Home / Tag Archives: lys tarih soruları cevapları

Tag Archives: lys tarih soruları cevapları

LYS I.Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

LYS I.Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları 1. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağ¬men bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır. Yalnız bu bilgiyle, I. Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuştur. II. OsmanIı padişahının Araplar üzerindeki nüfu¬zu azalmıştır. III. Almanya Orta Doğu’ya egemen olmak iste¬miştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II …

Read More »

LYS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

LYS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’a gelen Florence Nightingale aşağıdakilerin hangisinde yaralananlar için Selimiye Kışlası’nda düzenli ve temiz bir hastane ortamı meydana getirmiştir? A) 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı B) Trablusgarp Savaşı C) Yunan İsyanı D) Mehmet Ali Paşa İsyanı E) Kırım Savaşı (2012-LYS) 2. Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları ve …

Read More »

LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık artırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır? A) İltizam B) Dirlik C) Cülus D) Emanet E) Müsadere (2011-LYS) 2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde, 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı on cilt¬lik eserinde gezdiği yerlerin coğrafyası, gele¬nek ve görenekleri …

Read More »

ÜSS Tarih Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

ÜSS TARİH SORULARI VE CEVAPLARI 1. Osmanlıların ilk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Pasarofça B) Prut C) Karlofça    D) Vestfalya E) Hünkâr İskelesi C (1967-ÜSS) 2. Fransız ihtilâlinin etkileri Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıdaki olaylardan hangisi ile hissedilmiştir? A) Patrona Halil Olayı B) Mısır Meselesi C) Girit Olayı D) Kabakçı Mustafa Olayı E) Sırp ve Yunan isyanları E (1967-ÜSS) …

Read More »