Ana Sayfa / Tag Archives: Türk Adı

Tag Archives: Türk Adı

Türk Adının Anlamı

Türk Adının Anlamı Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir. Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslılar, İranlılar ve Araplar ise VIII. yüzyıldan itibaren …

Devamını Okuyun »

Türk Adı

TÜRK ADI Türk ırkının çok eski olması nedeniyle, Türk adının nerden geldiği hakkında birçok iddia ve görüşler ileriye sürülmüştür. Buna göre, -Heredotos’un doğu kavimleri arasında zikrettiği TARGİTAB’lar. -İskit topraklarında doğdukları söylenen TYRKAE’ler -Tevratta adı geçen Togarma’lar. -Eski Hint kaynaklarında tesadüf edilen TURUKHA’lar veya THRAK’lar -Eski Ön Asya çivili metinleride görülen TURUKKU’lar. -Çin Kaynaklarında MÖ. I.yy’da rol oynadıkları belirtilen TİK veya …

Devamını Okuyun »