönetim özerkliği vardır B) Eğitim …

Devamını Okuyun »

İlk Türk İslam Devletleri Konu Kavrama Testi ve Cevapları

İlk Türk İslam Devletleri Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Selçuklular, kendi soydaşları olan göçmen Oğuzlardan ziyade, Karluk, Kıpçak ve Çiğil gibi diğer Türk boylarına mensup kölemenlerden oluşan hassa ordularına dayanmışlardı. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerin-de etkili olduğu savunulamaz? A) Kölemenler arasından güçlü feodal beylikle-rin çıkması B) Göçmen Oğuzların devlete küstürülmesi C) Selçuklu Devleti’nin yıkılması D) Devlet idaresinde Türk kültürünün …

Devamını Okuyun »