Ana Sayfa / Tag Archives: lise seçmeli uluslararası ilişkiler ders notları

Tag Archives: lise seçmeli uluslararası ilişkiler ders notları

Modern Çağda Uluslararası İlişkiler

MODERN ÇAĞDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER   XIX. yüzyılla başlayan modem dönem, önceki dönemlerden farklı özelliklere sahiptir. Bu yüzyılda uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmelerden ilki ulusçuluğun (milliyetçiliğin) gelişmesidir. Bu gelişmelerde özellikle Amerikan bağımsızlık süreci (1776) ve Fransız Devrimi’nin (1789) oldukça büyük etkisi olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte insanların merkezi devlete olan duygusal bağlılıkları artmış ve sıradan vatandaşların da siyasal yaşama katılmaları söz konusu olmaya …

Devamını Okuyun »

İlkçağda Uluslararası İlişkiler (Uluslararası İlişkiler Ders notu)

İLK ÇAĞ’DA ULUSLARARASI İLİŞKİLER Bu dönem; Avrupa’da önce Antik Yunan, sonra Makedonya Krallıklarının, arkasından da Roma İmparatorluğumun döneme damgasını vurduğu yıllardır. Aynı dönemde Mezopotamya’da MÖ 3000’lerde önce Sümerler sonra Asurlular ve Babiller yaşamışlardır. Anadolu’da ise özellikle MÖ 2000’den itibaren Hititler (MÖ 2000-700), Frigyahlar (MÖ 750-609), Lidyalılar (MÖ 700-546), İyonyalılar (MÖ 900-546) ve Urartular (MÖ 900-585) bulunmuşlardır.   Anadolu’da ilk siyasi …

Devamını Okuyun »