Ana Sayfa / Tag Archives: Osman Bey

Tag Archives: Osman Bey

Sultan Osman Gazi

GİRİŞ Osmanlı Söğüt’e gelmeden önce Anadolu’nun durumu şöyledir; 1071 tarihinden sonra Türkler Anadolu’yu yurt edinmeye başlamıştır. Saltuklu Beyliği Erzurum ve çevresinde, Mengücek Beyliği Erzincan havalisinde yerleştiler. Onları takiben Danişmendliler, Artuklular, Sakmenliler, Anadolu’yu Türk vatanı haline getirdiler. Bu arada diğer bölgelere de Türkler yerleşmeye devam ediyor, İzmir’de Çaka Bey devletini kuruyordu. Bu arada birçok Türk beyliğine ağabeylik yapan Selçuklu Devleti’nin temelleri …

Devamını Okuyun »

İlk Osmanlı Fetihleri Ders Notu Konu Anlatımı

İlk Osmanlı Fetihleri Osman Bey’in giderek güçlenmesi Bizans tekfurlarını rahatsız etmeye başladı. Tekfurlar Osman Bey’i ortadan kaldırmak için plan yapıyorlardı. Durumu öğrenen Osman Bey, 1298’de Yarhisar ve Bilecik’i fethettikten sonra beyliğin merkezini Bilecik’e taşıdı. Bilecik’in fethedilmesi önemliydi. Osmanlı Devleti sonraki dönemlerde buradaki demir madenini işleyerek ordunun silah ihtiyacını karşılamıştır. Bu fetihlerin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Beyliği, Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı bir …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Konusu Ders Notu

Beylikten Devlete 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Türk birliği bozuldu, bu durum Anadolu’da siyasi boşluk meydana getirdi. Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi otoritesini kaybetmesinden sonra, Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri, özellikle Karamanoğulları Beyliği, Türkiye Selçukluları’nın bıraktığı boşluğu doldurma mücadelesi vermişlerdir. Osmanlı Beyliği ise Türk Beylikleri arasındaki mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans’a çevirmişti. Böylece Osmanlı Beyliği de Türkiye Selçukluları gibi Bizans’a karşı mücadele etti. …

Devamını Okuyun »

Osman Bey Dönemi Kısa Özet

Osman Bey Dönemi 1281 – 1324   Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine, aşiretin ileri gelenleri tarafından beyliğin başına getirildi. Ahiler arasında saygın bir konumu olan Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenerek ahilerin desteğini sağladı. Bizans’ın askeri ve ekonomik açıdan zayıflamış olmasından ve Bizans tekfurları (valileri) arasındaki mücadeleden yararlanarak Karacahisar, Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Yenişehir’i fethetti. Anadolu Selçuklularının zayıflaması ve …

Devamını Okuyun »