Home / Tag Archives: Klâsik İslâm tarihçiliği ve tarihçileri

Tag Archives: Klâsik İslâm tarihçiliği ve tarihçileri

İslâm’da Tarihçiliğin Gelişimi

islam_tar11

İSLÂM’DA TARİHÇİLİĞİN GELİŞİMİ İslâm tarihçilik anlayışında ve gelişiminde Kur’an ve hadislerin yeri: İslâm tarihçiliğinin gelişimi, yukarıda belirtilen temel kaynakların, yani Kur’an’ın indirilmesi ve hadislerin kaydıyla başlar. Bizzat Kur’an’da çeşitli kavimler, dinler ve peygamberlerle ilgili bilgiler verilirken, bunlara ilişkin bazı yorumlar yapılmıştır. Kur’an, bahsettiği tarihî olaylardan insanların ibret almasını istemiştir. Buna bağlı olarak rivayetçilik (söylenticilik) , aktarmacılık ve karşılaştırma yöntemine ilişkin …

Read More »