Ana Sayfa / Tag Archives: mısır uygarlığı

Tag Archives: mısır uygarlığı

Mısır Uygarlığı

MISIR UYGARLIĞI   Çöllerle kaplı bölgeden geçen Nil nehrine bağlı olarak oluşan Bu konum istilaların da az olmasına yol açmıştır. Mısır, kısa süren işgaller dışında devamlı ve uzun bir tarihe sahiptir. Etrafının denizler ve çöllerle çevrili olması bu ülkeyi istilalardan korumuştur. Mısır uygarlığı, diğer uygarlıklardan çok fazla etkilenmediği için özgün sayılır. Bu yönden Mısır medeniyeti, çeşitli kavimlerin oluşturduğu Mezopotamya, Yunan …

Devamını Okuyun »

Mısır Uygarlığı Ders Notu

Mısır Uygarlığı Uygarlık Nil deltası ile Nil nehri çevresinde geliş­miştir. Mısır uygarlığı daha çok Mısır’da yaşayanlarca geliştirilmiştir. Şehir devletlerinin birleşmesiyle ilk merkezi devlet kurulabilmiştir. Bu devlet dünya tarihindeki ilk merkezi devlettir. Devletin başında firavun adı verilen krallar bulu­nurdu. Firavunlar tanrı kraldı. Yetkileri sınırsızdı. Bu ne­denle devletin siyasi yapısı teoraktik monarşi idi. Firavunlar ülkeyi “nom” adı verilen vilayetlere bö­le­rek yönetmişlerdir ve …

Devamını Okuyun »

Mısır Uygarlığı Konu Özeti

MISIR UYGARLIĞI  Mısır’da Yontmataş Devri’nden başlamak üzere bütün tarihi devirler yaşanmıştır.  Nil Nehri çevresinde doğmuş ve gelişmiş bir uygarlıktır. Çöl, deniz ve çevresindeki dağları Mısır’ı Mezopotamya’ya oranla daha çok korunaklı kılmış, istilaların bu anlamda daha az olması güçlü ve devamlı Mısır Uygarlığının gelişmesine ortam hazırlamıştır.  Coğrafi konumunun bu özelliği sayesinde Mısır Uygarlığı daha çok kendi iç dinamiği ile kalkınmasını sağlamıştır. …

Devamını Okuyun »

Mısır Uygarlığı Ders Notu Konu Özeti

MISIR MEDENİYETİ   Coğrafi Yapısı Mısır, Afrika’nın kuzey doğusunda Nil havzasında kurulmuştur. Mısır’ın kuzeyine aşağı güneyine yukarı Mısır denilmiştir. Bunun temel nedeni Nil’in akış yönüdür. Mısır’ın etrafı doğal savunma sınırlarıyla çevrili olduğundan, diğer medeniyetlerden fazla etkilenmeyerek, kendine özgü bir uygarlık oluşturdular. Mısır’ın siyasi tarihi üçe ayrılmaktadır. Eski Mısır Orta Mısır Yeni Mısır             Mısırlıların yaptığı en önemli siyasi olay, Hititlerle …

Devamını Okuyun »

Mısır Medeniyeti Konu Anlatımı Ders Notu

MISIR MEDENİYETİ Mısır, Afrika’nın Kuzeydoğusunda etrafı deniz ve çöllerle çevrili bir Akdeniz ülkesidir. Mısır iki kısıma ayrılmıştır. a) Aşağı Mısır (Kuzey Mısır, Delta) b) Yukarı Mısır (Güney Mısır, Nil Vadisi) Mısır M.Ö. 4000 yıllarında Asyalı kavimler tarafından istila edilmiştir. Mısır’da siyasi birliği sağlayan ilk kral Menes’tir. M.Ö. 2500 yıllarından sonra krallığın gücünün azalarak, rahipler ve asillerin bazı ayrıcalıklar kazandığı görülür. …

Devamını Okuyun »

Mısır Medeniyeti Kısa Ders Notu Konu Özeti

MISIR MEDENİYETİ Mısır, Afrika’nın Kuzeydoğusunda etrafı deniz ve çöllerle çevrili bir Akdeniz ülkesidir. Mısır iki kısıma ayrılmıştır.   a) Aşağı Mısır (Kuzey Mısır, Delta) b) Yukarı Mısır (Güney Mısır, Nil Vadisi) Mısır M.Ö. 4000 yıllarında Asyalı kavimler tarafından istila edilmiştir. Mısır’da siyasi birliği sağlayan ilk kral Menes’tir.

Devamını Okuyun »