Home / Tag Archives: Orhan Bey

Tag Archives: Orhan Bey

Balkanlardaki Fetihler (Beylikten Devlete Dönemi) Ders Notu Konu Özeti

1389'da Osmanlı Devleti

BALKANLARDAKİ FETİHLER Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren Anadolu Türk Beylikleriyle çatışmaya girmemeye özen gösterdi. Yönünü Batı’ya çevirerek Balkanlarda fetihler gerçekleştirdi. Karesioğulları Beyliği donanmasının Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla Rumeli’ye geçiş ve fetihler kolaylaşmıştır. Orhan Bey Dönemi Fetihler a.Çimpe Kalesi’nin Alınması (1353) Bizans imparatoru III. Andronikos’un 1341’de ölümü üzerine oğlu Yuannis ile taht mücadelesine girişen saray bakanı Kantakuzenos (Kantakuzen) amacına ulaşabilmek için Orhan …

Read More »

İlk Osmanlı Fetihleri Ders Notu Konu Anlatımı

1345’te Osmanlı Devleti

İlk Osmanlı Fetihleri Osman Bey’in giderek güçlenmesi Bizans tekfurlarını rahatsız etmeye başladı. Tekfurlar Osman Bey’i ortadan kaldırmak için plan yapıyorlardı. Durumu öğrenen Osman Bey, 1298’de Yarhisar ve Bilecik’i fethettikten sonra beyliğin merkezini Bilecik’e taşıdı. Bilecik’in fethedilmesi önemliydi. Osmanlı Devleti sonraki dönemlerde buradaki demir madenini işleyerek ordunun silah ihtiyacını karşılamıştır. Bu fetihlerin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Beyliği, Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı bir …

Read More »

Orhan Bey Dönemi Kısa Özet Ders Notu

Orhan Bey Dönemi   (1324-1362)                 Bursa fethedilerek başkent yapıldı. Bursa’nın fethiyle Osmanlı ekonomisi güçlendi. Bizans’a karşı Maltepe (Palekanon) Savaşı kazanıldı (1329). İznik ve İzmit alınarak Kocaeli yarımadasının fethi tamamlandı. Bir ticaret merkezi olan İzmit’in alınmasıyla Bizans’ın Anadolu’daki nüfuzu sona erdi. Karesi Beyliği’ndeki iç karışıklıktan yararlanılarak bu beyliğe son verildi. Anadolu’nun siyasi birliğini kurma süreci başladı. Osmanlı küçük bir donanmaya sahip …

Read More »