Home / Tag Archives: Slobodan Miloşeviç

Tag Archives: Slobodan Miloşeviç

Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar

Yogoslavya'nın Parçalanışı

E. YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR 1. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması Aşağıdaki metinlerden de yararlanarak Yugoslavya’yı oluşturan etnik grupların birbirlerine karşı bakış açıları, Yugoslavya’da iç savaşın çıkmasını nasıl etkilemiştir? FARKLILIKLARIN BİRLİKTELİĞİ Ortaçağda, Balkanlarda krallıklarını kurmuş olan Hırvatistan ve Sırbistan özellikle Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle krallıklarını tekrar kurma arzusuna kapıldılar. 1919’a gelinceye kadar bir arada yaşamayı başaramamış olan Sırplar, Hırvatlar ve …

Read More »

Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar Yugoslavya ve Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması

YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR YUGOSLAVYA VE SOSYALİST FEDERAL CUMHURİYETİ’NİN DAĞILMASI Tito’nun 1980’de ölümüyle Yugoslavya’yı oluşturan 6 federe cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının devleti dönüşümlü olarak yönetmesiyle düzen korundu.   Ancak 1980’lerde başlayan Dünya Ekonomik Buhranı ülkeyi olumsuz etkiledi. Federal Cumhuriyetler arasındaki ekonomik farklılıkları aşırı milliyetçilerin harekete geçmesi için uygun koşulları oluşturdu ve Yugoslavya’nın parçalanma sürecine girmesinde etkili oldu. Aralık 1987’de Slobodan Miloşeviç’in darbe …

Read More »