Ana Sayfa / Tag Archives: roma medeniyeti

Tag Archives: roma medeniyeti

Roma Medeniyeti Ders Notu Konu Özeti

ROMA MEDENİYETİ   Giriş             Bugünkü İtalya’da kurulmuş olan Roma Medeniyetini oluşturanlar, Anadolu’dan geldikleri varsayılan Etrüskler ve  bölgeye sonradan gelen İtalikler olmuştur. Roma’nın siyasi tarihi üç bölümden oluşmaktadır. Krallık (MÖ: 753-510) Cumhuriyet (MÖ: 510-27) İmparatorluk (MÖ: 27-395/1453)             Roma devletini Etrüskler’in hakimiyetine son veren Romalus tarafından kuruldu.             Roma’da halk üç sınıfa bölünmüştü. Bunlar Patrici: Toprak sahibi soylulardır. Roma’yı yöneten …

Devamını Okuyun »

Roma Medeniyeti Kısa Ders Notu Konu Özeti

Roma Medeniyeti İtalya’ya göç eden en eski kavimler İtalikler ve Etrüskler’dir. İtalya’da şehir kültürünü geliştiren Etrüskler olmuş, Roma şehrini kuran ve büyük bir medeniyet haline gelmesini Latinler sağlamıştır. Roma İmparatorluğu doğuda Fırat nehrinden, batıda Atlas okyonusuna kadar bütün Akdeniz’i egemenliği altına almıştır. İlkçağın sonlarına doğru (395) doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Roma Medeniyeti’nde 3 değişik yönetim biçimi görülür …

Devamını Okuyun »