Home / Tag Archives: OPEC

Tag Archives: OPEC

Uluslararası Politikada Petrolün Yeri

Dünya Petrol Rezervi ve Tüketimi

E. ULUSLARARAASI POLİTİKADA PETROLÜN YERİ XIX. yüzyılın ortasında ilk kez ABD’de çıkarılmaya başlanan petrol, kısa süre sonra da Avrupa’ya ihraç edildi. Bu yüzyılın sonunda Avrupa ülkelerinde ve Rusya’ da petrol kullanımı yaygınlaştı. Petrolün motorlu araçlarda kullanılmaya başlanması önemini daha da arttırdı. Orta Doğu’da petrol, ilk olarak I. Dünya Savaşı öncesinde bulundu. İngiltere Osmanlı Devleti’nin topraklarında petrol arama faaliyetine girerek petrol …

Read More »

Hükümetler Arası Uluslararası Örgütler Ekonomik Örgütler

Uluslararası İlişkiler Dersi

Ekonomik Örgütler   Günümüzde faaliyetleri bakımından önemli olan ekonomik amaçlar güden uluslararası örgütler; DTÖ, OECD, NAFTA, APEC, OPEC, OAPEC, EFTA, ASEAN, KİK, UNDP, UNIDO, UNCTAD, FAO, IMF, ECO, AB ve KEİP’dir.   GATT/DTÖ (Ticaret ve Tarife Genel Anlaşması/Dünya Ticaret Örgütü-World Trade Organization) 1947’de 23 ülke arasında Cenevre’de imzalanan anlaşmayla kurulan GATT, liberal dış ticaret politikasını savunan ülkeler arasındaki iş birliğini …

Read More »