Home / Tag Archives: LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları

Tag Archives: LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları

LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları

ygs lys tarih dersi

LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları 1. Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kulla­nıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabu­lünden sonraki ilk edebî eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Göktürk          B) Sogd C) Uygur              D) Kiril   E) Arap (2012-LYS)   2. 1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağı- dakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır? A) …

Read More »