Ana Sayfa / Tag Archives: Kerbela

Tag Archives: Kerbela

KERBELÂ

KERBELÂ (كربلاء) Hz. Hüseyin’in türbesinin bulunmasından dolayı Şiîler’ce kutsal sayılan şehir. Bağdat’ın yaklaşık 100 km. güneybatısında yer alan Kerbelâ’nın İslâm tarihindeki şöhreti, Hz. Hüseyin ile ailesi fertlerinin 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevîler’ce şehid edildikleri yer olması ve kabirlerinin burada bulunmasından kaynaklanmaktadır. Hz. Ali’nin medfun olduğuna inanılan Necef’ten sonra ikinci atebedir (bk. ATEBÂT). Kerbelâ isminin Akkadca “sivri külâh” …

Devamını Okuyun »

Emeviler Dönemi Kısa Özeti Ders Notu

Emeviler (661-750)  Emeviler Devleti’nin kurucusu Muaviye’dir. Kendisi Ümeyyeoğulları’ndan olduğu için devlete bu isim verilmiştir. Halifelik bu dönemde babadan oğula geçtiği için Saltanat haline dönüşmüştür. Muaviye (661 – 680) İslam Devleti’nin merkezi Kufe’den Şam’a taşınmıştır. Muaviye zamanında iç düzen sağlandıktan sonra fetihlere yeniden başlanmıştır. Müslümanlar iki defa İstanbulu kuşatmalarına rağmen ele geçirememişlerdir. Doğuda Maveraünnehr’in büyük bir kısmı fethedilerek Horasan vilayeti kurulmuştur. …

Devamını Okuyun »